پارسی English

دانلود ها

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید غذای کودک ( شیر سویا)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید شیره خرما(Palm sap)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) احداث کشتارگاه دام اعم از گاو و گوسفند(Livestock slaughter)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)احداث واحد تولید سرکه و علوفه دامی(Vinegar and animal feed)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)حداث واحد تولید ترشی و خیارشور(Production of pickles, pickle)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید پودر ژلاتین(Gelatin powder)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید خوراک دام(Animal feed)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید روغن هسته انگور(grap seed oil)

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی) تولید گلوتن

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.

طرح توجیهی ( امکان سنجی)تولید قارچ

برای دیدن مشخصات طرح اینجا مراجعه کنید.