پارسی English

صنایع کانی و امور معدنی

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولیدطرح سنگبری گرانیت

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تنگستن (Tungsten)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سولفور(Sulfur)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سولفات اهن هیدراته (Iron(II) sulfate)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سولفات مس ابدار(Hydro sulfate Copper )

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تالک(Talc)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید تیر برق بتونی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدتیتانیوم دی اکسید (Titanium dioxide)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سولفات سدیم(Sodium sulfate)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سولفید سدیم(Sodium sulfite)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.