شرکت حامیان صنعت کیمیا افتخار دارد، در راستای ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل پروژه های صنعتی مشتریان خود، بر اساس تحقیقات و مطالعات توسط نیروی های مجرب و کارآزموده به ارائه خدمات بپردازد.

امکان‌سنجی یا طرح توجیهی درباره شدنی‌بودن پروژه ها بحث می‌کند. مطالعات امکان‌سنجی یا طرح توجیهی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می‌تواند وارد شود. مطالعات امکان‌سنجی شامل فصل‌های زیر می‌باشد: گزارش سابقه متقاضی، مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتایج نرم‌افزار کامفار، بررسی‌های مالی.

مطالعات به کارفرما دید کافی را برای به انجام رساندن یا کنسل کردن پروژه را می دهد. مطالعه امکان‌سنجی تأثیر زیادی در سرنوشت پروژه دارد. بسیاری از مشکلاتی که در اجرای پروژه بروز می‌کند، ناشی از ناکافی بودن مطالعات اولیه است. دقت در مطالعات امکان‌سنجی یا طرح توجیهی پروژه، از ریسک تأخیر در اجرای پروژه و فراتر رفتن هزینه‌‌ها نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده، می‌کاهد. گزارش امکان‌سنجی باید کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

امکان سنجی Feasibility Study

امکان سنجی چیست ؟
1 – فرایند کنترل و شناخت مسائل
2 – شناسایی اهداف فرصت ها و تهدید ها
3- شرح موقعیت ها
4 – شناسایی در آمدها
5 – شناسایی هزینه ها
6 – شناسایی سود
7 – تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی از چه بخشهایی تشکیل شده است :

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت
بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،
بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،
بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،
بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح
بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح
بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS)، چیست و در چه مواقعی انجام می شود؟
در مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلی پروژه پرداخته می شود و معمولا در زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست انجام می گردد. در این مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زیر توجه می شود:
1- بازنگری، بازبینی و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح
2- تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح
• تعیین و تحلیل گزینه های محل اجرای طرح
• تعیین و تحلیل گزینه های فناوری طرح
• تعیین و تحلیل گزینه های روش اجرای طرح
• تعیین و اولویت بندی گزینه های فنی طرح متشکل از گزینه های محل اجرای طرح، گزینه های فناوری طرح و گزینه های روش اجرای طرح
• تهیه برنامه زمانی اجرای مقدماتی برای گزینه های فنی مختلف طرح
3- تحلیل مالی و اقتصادی گزینه های فنی طرح

• تعیین ضوابط حاکم بر نحوه اندازه گیری هزینه ها و درآمدهای طرح
• برآورد هزینه های هریک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار تفکیک هزینه های کمی و غیرکمی
• برآورد درآمدهای هریک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار درآمدهای کمی و غیرکمی
• تحلیل هزینه – درآمد و اولویت بندی اقتصادی گزینه فنی طرح
• تحلیل حساسیت هر یک از گزینه ها نسبت به تغییرات قیمت ها، طولانی شدن دوره اجرا، تغییرات قابلیت دسترسی و میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف، تعیین درجه عدم قطعیت برآوردها و تجدید نظر در اولویت بندی اقتصادی گزینه ها
4- تحلیل مالی گزینه های فنی طرح
• برآورد هزینه ها و درآمدهای کمی هر یک از گزینه های فنی بر مبنای قیمت های بازار، ضمن در نظر گرفتن مالیات های متعلقه
• تحلیل حساسیت برآوردها نسبت به تغییرات قیمت ها، طولانی شدن دوره اجرا، تغییرات در قابلیت دسترسی، میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف و تعیین درجه عدم قطعیت آنها
• تحلیل مالی گزینه های فنی طرح و اولویت بندی آنها
5- بررسی های اجتماعی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از گزینه ها
6- ارزیابی فنی – اقتصادی و مالی گزینه های مختلف طرح و اولویت بندی آنها
7- تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح

مطالعات امکان سنجی نهایی (FS)، چیست ؟

مطالعات امکان سنجی نهایی (Feasibility Study)، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام می شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می تواند وارد شود. در این مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زیر توجه می شود:

1- تعیین ساختگاه طرح
• تعیین گزینه های ساختگاه طرح در محل انتخابی برای اجرای طرح
• مقایسه و اولویت بندی گزینه های مختلف ساختگاه طرح و تهیه گزارش انتخاب ساختگاه

2- مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه
• بازنگری و تکمیل اطلاعات و داده های اولیه مربوط به شرایط جوی ، زمین شناختی و آب شناختی ساختگاه، امکانات زیربنایی قابل دسترس برای طرح شامل منابع آب، منابع انرژی، منابع نیروی انسانی،
• سیستم های حمل و نقل،‌ منابع تامین مواد خام، مواد اولیه و مصالح
• مطالعات مهندسی پایه و طراحی مواد اولیه و فرآیند
• جانمایی و آرایش واحدها، سیستم ها و تجهیزات طرح
• طراحی مهندسی اولیه شامل مهندسی فرآیند، طراحی اولیه سیستم ها و تجهیزات مکانیکی، طراحی اولیه کارهای لوله کشی، طراحی اولیه کارهای ساختمانی و زیربنایی، طراحی اولیه سیستم ها و تجهیزات برقی، طراحی اولیه سیستم های کنترل و ابزار دقیق
• تهیه فهرست اقلام عمده کلیه واحدها، سیستم ها و بخشهای مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادیر آنها، تجهیزات و ماشین آلات و ابزار آلات مورد استفاده در کار
3-تعیین خط مشی اجرائی طرح
• تعیین گزینه های تفکیک طرح به پرو‍ه های مستقل با فصل مشترک های مشخص با یکدیگر
• تعیین گزینه های تقسیم کار بین مشاوران، سازندگان و پیمانکاران
• اولویت بندی گزینه های اجرایی با توجه به قابلیت های اجرایی قابل دسترس، برنامه زمانبندی طرح و هزینه های طرح

4-تهیه برنامه زمان بندی طرح به تفکیک پروژه ها برای فعالیت ها و خدمات مهندسی، تدارکات، پشتیبانی تدارکات، کنترل کیفیت، ساخت (شامل عملیات ساخت و نصب)، مالی، تجهیز نیروی انسانی برای دوره بهره برداری و راه اندازی

5- برآورد هزینه های سرمایه گذاری ارزی و ریالی طرح به تفکیک پروژه ها

6-تهیه و ارائه گزارش مرحله امکان سنجی نهایی

توضیح:

1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و تولیدکنندگان صنایع مشابه و  استاندارد های موجود در این زمینه تهیه می شود.

2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسی، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات و پیشنهادات رسمی تهیه می شود.

3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهیه می شود.

با انتخاب صحیح مشاور دانش و تجربه همراه شماست. در راه انجام پروژه ها و رسیدن به اهداف اقتصادیتان با امید و برنامه گام بردارید.

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با بکار گیری علم و تجربه پرسنل کارآزموده، شما را در نیل به اهدافتان همراهی کند.

لیست مطالعات امکان سنجی انجام شده را می توانید اینجا ببینید.

با ورود به بانک اطلاعاتی شرکت خلاصه جداول سرمایه گذاری و فهرست هرکدام از مطالعات را در اینجا ببینید.

 

ردیف
              عنوان
1
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پالایشگاه مقیاس کوچک میعانات گازی و نفت خام
2
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) نیروگاه مقیاس کوچک CHP (مولد مقیاس کوچک)
3
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کیک و کلوچه
4
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) قند قالبی
5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کربنات کلسیم رسوبی با پوشش کربن از گل کارخانجات قند و شکر
6
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع تولید فرمالین/پارافرمالدهید/اسید فرمیک
7
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شربت اینورت
8
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کربنات سدیم
9
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کوپلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
10
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) چکیده طرح دی متیل اتر(Di Methyl Ether)
11
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) بسته بندی شکر
12
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) بستنی
13
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اوره و آمونیاک
14
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ایزوپروپیل الکل
15
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مربا و ژله
16
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) انیدرید مالئیک (Anhydrid Maleic )
17
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شکر مایع
18
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شکلات و تافی
19
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک (IUPR)
20
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شکر قهوه ای
21
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روغن های پایه (Base Oil)
22
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید گلیسیرین و اسیدهای چرب
23
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید انیدرید مالئیک (MA)
24
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) انیدرید فتالیک (PA)
25
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید لاستیک استایرن بوتادین (SBR)
26
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع وینیل استات مونومرواتیلن وینیل استات VAM,EVA
27
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اکسو الکلها
28
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اکسید پروپیلن
29
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کک نفتی کلسینه شده
30
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فیلم های پلی پروپیلن ( BOPP و CPP )
31
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید استیک (ACETIC ACID)
32
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع کود تریپل سوپر فسفات
33
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شکر طعم دار
34
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فنل
35
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کک سبز (Green Coke )
36
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لباس کودک
37
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استر پلی ال (Polyester Polyol)
38
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید تولید آب اکسیژنه (H2O2)
39
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) آب نیشکر
40
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کامپوزیتهای الیاف کربن
41
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) بیسکویت و ویفر
42
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ظروف یکبار مصرف PP به روش IML
43
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید دوده صنعتی
44
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کلر آلکالی و سود سوزآور
45
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید بلوک سقفی فوم پلی استایرن (EPS)
46
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ملامین فرمالدئید
47
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید باند و گاز پزشکی
48
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) اسید نیتریک
49
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نایلون66
50
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پودر لاستیک
51
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وینیل استات مونومر
52
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شکر پودری و شکر شکرپاش (Caster & Icing Sugar )
53
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونیتی
54
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) شکر تزئینی
55
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مایعات شوینده
56
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین های اکریلیک پایه آبی (MBS)
57
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن کلره(chlorinated polyethylene)
58
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) اوره فرمالدهید تغلیظ شده(Concentrated Urea formaldehyde)
59
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید پلاستوفوم
60
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استال (POM)
61
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سولفات آمونیوم
62
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رنگهای پودری
63
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پلی استال(Polyacetal)
64
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کولین کلراید (choline chloride)
65
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کودهای پتاسیم Potassium Fertilizers
66
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کودهای محلول ازته (Nitrogen Solutions Fertilizers)
67
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید یونیت دندانپزشکی
68
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن بوتادین استایرن(SBS)
69
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روغن ترانسفورماتور (Transformer Oil)
70
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی ایزوبوتیلن
71
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید آلفا الفین های خطی (LAOs)
72
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید کود کمپوست
73
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) کربن فعال از زغال سنگ
74
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نونیل فنل (Nonyl phenol)
75
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن دی کلراید
76
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید در و پنجره pvc
77
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پروپیلن گلیکول
78
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید نخ از ضایعات نساجی
79
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کلروفرم
80
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین نفتی C5 آلیفاتیک
81
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولیدEPDM(الاستومر اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر)
82
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید درخشان کننده‌های نوری
83
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید دی متیل کربنات (DMC)
84
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ظروف و کیسه های تجزیه پذیر گیاهی از نشاسته ذرت
85
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بی کربنات آمونیوم
86
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید رنگدانه های سرامیکی
87
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف و پارچه پلی اتیلن (UHMWPE)
88
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید هگزان خوراکی (Food Grade Hexane)
89
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف آکریلیک
90
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روغن سفید ( White Oil)
91
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن ترفتالات دو جهته (BOPET)
92
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قطعات لاستیکی، تیوپ، والو تیوپ
93
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نرمال هگزان (Normal Hexane)
94
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید آبکاری قطعات پلاستیکی
95
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید کلرید سدیم
96
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الکل چرب
97
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن اکریلو نیتریل (SAN)
98
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استایرن معمولی و مقاوم (GPPS & HIPS)
99
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید هیدروکسید کلسیم(Hydroxide Calcium)
100
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولیدپلی‌وینیل بوتیرال
101
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف پلی پروپیلن (PP Staple Fiber)
102
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید ورق فومیزه PVC
103
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید چربی گیرهای صنعتی
104
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مخازن پلی اتیلنی
105
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نیترو بنزن و آنیلین
106
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روزین (Rosin)
107
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بازیابی نقره از فیلم و محلول ظهور فیلم
108
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید یونوپانل
109
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وینیل استات مونومرواتیلن وینیل استات و پلی وینیل الکل
110
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ورق پلی کربنات (PC)
111
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید پریفرم و بطری PET
112
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) احداث پایانه تخلیه و بارگیری کانتینری فرآورده های نفتی
113
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف اکریلیک (Acrylic Fiber)
114
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) واحد تبدیل نفت خام فوق سنگین به قیر و .. (TOPPING Plant)
115
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی کلروپرن
116
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن گلیکول
117
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین نفتی C9 آروماتیک
118
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید طرح رزین نفتی دی سیکلوپنتادین DC PD
119
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کاتالیزورهای زئولیتی و انواع بهبود دهنده آن
120
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید دی متیل فرمامید
121
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کاتالیزور متالوسین
122
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پودرهای شوینده (detergent powder)
123
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزورسینول و هیدروکینون
124
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید لاستیک بوتیل
125
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استایرن انبساطی(EPS)
126
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سیکلو هگزان (Cyclohexane)
127
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کلرو پارافین ها
128
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید قطعات کامپوزیتی ترموست به روش SMC
129
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید امتیل اتیل کتون (MEK)
130
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید پروفیل UPVC
131
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف نایلون66
132
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید متیل آمین ها
133
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید تولید نخ POY پلی استر
134
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پیریدین
135
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کارتن پلاست/ ورق کامپوزیتی آلومینیوم-پلی اتیلن
136
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) استایرن منومر(SM)
137
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی وینیل الکل (PVA)
138
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اپی کلروهیدرین (Epichlorohydrin)
139
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اپی کلرو هیدرین
140
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیل بنزن
141
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید فسفریک Phosphoric Acid H3PO4
142
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کربنات پتاسیم (Potassium Carbonate )
143
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن آمین ها
144
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) آنتی اکسیدان (Antioxidant)
145
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))
146
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن اکساید (EO)
147
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فوم پی وی سی (PVCF)
148
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کامپوزیت الیاف شیشه (GFRP)
149
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع تولید پلی وینیل کلراید و سود سوزآور (S_PVC)
150
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ایزوپرن (Isoprene)
151
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید اسید سولفوریک
152
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی‌پروپیلن
153
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استئارات کلسیم (Calcium Stearate)
154
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) گلیکول اتر ها
155
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) رنگهای خودرویی پایه آبی (Water based automotive paints)
156
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید آکریلیک
157
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتانول (Ethanol)
158
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید یونو بلوک
159
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید آمیزه‌های پلیمری
160
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید تولید الیاف پلی استر
161
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی
162
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید استیک (ACETIC ACID)
163
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سیتریک اسید خوراکی
164
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید آمیزه کاری و اختلاط ترموپلاستها
165
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید رنگهای صنعتی
166
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید بنزوئیک (BenzenecarboxylicAcid)
167
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین‌های نفتی
168
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بویه های صیادی
169
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتانول آمین
170
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید شیلنگ های پلی آمید (Polyamide Tube)
171
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید هاردنرهای اپوکسی (Epoxi Hardneres)
172
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قطعات صنعتی پلاستیکی- شیلنگ پلی آمید
173
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید محصولات ژئوسنتتیک (Geomembrane & Geogrid)
174
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن
175
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن اکریلونیتریل SAN
176
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید دستکش چرمی
177
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قطعات پلاستیکی خودرو
178
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سیلیکونها
179
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید تترا‌کلرید تیتانیوم (TTC)
180
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید اسانس های گیاهی
181
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فوم پلی یورتان (PUF)
182
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید فرمیک
183
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید غربالهای مولکولی
184
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید قطعات تزریقی خودرو
185
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ورق کامپوزیتی آلومینیوم – پلی اتیلن AL-PE-AL
186
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن
187
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولیدتسمه پروانه
188
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید 2و6 دی اتیل آنیلین
189
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فوم پلی پروپیلن (PPF)
190
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید محصولات ژئوسنتتیک Geosynthetic (ژئوممبرین و ژئوگرید)
191
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید سرنگ
192
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مقره های کامپوزیتی
193
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید الیاف پلی استر
194
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید ورق پی وی سی
195
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فوم پلی اتیلن (Crosslinked Polyethylene Foam)
196
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید نایلون و چاپ روی آن
197
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید کاتالیست کانورتور (فرآیند Covering)
198
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید قایق های فایبرگلاس
199
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزینهای اکریلیک پایه حلالی (سوپر جاذبهای اکریلیک) SAP
200
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید بازیافت فیلترهای روغنی خودرو
201
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید کود کامل به صورت جامد
202
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کرسولها و زایلنولها
203
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید فیلم و کیسه پلاستیکی (CPP)
204
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی ال ها و ایزوسیانات‌های پیش پلیمره
205
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف پلی اتیلن
206
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید درزگیرهای سیلیکونی
207
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید تولید لوله های سوپر پایپ
208
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رنگهای دریایی (marine paint)
209
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استرهای اکریلات
210
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید لاستیکهای Off the road) OTR)
211
طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید فوم پلی استایرن ضد آتش
212
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 100 مگاوات

طرح توجیهی با فرمت کامل بانک همراه با لیست 360 نوع طرح انجام شده