برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

۳۹۰,۰۰۰ ریال – خرید