پارسی English

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)

1397/1/28 15:21:04

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد سورت و بسته بندی کشمش(Sorting and packing unit raisins)1397/1/28 15:21:04

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چیپس سیب زمینی(potatos chips)

1397/1/28 15:21:04

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید چیپس سیب زمینی(potatos chips)1397/1/28 15:21:04

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول

1397/1/28 15:21:05

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طرح بسته بندی پودر زعفران در کپسول1397/1/28 15:21:05

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)

1397/1/28 15:21:05

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) واحد تولید چای کیسه ای(tea bag)1397/1/28 15:21:05

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)

1397/1/28 15:21:05

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)1397/1/28 15:21:05

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفیه شده (Production of refined salt)

1397/1/28 15:21:05

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفیه شده (Production of refined salt)1397/1/28 15:21:05

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد تولید روغن زیتون(olive oil production unit)

1397/1/28 15:21:06

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد تولید روغن زیتون(olive oil production unit)1397/1/28 15:21:06