پارسی English

صنایع فلزی ، ماشین آلات و نیروی محرکه

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید انواع شناورهای صیادی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید شیر مرکب خودرو

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ریخته گری قطعات چدنی و فولادی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید سازه های فلزی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید شفت های فولادی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید ماشین آلات بسته بندی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پمپ روغن

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.