پارسی English

دانلود ها

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدروغن پالم(روغن هسته خرما)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نمک تصفیه شده (Production of refined salt)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)یونجه(Alfalfa)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)واحد تولید روغن زیتون(olive oil production unit)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر سیر

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر تخم مرغ

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر گوجه فرنگی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید پودر خون

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نان فانتزی (Fancy bread)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.