مدیریت مصرف انرژی به مجموعه روشها و اقداماتی گفته می شود که برای بهینه سازی مصرف به کار گرفته میشود.این روشها معمولا به سه گروه تقسیم می شوند :

گروه اول – روشهایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسایل و دستگاهها و مراقبت و نگهداری از آنها

گروه دوم – روشهایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه ها چندان زیاد نیست (روشهای کم هزینه ) مانند تعمیر و نگهداری وسایل ، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاههای مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه ، عایق کاری لوله ها و کانالها ، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روشهای کاهش انرژی

گروه سوم – روشهای پر هزینه هستند . در این روشها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاهها ، تاسیسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر کارخانه ای کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه جویی انرژی ، دستگاههای آنرا با دستگاههای نو تعویض کرد یا دستگاههای تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آنرا تعویض کرد.

شرکت حامیان صنعت کیمیا با کادری مجرب و متخصص در زمینه علوم و فناوری های انرژی ، آمادگی خود را جهت انجام امور مشاوره و ممیزی انرژی در بخش صنعت اعلام می دارد. لیست خدمات مشاوره ای به شرح زیر می باشد:

1-      مشاوره بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت

2-       اندازه گیری و تعیین مشخصات عملکرد و شدت مصرف انرژی واحدهای صنعتی

3-      تعیین پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی

4-      ارزیابی فنی و اقتصادی به منظور سرمایه گذاری و کاهش مصرف انرژی واحدهای صنعتی

5-      تهیه طرح امکان سنجی اقتصادی به منظور افزایش بهره وری انرژی در واحدهای صنعتی

6-      ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات فرآیندی و افزایش راندمان سیستم و فرایند تولید