پارسی English

دانلود ها

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر سیر

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر تخم مرغ

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید پودر گوجه فرنگی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی) تولید پودر خون

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نان فانتزی (Fancy bread)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی(امکان سنجی)تولید نبات و آبنبات(Production of candies and chocolates)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولیدغذاهای اماده و نیمه اماده (انواع ناگت) از مرغ و ماهی

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)oral health liquid

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) طراحی کارخانه پودر و روغن گوشت(Meat meal and oil)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.