پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش

1397/1/28 15:20:03

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش1397/1/28 15:20:03