فهرست اولویت های سرمایه گذاری حوزه  پتروشیمی و پالایشگاه که براساس برنامه های دولتی ایران تدوین گردیده است  .
همانطور که مستحضرید منظور از اولویت گذاری به رشته فعالیت های مندرج در فهرست اعلامی، پشتیبانی و حمایت های حوزه اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از سوی سایر دستگاه ها است.
بدیهی است این فرصتهای سرمایه گذاری بر اساس مطالعات کلی دولت و نیاز های کشور تعیین گردیده است. سرمایه گذاری موفق در هر کدام از این حوزه ها نیازمند تلاش در ابعاد مختلف پروژه از جمله موارد زیر می باشد:
 • مطالعات امکان سنجی کامل با در نظر گرفتن مطالعات دقیق بازار داخلی و خارجی (توجه به ضرورت صادرات بخشی از تولیدات)
 •  برنامه ریزی بلند مدت بدون توجه به حمایت های حال حاضر دولت از آن صنعت
 • سعی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی بصورت سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم (BOT ، EPCF و …)
 • بکار گیری دانش فنی روز و قابلیت توسعه محصول از طریق تحقیق و توسعه و طراحی در سرمایه گذاری ها
 • بکار گیری متخصصین هر صنعت و طراحی بهینه بر اساس حجم سرمایه گذاری و ظرفیت اقتصادی هر پروژه
 • بکارگیری تیم مدیریت پروژه و سرمایه گذاری قوی در جهت مدیریت جذب سرمایه ، هزینه کرد پروژه و پیشبرد زمانی پروژه
 • طراحی و مدیریت بازار و برند سازی
 • مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی تولید و مدیریت منابع سرمایه در گردش

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با گردآوری افراد مجرب در هرکدام از این حوزه ها، سرمایه گذاران را در نیل به اهدافشان یاری نماید.

در زیر به معرفی الویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه  پتروشیمی و پالایشگاه پرداخته و مطالعات انجام شده مرتبط در ذیل هر موضوع لینک شده است.

 1. تبدیل گاز طبیعی به الفین ها، پروپیلن، پلی پروپیلن GTO,GTP,GTPP

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پروپیلن گلیکول

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی‌پروپیلن

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فوم پلی پروپیلن (PPF)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید آلفا الفین های خطی (LAOs)

 2. دو اتیل هگزانول
 3. اتیلن اکساید

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن اکساید (EO)

 4. کوپلیمر اتیلن و استات وینیل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع وینیل استات مونومرواتیلن وینیل استات VAM,EVA

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی وینیل الکل (PVA)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وینیل استات مونومر

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولیدپلی‌وینیل بوتیرال

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وینیل استات مونومرواتیلن وینیل استات و پلی وینیل الکل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع تولید پلی وینیل کلراید و سود سوزآور (S_PVC)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی ایزوبوتیلن

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن دی کلراید

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولیدEPDM(الاستومر اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولیدEPDM(الاستومر اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف و پارچه پلی اتیلن (UHMWPE)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی اتیلن ترفتالات دو جهته (BOPET)

  طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مخازن پلی اتیلنی

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وینیل استات مونومرواتیلن وینیل استات و پلی وینیل الکل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن گلیکول

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید کارتن پلاست/ ورق کامپوزیتی آلومینیوم-پلی اتیلن

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن آمین ها

 5.  گاز اتیلن/ Light Oil/+3C

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روغن های پایه (Base Oil)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روغن ترانسفورماتور (Transformer Oil)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید روغن سفید ( White Oil)

 6. رزین های نفتی C9, C5

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین پلی استر غیر اشباع ایزوفتالیک (IUPR)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین های اکریلیک پایه آبی (MBS)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین نفتی C5 آلیفاتیک

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین نفتی C9 آروماتیک

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین‌های نفتی

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید طرح رزین نفتی دی سیکلوپنتادین DC PD

 7. اکریلونیتریل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن اکریلونیتریل SAN

   

 8. مونومرهای اکریلیکی

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزین های اکریلیک پایه آبی (MBS)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید الیاف اکریلیک (Acrylic Fiber)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اسید آکریلیک

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید رزینهای اکریلیک پایه حلالی (سوپر جاذبهای اکریلیک) SAP

 9. پلی وینیل الکل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وینیل استات مونومرواتیلن وینیل استات و پلی وینیل الکل

 10. استایرن بوتادی ان رابرSBR

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید لاستیک استایرن بوتادین (SBR)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن بوتادین استایرن(SBS)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن اکریلو نیتریل (SAN)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استایرن معمولی و مقاوم (GPPS & HIPS)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) استایرن منومر(SM)

   

 11. پلیمرSBS

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید استایرن بوتادین استایرن(SBS)

 12. اتیلن پروپیلن دی ان مونومر EPDM

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولیدEPDM(الاستومر اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر)

 13. کائوچوی بیوتیل
 14. وینیل استات
 15. پلی اتیلن
 16. پلی استایرین قابل انبساط ضدآتش XPS , EPS

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استایرن انبساطی(EPS)

  طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

 17. پلی متیل متاکریلات PMMA

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید دی متیل کربنات (DMC)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید دی متیل فرمامید

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید امتیل اتیل کتون (MEK)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید متیل آمین ها

 18. پلی سیلیکون رابر

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سیلیکونها

 19. پلی اترها

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) چکیده طرح دی متیل اتر(Di Methyl Ether)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) گلیکول اتر ها

 20. پلی استال ها

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلی استال (POM)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پلی استال (Polyacetal)

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با گردآوری افراد مجرب در هرکدام از این حوزه ها، سرمایه گذاران را در نیل به اهدافشان یاری نماید.

سایر اولویتها و فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های سرمایه گذاری در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت ایران را در لینک زیر مطالعه نمایید:

 

پتروشیمی و پالایشگاه
اکتشاف معدن
طرح های پلیمری
صنعت استخراج
صنایع شیمیایی
صنایع فلزی و مصنوعات فلزی
صنایع کانی غیر فلزی
صنایع خودرو و نیرو محرکه
ماشین سازی و تجهیزات
صنعت برق و الکترونیک
صنعت لوازم خانگی
صنعت نساجی و پوشاک
صنایع غذایی
صنعت دارو
صنعت تجهیزات پزشکی
تجارت

برای مطالعه طرح های بیشتر به بانک اطلاعات شرکت مراجعه نمایید.