برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

 

۶۹۰,۰۰۰ ریال – خرید