برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال – خرید