پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 7 رای - 2.57 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد آميزه‌های پليمری
#1
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد آميزه‌های پليمری

« فهرست مطالب »

فصل اول : معرفی محصول 1
1-1- آشنايي با آلياژهای پليمری 2
1-1-1- آلياژهای پليمری : خواص و مشخصات 2
1-1-2- تنوع و كاربرد آلياژهای پليمری 5
1-1-3- مواد و ملزومات 12
1-1-4- قابليت جايگزينی آلياژهای پليمری 15
1-1-5- قيمت داخلی و جهانی محصولات منتخب 15
1-1-6- عوامل مؤثر بر انتخاب آلياژهای مهم تجاری 17
1-1-7- گزينش آلياژ تجاری مطلوب 20
1-2- آلياژ PC/ABS 23
1-2-1- PC/ABS : خواص و مشخصات 23
1-2-2- تنوع و كاربرد آلياژ PC/ABS 25
1-2-3- مواد و ملزومات موردنياز برای توليد 28
1-2-4- كالا يا كالاهای جايگزين 30
1-2-5- قيمت آلياژ PC/ABS 32
فصل دوم : بررسي بازار 33
2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور 34
2-2- طرح‌های در دست اجرا 34
2-3- روند واردات 34
2-4- بررسي اندازه‌های بازارهای داخلی و بين‌المللی در حا ل و آينده و احتمال كسب اين بازارها 35
2-4-1- بازارهای جهانی 35
2-4-2- بازارهای داخلی 36
2-5- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف 38
2-6- بررسي امكان صادرات 38
فصل سوم : بررسي فنی 39
مقدمه 40
3-1- معرفی تكنولوژي‌های روز دنيا و صاحبان دانش فنی مربوطه و روند تغييرات تكنولوژی توليد محصولات 41
3-2- برآورد پايداری تكنولوژي، تعيين عمر اقتصادی 46
3-3- مطالعه فرايندهای مختلف توليد و تعيين فرايند مناسب 47
3-3-1- معرفی مواد اوليه طرح و برآورد مصرف هر يك 47
3-3-2- دستگاه‌ها و تجهيزات خط توليد 49
3-3-3- شرح فرايند 50
3-3-4- تجهيزات و تأسيسات عمومی 52
3-3-4-1- آزمايشگاه 52
3-3-4-2- تعميرگاه 52
3-3-4-3- تأسيسات برق 53
3-3-4-4- تأسيسات آب 53
3-3-4-5- تجهيزات حمل و نقل 54
3-3-3-6- تأسيسات سوخت‌رسانی 54
2-3-3-7- ساير تأسيسات 55
3-3-5- منابع انسانی مورد نياز طرح 56
3-3-6- محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز 57
3-3-7- زمان‌بندی اجرای پروژه 57
3-4- بررسي آثار زيست‌محيطی توليد محصولات 59
3-5- بررسي ظرفيت‌های مختلف توليد از ديدگاه ملاحظات فنی و پيشنهاد ظرفيت طرح با توجه به بررسي بازار 61
فصل چهارم: محاسبات مالی و اقتصادی 62
مقدمه 63
مبانی برآوردها 63
4-1- اطلاعات پايه 64
4-1-1- برنامه توليد ساليانه 64
4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفی 64
4-1-3- منابع انسانی مورد نياز و هزينه حقوق و مزايای ساليانه 65
4-1-4- برآورد انرژی مورد نياز 65
4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژی مصرفی 66
4-2- پيش‌بينی اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 67
4-2-1- سرمايه ثابت 67
4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلی 67
4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومی 67
4-2-1-3- وسايل نقليه 68
4-2-1-4- مقدار و بهای زمين مورد نياز 68
4-2-1-5- برآورد مساحت 69
4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداری 69
4-2-1-7- هزينه‌های قبل از بهره‌برداری 70
4-2-1-8- جمع‌بندی اجزا و برآورد سرمايه ثابت 70
4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 70
4-2-3- سرمايه‌گذاری كل 71
4-2-4- اخذ وام بانكي 71
4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 72
4-3-1- هزينه‌های توليد 72
4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاک ساليانه 72
4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداری 72
4-3-1-3- هزينه‌های عملياتي 72
4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلی 73
4-3-2-1- برآورد هزينه‌های ثابت 73
4-3-2-2- برآورد هزينه‌های متغير 73
4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌های ثابت 73
4-4- جداول مالی 74
4-4-1- جدول پيش‌بينی عملكرد سود و زيان ويژه طرح 74
4-4-2- جدول پيش‌بينی گردش وجوه نقدی طرح 75
4-4-3- ترازنامه پيش‌بينی شده 76
4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدی 77
4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 78
4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلی 78
4-5- شاخص‌های مالی و اقتصادی 79
4-5-1- درصد ارزش افزوده 79
4-5-2- درصد سهم منابع داخلی 79
4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 79
4-5-4- نرخ و سال‌های برگشت سرمايه 79
4-5-5- ساير شاخص‌های مالی و اقتصادی 79
4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالی بر شاخصهای اقتصادی طرح
82
4-7- پيشنهاد مكان احداث طرح 83
4-8- تحليل و نتيجه‌گيری
84
فهرست مراجع
85
پيوست 86
« فهرست جداول »

جدول 1-1 : نمونه‌هايي از تركيب‌پليمرها در آلياژها بمنظور بهبود خواص پليمراوليه 4
جدول 1- 2 : آلياژهای عمده تجاری 10
جدول 1-3 : تجهيزات و ملزومات موردنياز در توليد انواع آلياژ 14
جدول 1-4 : متوسط قيمت‌های جهانی مواد اوليه آلياژهای پليمری 16
جدول 1-5 : مقايسه پارامترها جهت انجام غربال اوليه 20
جدول 1-6 : زوج آلياژهای با خواص مشابه 22
جدول 1-7 : نقاط قوت و ضعف پليمرهای پلي‌كربنات 23
جدول 1-8 : مزايا و معايب پليمر ABS 24
جدول 1-9 : قطعات ساخته شده از آلياژ PC/ABS در صنايع برق و الكترونيك 27
جدول 1-10 : قطعات ساخته شده از آلياژ PC/ABS در صنايع خودروسازي 27
جدول 1-11: تجهيزات وملزومات موردنياز جهت توليد آلياژ PC/ABS 29
جدول 1-12 : مواد مصرفی جهت توليد آلياژ PC/ABS(گريدMobay MD 6500 ) 29
جدول 1-13 : مقايسه آلياژ PC/ABS با آلياژهای مشابه 31
جدول 2-1 : ميزان مصرف آلياژ PC/ABS و برآورد آن طی پنج سال آينده 38
جدول (3-1) : مقايسه ميان روش‌های مختلف آلياژسازي 41
جدول (3-2): مقايسه ميان دستگاه‌های مختلف آلياژسازي به روش مكانيكي 42
جدول (3-3): مقايسه ميان انواع مختلف اكسترودرهای موجود 43
جدول (3-4): بررسي پارامترهای مختلف در اكسترودرهای متداول موجود 44
جدول (3-5): مواد اولبه و مقادير مورد نياز 48
جدول (3-6): مواد اوليه و مقادير مورد نياز جهت توليد آلياژ Bayblend® MD-6500 48
جدول (3-7): خواص فيزيكي مكانيكي آلياژ Bayblend® MD-6500 49
جدول (3-8) : فهرست ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد 49
جدول(3-9) : برآورد برق مصرفی توليد 53
جدول(3-10) : برآورد برق مصرفی واحد 53
جدول(3-11) : برآورد آب مصرفی واحد 54
جدول(3-12) : سوخت مورد نياز وسايل نقليه 54
جدول(3-13) : مقدار آب تصفيه شده روزانه 55
جدول(3-14) : برآورد نيروی انسانی توليد 56
جدول(3-15) : نيروی انسانی غيرتوليد 56
جدول(3-16) : مساحت فضای موردنياز بخش‌های مختلف 57
جدول(3-17) : نمودار زمانبندی اجرای پروژه 58« فهرست نمودارها و اشكال »
شرح صفحه
نمودار 1-1 : توزيع كاربرد آلياژ PC/ABS 28
نمودار 1-2 : روند قيمت جهانی PC/ABS طی سال‌های گذشته و دورنمای آينده 32
نمودار 2-1 : واردات PC و ABS به كشور طی سال‌های گذشته 35
نمودار 2-2 : توزيع مصرف آلياژهای PC/ABS در جهان 36
شكل 1-1 : نمونه‌ای از آلياژهای تجاری شده 7

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1381
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات