پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 27 رای - 2.96 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)
#1
طرح مطالعاتي امکان سنجی
توليدEPDM (الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

« فهرست مطالب »
شرح صفحه
پيشگفتار ه - و
فصل اول : معرفی محصول 1
1-1- معرفی محصول و مشخصات آن 3
1-1-1- مقدمه 3
1-1-2- خواص الاستومر EPDM 4
1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلی و بالقوه) 7
1-2-1- انواع الاستومرهای EPDM 7
1-2-2- كاربردهای الاستومر EPDM 8
1-3- مواد و ملزومات موردنياز برای توليد محصول 11
1-3-1- فرايند محلولی 11
1-3-2- فرآيند سوسپانسيونی 13
1-3-3- فرايند فازگازي 13
1-4- كالا يا كالاهای جايگزين 16
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصول 19
1-5-1- قيمت داخلی 19
1-5-2- قيمت جهانی 19
فصل دوم : بررسي بازار 21
2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور 22
2-2- بررسي طرح‌های در دست اجرا در داخل كشور 22
2-3-بررسي روند واردات محصول و محصولات‌جايگزين و منابع‌عمده تأمين‌كننده آن 22
2-4- بررسي اندازه بازارهای داخلی و بين‌المللی مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها 24
2-4-1- بازارهای بين‌المللی 24
2-4-2- بازارهای داخلی 30
2-5- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف 34
2-6- ريسك صادرات 37
2-7- جمع‌بندی 39
فصل سوم : بررسي فنی 40
مقدمه 41
3-1- معرفی تكنولوژی روز دنيا و صاحبان دانش فنی مربوطه و روند تغييرات تكنولوژی توليد محصولات 42
3-1-1- روش محلولی 43
3-1-2- روش سوسپانسيونی(دوغابی) 46
3-1-3- روش فاز گازي 47
3-1-4- انتخاب فرايند 48
3-2- برآورد پايداری تكنولوژي، تعيين عمر اقتصادی 49
3-3- مطالعه فرايندهای مختلف توليد و تعيين فرايند مناسب 50
3-3-1- معرفی مواد اوليه طرح و برآورد مصرف هريك 54
3-3-2- دستگاه‌ها و تجهيزات خط توليد 55
3-3-3- تجهيزات و تأسيسات عمومی 59
3-3-4- منابع انسانی موردنياز طرح 64
3-3-5- محاسبه سطح زيربنا و مساحت موردنياز 65
3-3-6- زمان‌بندی اجرای پروژه 65
3-4- بررسي آثار زيست‌محيطی توليد محصولات 67
3-5- بررسي ظرفيت‌های مختلف توليد از ديدگاه ملاحظات فنی و پيشنهاد ظرفيت طرح باتوجه به بررسي بازار 71
فصل چهارم : محاسبات مالی و اقتصادی 73
مقدمه 74
مبانی برآوردها 74
4-1- اطلاعات پايه 75
4-1-1- برنامه توليد ساليانه 75
4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفی 75
4-1-3- منابع انسانی مورد نياز و هزينه حقوق و مزايای ساليانه 76
4-1-4- برآورد انرژی مورد نياز 76
4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژی مصرفی 77

4-2- پيش‌بينی اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 78
4-2-1- سرمايه ثابت 78
4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلی 78
4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومی 78
4-2-1-3- وسايل نقليه 79
4-2-1-4- مقدار و بهای زمين مورد نياز 79
4-2-1-5- برآورد مساحت 80
4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداری 80
4-2-1-7- هزينه‌های قبل از بهره‌برداری 81
4-2-1-8- جمع‌بندی اجزا و برآورد سرمايه ثابت 81
4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 81
4-2-3- سرمايه‌گذاری كل 82
4-2-4- اخذ وام بانكي 82
4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 83
4-3-1- هزينه‌های توليد 83
4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاک ساليانه 83
4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداری 83
4-3-1-3- هزينه‌های عملياتي 83
4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلی 84
4-3-2-1- برآورد هزينه‌های ثابت 84
4-3-2-2- برآورد هزينه‌های متغير 84
4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌هاي‌ساليانه 84
4-4- جداول مالی 85
4-4-1- جدول پيش‌بينی عملكرد سود و زيان ويژه طرح 85
4-4-2- جدول پيش‌بينی گردش وجوه نقدی طرح 86
4-4-3- ترازنامه پيش‌بينی شده 87
4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدی 88
4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 89
4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلی 89
4-5- شاخص‌های مالی و اقتصادی 90
4-5-1- درصد ارزش افزوده 90
4-5-2- درصد سهم منابع داخلی 90
4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 90
4-5-4- نرخ و سال‌های برگشت سرمايه 90
4-5-5- ساير شاخص‌های مالی و اقتصادی 90
4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالی بر شاخص‌های اقتصادی طرح 93
4-7-پيشنهاد محل اجرای طرح 94
4-8- تحليل و نتيجه‌گيری 95
فهرست مراجع 97
پيوست‌ها 99
پيوست 1 :خواص الاستومر EPDM 100
پيوست 2 :دياگرام وخطوط جريان فرايند توليد EPDM به روش سوسپانسيونی 103

« فهرست جداول و نمودارها »
شرح صفحه
جدول(1-1) : خواص الاستومر EPDM خام 1-8
جدول(1- 2) : خواص الاستومر EPDM پخت شده 1-8
جدول(1-3) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند حلالی 1-15
جدول(1-4) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند سوسپانسيونی 1-17
جدول(1-5) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند فاز گازي 1-19
جدول(1-6) : الاستومرهای با قابليت رقابت با EPDM 1-20
جدول(2-1) : طرح‌های جاری توليد اتيلن و پروپيلن در داخل كشور 2-6
جدول(2-2) : ميزان مصرف فعلی و آتي EPDM در نقاط مختلف دنيا 2-15
جدول(3-1) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند محلولی 3-5
جدول(3-2) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند سوسپانسيونی 3-7
جدول( 3-3) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند فاز گازي 3-7
جدول(3-4) : مواد اوليه و مقادير مورد نياز 3-14
جدول(3-5) : برآورد برق مصرفی توليد 3-20
جدول(3-6) : برآورد برق مصرفی واحد 3-20
جدول(3-7) : برآورد آب مصرفی واحد 3-21
جدول(3-8) : سوخت مورد نياز وسايل نقليه 3-22
جدول(3-9) : مقدار آب تصفيه شده روزانه و مساحت حوضچه‌های تصفيه 3-23
جدول(3-10) : برآورد نيروی انسانی توليد 3-24
جدول(3-11) : برآورد نيروی انسانی غيرتوليد 3-24
جدول(3-12) : مساحت فضای موردنياز بخش‌های مختلف 3-25
جدول(3-13) : نمودار زمانبندی اجرای پروژه 3-26
جدول (3-14) : بررسي جريان‌هاي‌خروجی از سيستم ومقدارمجاز هريك از موادموجود 3-28
جدول (3-15) : بررسي ظرفيت‌های كمينه و بيشينه جهانی موجود و قيمت تمام شده محصول EPDM 3-31فهرست نمودارها و اشكال
شرح صفحه
نمودار(1-1) : توزيع جهانی مصرف EPDM 13
نمودار(1-2) : روند قيمت واردات تجاری EPDM طی پنج سال گذشته 24
نمودار(1-3) : روند تغييرات قيمت EPDM در بازارهای عمده جهانی طی پنج سال اخير 25
نمودار(2-1) : روند واردات EPDM و نرخ رشد آن طی پنج سال گذشته 7
نمودار(2-2) : توزيع ظرفيت جهانی EPDM در مناطق مختلف(شرايط جاری) 9
نمودار(2-3) : توزيع ظرفيت جهانی EPDM در مناطق مختلف(پيش‌بينی آتي) 10
نمودار(2-4) : توزيع ظرفيت جهانی EPDM بين توليدكنندگان عمده 11
نمودار(2-5) : وضعيت فعلی و آتي ظرفيتهای جهانی توليد EPDM 12
نمودار(2-6) : توزيع مصرف جهانی EPDM 13
نمودار(2-7) : نرخ رشد مصرف EPDM طی سالهای آتي در مناطق مختلف جهان 14
نمودار(2-8) : روند واردات EPDM در مقايسه با روند توليدات داخلی خودرو 17
نمودار(2-9) : متوسط وزن مصرفيEPDM در خودروهاي‌ساخت‌داخل طی سال‌هاي‌اخير 17
نمودار(2-10) : روند گذشته و پيش‌بينی آتي توليدات خودرو و مصرف EPDM در اين حوزه 18
نمودار(2-11) : شمای كلی از چشم‌انداز جهانی بازار توليد و مصرف EPDM 22
شكل(1-1) : ساختار شيميايي الاستومر EPDM 7

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1381
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات