پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 67 رای - 2.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پالايشگاه مقیاس کوچک ميعانات گازي و نفت خام
#1

گاز طبيعي که از مخازن گازي استحصال مي‌شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه‌ای ميعانات گازي است. مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زياد باشد. ميعانات گازي به جريان هيدروکربنی مايع گفته مي‌شود که در ذخاير گاز طبيعي وجود دارد و به صورت رسوب و ته نشين در گاز استخراجی يافت مي‌شود و عمدتاً از پنتان و هيدروکربنهای سنگينتر (+C5) تشکيل شده و دارای گوگرد پايين مي‌باشد و معمولاً عاری از انواع فلزات است و تقريباً نيمی از آن را نفتا تشکيل مي‌دهد. ميعانات گازي بر خلاف بوتان و پروپان نيازمند شرايط ويژه برای مايع ماندن نيستند و به شيوه‌های مختلف قادر به تبديل به نفت سبک ، بنزين ، سوخت جت و... هستند. در قياس با پالايشگاه نفت خام ، در پالايشگاه ميعانات گازي، فرايندهای تبديلی و پالايشی کمتر است ارزش حرارتي ناويژه هر ليتر از ميعانات گازي حدود۴/۳۲۷۰۶ بی تي يو که تقريباً معادل با ارزش حرارت ۸۲۶/. متر مکعب گاز طبيعي خط لوله اول سراسری است.


بازار داخلی در حال و آينده نياز مبرمی به توليد بنزين و نفتگاز در كشور داشته و خواهد داشت. بطور كلی كليه پالايشگاههای كشور در حال حاضر از مواد نفتي برای توليد بنزين و نفتگاز استفاده ميكنند. حال آنكه با سرمايه گذاری كمتری می توان اين محصولات را در پلايشگاه ميعانات گازي توليد كرد.
با توجه به روند رو به رشد بازار فرآورده های سوختي در كشور و افزايش روز افزون مصرف همچنين استراتژيك بدون محصولات مذكور و با توجه به سرمايه گذاری كمتر مورد نياز نسبت به واحدهای پالايشگاهی نفت خام و نيز موجود بودن مواد اوليه مورد نياز، اجرای اين طرح می تواند آغاز راهی برای ايجاد پالايشگاهای كوچک منطقه ای و رفع نياز كشور و اشتغال و سود آوری باشد.


بنابراين با توجه به جميع موارد فوق و همچنين وجود پتانسيل‌های صادراتي (كه در بخش‌های بعدی به تفصيل مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت)، مشاركت بانک در اجرای اين طرح بدون ريسك ارزيابی شده و كمک شايانی به توسعه اين صنعت مي‌نمايد.

فهرست

[dir=rtl]

1-بررسي سابقه متقاضی 6


1-1-سوابق ثبتي شركت-------------------------------------------------------------------------------------------- 7


1-1-1-نام و نوع شركت............................................................................................... 7


1-1-2-تاريخ، شماره و محل ثبت.................................................................................. 7


1-1-3-سرمايه اوليه ثبت شده..................................................................................... 7


1-1-4-دفتر مركزي.................................................................................................... 7


1-1-5-موضوع فعاليت................................................................................................ 7


1-1-6-محل كارخانه :................................................................................................. 8


1-2-سرمايه و سهامداران------------------------------------------------------------------------------------------- 8


1-3-مجوز های قانونی---------------------------------------------------------------------------------------------- 9


1-4-بررسي توانمندی های متقاضی-------------------------------------------------------------------------------- 9


1-4-1-توانمندی بالقوه يا بالفعل متقاضی برای كسب سهم بازار........................................... 9


1-4-2-سوابق مالی متقاضی........................................................................................ 9


1-4-3-توانمندی های بالقوه و بالفعل فنی...................................................................... 10


1-5-مديريت------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10


2-مطالعه بازار 11


2-1- مقدمه----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12


2-2-معرفی محصولات--------------------------------------------------------------------------------------------- 13


2-2-1- بنزين.......................................................................................................... 13


2-2-2-نفت گاز....................................................................................................... 15


2-2-3-كاربرد محصولات اصلی................................................................................... 16


2-3-انرژی و سوختهای جايگزين---------------------------------------------------------------------------------- 16


2-4- معرفی پروژه------------------------------------------------------------------------------------------------- 21


2-4-1-ضرورت اجرای پروژه....................................................................................... 21


2-4-2-تحليل ملاحظات اجرايي پروژه......................................................................... 22


2-5-مكان‌يابی پروژه---------------------------------------------------------------------------------------------- 23


2-5-1-معيارهای تصميم‌گيری................................................................................... 24


2-6-دانش فنی پروژه---------------------------------------------------------------------------------------------- 25


2-7-مواد اوليه و نحوة تأمين آن---------------------------------------------------------------------------------- 25


2-7-1-ميزان ذخاير نفت و گاز كشور........................................................................... 25


2-7-2-منابع موجود گاز.......................................................................................... 26


2-7-3-انواع خوراک پالايشگاه ها............................................................................. 32


2-7-4-ميعانات گازي (condensate)........................................................................ 33


2-8-قيمت فروش محصولات طرح--------------------------------------------------------------------------------- 35


2-8-1-قيمت داخلی فرآورده های نفتي........................................................................ 37


2-8-2-قيمت فرآورده های نفتي براساس قيمت فوب خليج فارس...................................... 38


2-8-3-مقايسه نسبت قيمتهای داخلی به فوب خليج فارس........................................... 39


2-8-4-هزينه های تعيين كننده قيمت بنزين و نفتگاز....................................................... 40


2-9-تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياست‌های كلان اقتصادی كشور----------------------------------- 42


2-10-عرضه محصول---------------------------------------------------------------------------------------------- 44


2-10-1-عرضه داخلی محصولات................................................................................. 44


2-10-2- واردات.................................................................................................... 59


2-10-3-جمع بندی عرضه بنزين و نفتگاز كشور............................................................. 60


2-11-تقاضای محصولات------------------------------------------------------------------------------------------ 62


2-11-1-تقاضای داخلی برای محصولات........................................................................ 62


2-11-2-صادرات..................................................................................................... 98


2-11-1-جمع‌بندی عرضه و تقاضای بنزين و نفت گاز كشور............................................... 98


2-12-بررسي بازار جهانی----------------------------------------------------------------------------------------- 102


2-12-1-عرضه جهانی انرژی اوليه.............................................................................. 102


2-12-2-وضعيت جهانی مصرف حامل های انرژی......................................................... 105


2-12-3-وضعيت جهانی مصرف حامل های انرژی........................................................... 111


2-12-4-وضعيت واردات و صادرات فرآورده های نفتي.................................................... 116


2-13-جمع‌بندی و نتيجه‌گيری بازار----------------------------------------------------------------------------- 126


3-بررسي فنی و تكنولوژيكي 128


3-1-مقدمه------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129


3-2-ميعانات گازي----------------------------------------------------------------------------------------------- 129


3-2-1-تثبيت ميعانات گازي( Condensate Stabilization)....................................... 129


3-3- انواع تقطير---------------------------------------------------------------------------------------------- 134


3-3-1-تقطير تبخير ناگهانی...................................................................................... 134


3-3-2-تقطير با مايع برگشتي................................................................................. 135


3-3-3-تقطير نوبتي.............................................................................................. 135


3-3-4-تقطير مداوم.............................................................................................. 136


3-4-برج های تقطير--------------------------------------------------------------------------------------------- 137


3-4-1-برج های تقطير با سينی کلاهدار(کلاهکی)........................................................ 139


3-4-2-برج های تقطير با سينی مشبک (غربالی)......................................................... 140


3-4-3-برج های تقطير با سينی های دريچه ای............................................................ 140


3-4-4-برج های انباشته(پر شده)............................................................................. 141


3-5-انواع پالايشگاه از نظر پيچيدگی---------------------------------------------------------------------------- 142


3-5-1-............................................................................................. ساده (Topping)........... 142


3-5-2-Hydroskimming.................................................................................... 142


3-5-3-Cracking............................................................................................... 143


3-5-4-Coking................................................................................................... 143


3-6-معرفی فرايندهای پالايش---------------------------------------------------------------------------------- 143


3-6-1-فرايندهای تبديل اوليه (Primary Conversion Processes).......................... 144


3-6-2-فرايندهای تبديل ثانويهSecondry Conversion Processes) )....................... 144


3-6-3-شيرين‌سازي (sweetening)........................................................................ 147


3-6-4-فرايندهای رايج پالايش نفت خام.................................................................... 149


3-7- پالايشگاه ميعانات گازي--------------------------------------------------------------------------------- 152


3-7-1-پالايشگاههای معمول ميعانات گازي................................................................ 152


3-7-2-فرآيند پيشنهادی پالايش ميعانات گازي برای پروژه........................................... 153


3-8-خواص فيزيكي و شيميايي محصولات--------------------------------------------------------------------- 158


3-8-1-فراريت .................................................................................................... 160


3-8-2-عدد اکتان.................................................................................................. 161


3-8-3-افزوده‌ها.................................................................................................... 161


3-8-4-سلامت .................................................................................................... 163


3-9-مسائل زيست محيطی محصولات---------------------------------------------------------------------------- 164


3-9-1-روشهای كنترل آلودگی احتمالی واحد............................................................. 167


3-10- هزينه‌های سرمايه‌گذاری طرح--------------------------------------------------------------------------- 170


3-10-1-زمين .................................................................................................. 172


3-10-2-محوطه سازي و ساختمان............................................................................ 172


3-10-3-ماشين آلات............................................................................................. 174


3-10-4-تأسيسات................................................................................................. 175


3-10-5-انشعابات ........... 177


3-10-6-وسايل اداری و خدماتي و حمل و نقل............................................................. 178


3-10-7-هزينه های متفرقه و پيش بينی نشده............................................................ 178


3-10-8-هزينه های قبل از بهره برداری...................................................................... 179


3-11-سرمايه در گردش------------------------------------------------------------------------------------------ 180


3-12-زمان‌بندی اجرای طرح------------------------------------------------------------------------------------ 182


3-13-هزينه‌های توليد------------------------------------------------------------------------------------------- 184


3-13-1-مواد اوليه و بسته‌بندی محصولات................................................................. 184


3-13-2-حقوق و دستمزد....................................................................................... 185


3-13-3-هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات............................................................... 187


3-13-4-بيمه .................................................................................................. 189


3-13-5-تعمير و نگهداری....................................................................................... 189


3-13-6-تبليغات و بازاريابی و فروش.......................................................................... 190


3-13-7-استهلاک.................................................................................................. 191


3-13-8-هزينه متفرقه و پيش‌بينی نشده.................................................................... 191


3-14-هزينه های ثابت و متغير----------------------------------------------------------------------------------- 192


4-بررسي مالی طرح 193


4-1-پيش بينی های مالی طرح:---------------------------------------------------------------------------------- 194


4-1-1-فرم خلاصه پيش بيني‌های مالی گزارش در مورد طرحهای با تسهيلات بانكي:............ 194


4-2-هزينه های طرح و نحوه تأمين منابع آن:-------------------------------------------------------------------- 195


4-3-سرمايه در گردش------------------------------------------------------------------------------------------- 196


4-4-شاخصهای مالی طرح--------------------------------------------------------------------------------------- 197


4-4-1-نرخ بازگشت داخلی (Internal Rate of Return, IRR)................................. 197


4-4-2-دوره بازگشت سرمايه (Payback Period, PBP)........................................... 197


4-4-3-نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران (Internal Rate of Return of Equity, IRRE) 198


4-4-4-ارزش فعلی خالص (Net Present Value, NPV)........................................... 198


4-4-5-تحليل نقطه سربسر (Breakeven Point)..................................................... 198


4-5-آناليز حساسيت پروژه-------------------------------------------------------------------------------------- 200نام شركت متقاضی:

عنوان طرح پيشنهادی: پالايشگاه ميعانات گازي

مكان اجرای طرح (استان / شهرستان/ بخش):

نرخ تسعير ارز:

(هر يورو معادل)

تفكيك سرمايه‌گذاری ثابت و در گردش طرح پيشنهادی

v ميزان سرمايه‌گذاری ثابت مورد نياز

1. كل سرمايه‌گذاری ارزي (ميليون دلار/ يورو):

10290000 يورو

2. كل سرمايه‌گذاری ريالی (ميليون ريال):

90488 ميليون ريال ثابت + 45633 درگردش = 136121 ميليون ريال

3. جمع كل سرمايه‌گذاری ثابت ارزي و ريالی مورد نياز (ميليون ريال):

236606 ميليون ريال

v ميزان سرمايه در گردش مورد نياز (ميليون ريال):

45633 ميليون ريال

جمع سرمايه‌گذاری ثابت و در گردش مورد نياز (ميليون ريال):

282239 ميليون ريال

تفكيك سرمايه‌گذاری ثابت مورد نياز

· خريد زمين (ميليون ريال):

3000 ميليون ريال

· محوطه سازي (ميليون ريال):

5235 ميليون ريال

· اجرای كارهای ساختمانی و فونداسيون (ميليون ريال):

8650 ميليون ريال

· پست و انشعاب برق (ميليون ريال):

هزينه انشعاب 420 ميليون ريال

· هزينه‌های مربوط به تجهيزات تأمين آب مورد نياز (ميليون ريال):

هزينه انشعاب 255 ميليون ريال

· هزينه‌های مربوط به تجهيزات تأمين سوخت مورد نياز (ميليون ريال):

انشعاب گاز 151 ميليون ريال

· خريد دانش فنی- ليسانس (ميليون ريال):

18460 ميليون ريال

· ماشين آلات و تجهيزات صنعتی مورد نياز طرح (ميليون ريال):

107,300 ميليون ريال (تجهیزات اصلی)

· مخازن مورد نياز طرح (ميليون ريال):

25,750 ميليون ريال (مخازن+تاسیسات)

· احداث سرويسهای جانبی طرح (ميليون ريال):

· حمل و نقل (ميليون ريال):

4,765 ميليون ريال (گمرک+حمل)

· هزينه‌های گمركي و ترخيص (ميليون ريال):

· هزينه‌های مربوط به نصب و راه‌اندازي و بهره‌برداری (ميليون ريال):

15000 ميليون ريال

· هزينه‌های بالاسری (ميليون ريال):

20,351 ميليون ريال

· هزينه‌های متفرقه و پيش‌بينی نشده (ميليون ريال):

3575 ميليون ريال

جمع كل سرمايه‌گذاری ثابت مورد نياز (ميليون ريال):

236606 ميليون ريال

توزيع ميزان كل سرمايه‌گذاری در طی دوران ساخت (ارقام: ميليون ريال)

سال پنجم

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

100 %

پيش‌بينی قيمت خوراك، سوخت و محصولات توليدی – (با ذکر بازار تعيين قيمت و مبناء محاسبه قيمت‌ها)

· قيمت خوراک مصرفی (دلار/بشكه، دلار/متر مكعب، و...)

معادل 45 دلار به ازای هر بشکه

· قيمت انواع سوختهای مورد نياز به تفكيك (دلار/بشكه، دلار/متر مكعب، و...)

گاز طبیعی معادل 690 ریال به ازای هر متر مکعب

· قيمت انواع محصولات توليدی به تفكيك (دلار/بشكه، دلار/متر مكعب، و...)- مبنای قیمت متوسط قیمت یکسال اخیر می باشد

بنزین (5.7 میلیون ریال بر تن)


گازوئیل(6.5 میلیون ریال بر تن)

تفكيك هزينه‌های مربوط به عمليات و نگهداری (O & M) مورد نياز

· هزينه نيروی انسانی (ميليون ريال در سال):

1277 میلیون ریال در سال

· هزينه‌های مربوط به خوراک مصرفی (ميليون ريال در سال):

322175 ميليون ريال در سال

· هزينه برق مصرفی (ميليون ريال در سال):

616 ميليون ريال در سال

· هزينه آب مصرفی (ميليون ريال در سال):

300 ميليون ريال در سال

· هزينه سوخت مصرفی (ميليون ريال در سال):

1932 ميليون ريال در سال

· هزينه مواد شيميائی و كاتاليست مصرفی (ميليون ريال در سال):

426 ميليون ريال در سال

· هزينه قطعات يدكي مصرفی و تعمير نگهداری (ميليون ريال در سال):

7740 ميليون ريال در سال

· هزينه‌های بالاسری (ميليون ريال در سال):

8518 ميليون ريال در سال

· هزينه‌های پيش‌بينی نشده (ميليون ريال در سال):

10542 ميليون ريال در سال

جمع كل هزينه‌های مربوط به عمليات و نگهداری-O&M (شامل استهلاک)(ميليون ريال):

379686 ميليون ريال در سال

نحوه تأمين منابع مالی مورد نياز جهت اجرای طرح

آورده نقدی شركت (Equity)

درصد از كل سرمايه‌گذاری (%):

20 درصد

ميزان آورده نقدی (ميليون ريال):

76074

وام (Loan)

درصد از كل سرمايه‌گذاری (%):

80 %

وام خارجی

ميزان وام (ميليون یورو):

70760000

ميزان بهره وام (%):

7 %

نام فاينانسور يا بانک عامل:

بانک صنعت و معدن

دوره تنفس– Grace Period (ماه):

60 ماه

دوره بازپرداخت وام (سال):

5 سال

وام داخلی

ميزان وام (ميليون ريال):

60054

ميزان بهره وام (%):

14 %

نام فاينانسور يا بانک عامل:

بامک صنعت و معدن

دوره تنفس– Grace Period (ماه):

6 ماه

دوره بازپرداخت وام (سال):

5 سال

نرخ تنزيل (درصد):

20%

پيش‌بينی متوسط درآمد ناخالص ساليانه (ميليون دلار در سال):

446325

تعداد سالهای معاف از ماليات از شروع بهره‌برداری طرح (سال):

سال

ميزان معافيت مالياتي (درصد):

100 %

درصد ماليات متعلقه طی سالهای مشمول پرداخت (درصد):

0

پيش‌بينی ميزان متوسط ماليات طی سالهای مشمول پرداخت (ميليون ريال در سال):

-

استهلاک طرح (سال):

10 سال

ميزان متوسط استهلاک ساليانه (ميليون ريال در سال)

18800

ارزش اسقاطی طرح در پايان دوران بهره‌برداری (ميليون ريال):

10 %

پيش‌بينی متوسط درآمد خالص ساليانه (ميليون ریال در سال):

68071

نتايج حاصل از انجام برآورد اقتصادی طرح پيشنهادی

نرخ بازگشت روی نقدينگی طرح - IRR on Equity (ROE) (درصد)::

42

نرخ بازگشت سرمايه - IRR on Investment (ROI) (درصد):

29.22

ارزش خالص فعلی طرح - NPV (ميليون دلار):

91779

مدت بازگشت سرمايه (سال):

3.5 سال

نقطه سر به سر طرح Break Even Point (بر اساس ظرفيت توليد) - (درصد):

50 %


توضیح:


1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع غذليی مشابه و نرم و استاندارد های موجود در این زمینه تهیه شده است.


2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسی، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پیشنهادات رسمی تهیه شده است.


3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهیه شده است.


سال انجام مطالعات: 1389

کد طرح 1

تلفن:09126809553

[/dir]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات