پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

1397/1/28 15:19:11

  برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.  

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی1397/1/28 15:19:11

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پوشال کولر( Staffing cooler )

1397/1/28 15:19:12

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پوشال کولر( Staffing cooler )1397/1/28 15:19:12

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروفیل چوب پلاستیک(PolyWood)

1397/1/28 15:19:13

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پروفیل چوب پلاستیک(PolyWood)1397/1/28 15:19:13