اهداف شرکت:

 

1- انجام مطالعات شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با توجه خاص به اولویتهای منطقه ای در کشور و ارائه پیشنهاد در زمینه های سرمایه گذاری متناسب با امکانات و اهلیت متقاضیان

2- آموزش و به روز رسانی مستمر کارکنان شرکت

3- برگزاری دوره های ارتقاء سطح علمی وآموزش مدیران ارشد و کارشناسان شرکتهای مشاوره و کارخانجات صنعتی و سازمانهای خدماتی با توجه به وجود نیروهای مجرب و متخصص در شرکت و اصول مدیریتی روز دنیا

4- توسعه جغرافیایی فعالیت شرکت در مراکز استانهای کشور همزمان با گسترش فیزیکی و نیروی انسانی در دفتر مرکزی شرکت

5- حضور فعال در کمیته های تخصصی کانون مشاوران سرمایه گذاری بانکها

6- توسعه خدمات شرکت در بخش مدیریت پروژه ها

7- حضور فعال در نمایشگاههای تخصصی داخل کشور بمنظور شناسایی مشتریان بالقوه و بازاریابی جهت افزایش تعداد متقاضیان استفاده از خدمات شرکت

8- ارتباط با موسسات و نهادهای بانکی و مالی داخلی و بین المللی

9- شناسایی سازندگان ماشین آلات برای طرح های ارائه شده از سوی شرکت