شرکت حامیان صنعت کیمیا

نسخه‌ی کامل: نیروگاه مولد مقیاس کوچک (سیستم های CHP)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

نیروگاه مولد مقیاس کوچک (سیستم های CHP)

موضوع‌ها

 1. تعاريف واژه های اقلام آماری بخش تولید نیروگاه (0 پاسخ‌ها:)
 2. معافیت گمرکی نیروگاه های مقیاس کوچک (0 پاسخ‌ها:)
 3. طرح توجیهی ( امکان سنجی ) نیروگاه مقیاس کوچک CHP (مولد مقیاس کوچک) (0 پاسخ‌ها:)
 4. انواع نیروگاه (انیمیشن) (0 پاسخ‌ها:)
 5. نرخ پايه قرارداد خريد تضمينی برق مولدين مقياس كوچک در سال 95 (0 پاسخ‌ها:)
 6. پرداخت هزينه گاز مصرفی نيروگاههای توليد پراکنده از ابتدای سال 94 (0 پاسخ‌ها:)
 7. نرخ پايه قرارداد خريد تضمينی برق مولدين مقياس كوچک درسال 94 (0 پاسخ‌ها:)
 8. نرخ پايه قرارداد خريد تضمينی برق مولدين مقياس كوچک درسال 93 (0 پاسخ‌ها:)
 9. نرخ پايه قرارداد خريد تضمينی برق مولدين مقياس كوچک 92 (0 پاسخ‌ها:)
 10. Combined Heat and Power یا به اختصار CHP به مفهوم تولید همزمان توان و حرارت . (0 پاسخ‌ها:)
 11. کاربرد سيستمهای توليد همزمان برق و حرارت (0 پاسخ‌ها:)
 12. ترکیب نیروگاه های مختلف و شبکه توزیع (0 پاسخ‌ها:)
 13. معرفی نيروگاههای مقياس كوچک و خدمات شرکت (0 پاسخ‌ها:)
 14. انواع نیروگاه برق (0 پاسخ‌ها:)
 15. سيستم های CHP برای گلخانه (0 پاسخ‌ها:)
 16. شبكه سيستم های CHP (0 پاسخ‌ها:)
 17. مقايسه انرژی مصرفی در حالت استفاده از CHP و بدون استفاده از آن (0 پاسخ‌ها:)