پارسی English

صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و شیمیایی

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید زئولیت مصنوعی (Synthetic zeolite)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ضد یخ (Antifreeze)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی (Tableware)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر (Biodegradable disposable tableware)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)ورقهای مسطح پلیمری(flat plastic sheet)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید ورق های PE ,PP,ABS

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید واکس کفش (Shoe polish)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید ورقهای کنگره دار (plastic wavy sheet)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید (Urea formaldehyde resin glue)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولیدتویی و توپ لاستیکی (Rubber ball)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.