پارسی English

شناسنامه 200 محصول پتروشیمی (Identification of 200 Petrochemical Products in Iran)

1397/1/28 15:33:07

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

شناسنامه 200 محصول پتروشیمی (Identification of 200 Petrochemical Products in Iran)1397/1/28 15:33:07

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)

1397/1/28 15:21:04

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)1397/1/28 15:21:04

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چیپس سیب زمینی(potatos chips)

1397/1/28 15:21:04

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چیپس سیب زمینی(potatos chips)1397/1/28 15:21:04

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول

1397/1/28 15:21:05

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول1397/1/28 15:21:05

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)

1397/1/28 15:21:05

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)1397/1/28 15:21:05