برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال – خرید