پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 32 رای - 4.06 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اكسيد پروپيلن
#1
چكيده طرح توليد اكسيد پروپيلن
فهرست مطالب
فهرست علائم اختصاری
ساختار مطالعات محصول/ بازار (بخش‌های اول و دوم)
فصل اول : معرفی محصول
1-1- معرفی محصول و مشخصات آن
1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلی و بالقوه)
1-2-1- كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد پروپيلن گليكول
1-2-2- كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد پلي‌ال‌های پلي‌اتری
1-3- مواد و ملزومات موردنياز برای توليد محصول
1-3-1- روش پراكسيداسيون يا هيدروپراكسيداسيون
1-3-2- روش كلروهيدرين ش
1-4- كالا يا كالاهای جايگزين
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصول
فصل دوم : بررسي بازار
2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور
2-2- بررسي طرح‌های در دست اجرا در داخل كشور
2-3- بررسي روند واردات محصول و محصولات جايگزين، و منابع عمده تأمين كننده آن
2-4- بررسي اندازه بازارهای داخلی و بين‌المللی مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها
2-4-1- بازارهای بين‌المللی
2-4-2- بازارهای داخلی
2-5- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف
2-6- ريسك صادرات
2-6-1- بررسي بازار صادراتي PO
2-6-2- بررسي بازار جهانی محصولات نهايي PO (پلی ال‌ پلی اتری)
2-6-3- بررسي بازار محصولات جانبی PO
2-6-4- جمع‌بندی بازار صادرات
2-7- جمع‌بندی
فصل سوم : بررسي فنی
مقدمه 46
3-1- معرفی فرايندها و تكنولوژي‌های توليد PO 47
3-2- فرايندهای توليد PO 50
3-2-1- فرايندهای توليد PO با روش كلرو هيدرسيون 50
3-2-1-1- فرايند كلروهيدراسيون با استفاده از آهک 50
3-2-1-2- فرايند كلروهيدراسيون با استفاده از Cell liquor 52
3-2-2- فرايندهای توليد PO با روش هيدروپراكسيداسيون 54
3-2-2-1- فرايند توليد PO به همراه TBA (PO/TBA) 54
3-2-2-1-الف - توليد PO به همراه TBA (PO/TBA)، روش Lyondell 56
3-2-2-1- ب- فرايند توليد PO به همراه TBA (PO/TBA)، روش HUNTSMAN 59
3-2-2-2- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) 62
3-2-2- 2-الف- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) با روش Lyondell 64
3-2-2-2-ب- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) با روش Shell 67
3-2-2-3- توليد PO با هيدروپراكسيداسيون كيومن، روش Sumitomo 68
3-3- انتخاب فرايند مناسب از ميان فرايندهای موجود 72
3-3-1- ظرفيت توليد هر فرايند 72
3-3-2- مسائل زيست‌محيطی 74
3-3-3- روند رشد فرايندهای مختلف در سطح جهان 74
3-3-4- مليت شركتهای صاحب تكنولوژی از لحاظ تحريم و امكان كسب دانش فنی 76
3-3-5- هزينه‌های مربوط به سرمايه‌گذاری ثابت و قيمت تمام شده برای محصول PO 77
3-3-6- دسترسي به مواد اوليه 80
3-3-7- جديد بودن تكنولوژی 82
3-4- تشريح فرايند انتخاب شده 83
3-4-1- مروری بر فرايند 83
3-4-1-1- اكسيداسيون كيومن 83
3-4-1-2- اپوكسيده كردن پروپيلن به وسيله CHP 84


3-4-1-3- كاتاليستهای اپوكسيده كردن پروپيلن به وسيله CHP 85
3-4-1-4- جداسازي محصولات اپوكسيده كردن 86
3-4-1-5- آب زدايي - هيدروژناسيون DMBA 86
3-4-2- روش توليد PO به وسيله هيدروپراكسيد كردن كيومن، تكنولوژی Sumitomo 87
3-5- برآوردهای فنی فرايند منتخب 94
3-5-1- تجهيزات مورد نياز خط توليد 94
3-5-2- جريانهای موجود در فرايند 101
3-5-3- مواد اوليه 106
3-5-4- محصولات 106
3-5-5- ملزومات 107
3-5-6- واحد توليد گاز خنثی 107
3-5-7- واحد توليد هيدروژن 108
3-5-8- تصفيه آب و پساب 111
3-5-9 سوخت فرايند 111
3-5-10- اطفاء حريف 111
3-5-11- برق اضطراری 112
3-5-12- باسكول 112
3-5-13- هوای فشرده 112
3-5-14- وسايل حمل و نقل 112
3-5-15- سردخانه 113
3-5-16- انبار 113
3-5-17- توليد بخار 113
3-5-18- آزمايشگاه 113
3-5-19- تعميرگاه 114
3-5-20- تأسيسات آب و برق 114
3-5-21- تعداد كاركنان واحد 115
3-5-22- محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز 116
3-5-23- زمان‌بندی انجام طرح
117
فصل چهارم: محاسبات مالی و اقتصادی
مقدمه 119
مبانی برآوردها 119

4-1- اطلاعات پايه 120
4-1-1- برنامه توليد ساليانه 120
4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفی 120
4-1-3- منابع انسانی مورد نياز و هزينه حقوق و مزايای ساليانه 121
4-1-4- برآورد انرژی مورد نياز 121
4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژی مصرفی 122
4-2- پيش‌بينی اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 123
4-2-1- سرمايه ثابت 123
4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلی 123
4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومی 123
4-2-1-3- وسايل نقليه 124
4-2-1-4- مقدار و بهای زمين مورد نياز 124
4-2-1-5- برآورد مساحت 125
4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداری 125
4-2-1-7- هزينه‌های قبل از بهره‌برداری 126
4-2-1-8- جمع‌بندی اجزا و برآورد سرمايه ثابت 126
4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 126
4-2-3- سرمايه‌گذاری كل 127
4-2-4- اخذ وام بانكي 127
4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 128
4-3-1- هزينه‌های توليد 128
4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاک ساليانه 128
4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداری 128
4-3-1-3- هزينه‌های عملياتي 128

4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلی 129
4-3-2-1- برآورد هزينه‌های ثابت 129
4-3-2-2- برآورد هزينه‌های متغير 129
4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌های ثابت 129
4-4- جداول مالی 130
4-4-1- جدول پيش‌بينی عملكرد سود و زيان ويژه طرح 130
4-4-2- جدول پيش‌بينی گردش وجوه نقدی طرح 131
4-4-3- ترازنامه پيش‌بينی شده 132
4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدی 133
4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 134
4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلی 134
4-5- شاخص‌های مالی و اقتصادی 135
4-5-1- درصد ارزش افزوده 135
4-5-2- درصد سهم منابع داخلی 135
4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 135
4-5-4- نرخ و سال‌های برگشت سرمايه 135
4-5-5- ساير شاخص‌های مالی و اقتصادی 136
4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالی بر شاخص‌های اقتصادی طرح 138
4-7-پيشنهاد محل اجرای طرح 139
4-8- تحليل و نتيجه‌گيری 140
فهرست مراجع 142
پيوست‌ها
پيوست (1-الف) 145
پيوست (1-ب) 147

پيوست (2-الف)
پيوست (2-ب)
پيوست (3)
پيوست (4-الف)
پيوست (4-ب)
پيوست (5-الف)
پيوست (5-ب)
پيوست (6-الف)
پيوست (6-ب)
پيوست (7)
پيوست (8)
پيوست (9)

« فهرست جداول »
شرح
جدول 1-1 : خواص مهم اكسيد پروپيلن
جدول1-2:مواداوليه مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبی TBA
جدول1-3: ملزومات مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايندپراكسيداسيون با محصول جانبی TBA
جدول1-4: مواد اوليه مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبی استايرن
جدول1-5: ملزومات مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبی استايرن
جدول 1-6: مواد اوليه مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با ماده اوليه كيومن (بدون محصول جانبی )
جدول 1-7: ملزومات مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با ماده اوليه كيومن (بدون محصول جانبی )
جدول 1-8: مواد اوليه مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند كلروهيدرين
جدول 1-9: ملزومات مورد نياز برای توليد اكسيد پروپيلن از فرايند كلروهيدرين
جدول 1-10: تغييرات متوسط قيمت جهانی اكسيد پروپيلن
جدول 2-1: مشخصات كلی طرح (تحقق‌نيافته) توليد اكسـيد پروپيلن در برنامه 5 ساله دوم
جدول 2-2: نرخ رشد واردات محصولات پايين‌دستي اكسيد پروپيلن در سال‌های گذشته
جدول 2-3: وضعيت ظرفيت و توليدات ‍PO در نقاط مختلـف دنيا(گذشته، حال و آينده)
جدول 2-4: ميزان مصرف اكسيد پروپيلن به تفكيك منطقه
جدول 2-5: ميزان مصرف فوم و تقاضا برای اكسيد پروپيلن (تن)
جدول 2-6: برآورد مصرف اكسيد پروپيلن در حوزه پلي‌ال‌های پلي‌اتری
جدول 2-7: برآورد مصرف اكسيد پروپيلن در حوزه‌های مصرف
جدول 2-8: وضعيت مصرف، مازاد ظرفيت و موازنه صادرات و واردات PO در نقاط مختلف دنيا
جدول 2-9: ظرفيت جهانی فعلی و آتي توليد و مصرف استايرن
جدول 2-10: برآورد بازار كل محصول ايزوپروپيل الكل

« فهرست جداول »
شرح
جدول 3-1- ميزان توليدات شركتهای عمده توليدكننده PO در سال 2000
جدول 3-2- مقايسه شرايط عملياتي بين روشهای مختلف كلروهيدراسيون
جدول 3-3- مقايسه شرايط عملياتي، مابين پنج روش متداول هيدروپراكسيداسيون
جدول 3-4- ظرفيت كارخانه‌های توليدكننده ‍PO
جدول 3-5- روند رشد ظرفيت توليد روشهای مختلف PO بين سالهای 95 تا 2010 ميلادی
جدول 3-6- روند رشد فرايندهای مختلف PO در سالهای 95 تا 2010 ميلادی
جدول 3-7- مقايسه تكنولوژيهای توليد PO از جنبه‌های سرمايه‌گذاری و هزينه‌ای
جدول 3-8- ميزان توليد پروپيلن در حال و آينده
جدول 3-9- مراحل نتخاب فرايند مناسب
جدول 3-10- ليست تجهيزات فرايند توليد PO با استفاده از CHP تكنولوژی Sumitomo
جدول 3-11- مشخصات جريان‌های موجود در فرايند
جدول 3-12- مشخصات مواد اوليه
جدول 3-13-مشخصات محصولات
جدول 3-14- ملزومات مورد نياز
جدول 3-15- مشخصات مواد و ملزومات واحد گاز خنثی
جدول 3-16- مواد و ملزومات واحد توليد هيدروژن
جدول 3-17- تجهيزات مربوط به واحد توليد هيدروژن
جدول 3-18- ميزان آب تصفيه شده در روز
جدول 3-19- مشخصات وسايل حمل و نقل
جدول 3-20- مشخصات تعميرگاه
جدول 3-21- مشخصات تأسيسات برق
جدول 3-22- مشخصات تأسيسات اب
جدول 3-23- مشخصات كاكنان توليدی
جدول 3-24- مشخصات كاركنان غيرتوليدی
جدول 3-25- فضای مورد نياز برای قسمتهای مختلف توليد
جدول 3-26- مشخصات اجزاء مختلف محوطه سازي
جدول 3-27- زمان‌بندی پروژه PO
جدول 4-1- اثر دريافت تسهيلات مالی

« فهرست نمودارها و اشكال »
شرح
شكل 1-1- حوزه‌های كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد محصولات پايين‌دستي
نمودار 2-1 : ميزان و روند واردات محصولات پايين‌دستي اكسيد پروپيلن به كشور
نمودار 2-2 : ظرفيت توليد شركت‌های عمده توليدكننده اكسيد پروپيلن در جهان
نمودار 2-3 : توزيع كنونی ظرفيت توليدی اكسيد پروپيلن در نقاط مختلف دنيا
نمودار 2-4 : پيش‌بينی توزيع ظرفيت توليدی اكسيد پروپيلن در نقاط مختلف دنيا(سال 2005)
نمودار 2-5 : الگوی مصرف PO در بازارهای عمده جهانی
نمودار 2-6 : روند مصرف و پيش‌بينی مصارف آتي فوم پلي‌يورتان در صنايع مختلف
نمودار 2-7 : روند مصرف و پيش‌بينی مصارف آتي PO در حوزه فوم‌های پلي‌يورتان در صنايع مختلف
نمودار 2-8 : روند تقاضای فعلی و آتي برای اكسيد پروپيلن در حوزه‌های عمده مصرف
نمودار 2-9 : تحليل مصرف - نرخ بهره‌برداری در نقاط مختلف دنيا(سال 2000 )
نمودار 2-10 : تحليل مصرف - نرخ بهره‌برداری در نقاط مختلف دنيا(سال 2010 )
نمودار 2-11 : بازارهای بالقوه آتي برای پلی ال و سهم بازار قابل كسب در هريك
نمودار 2-12 : الگوی جهانی مصرف استايرن
نمودار 3-1- سهم شركتهای عمده توليدكننده PO از توليد جهانی اين محصول
نمودار 3-2- ميزان رشد ظرفيت روش‌های مختلف توليد PO
نمودار 3-3- ميزان رشد توليد روش‌های مختلف توليد PO
شكل 2-1 : وضعيت جهانی توليد، مازاد ظرفيت و مصرف PO (سال 2000 )
شكل 2-2 : وضعيت جهانی توليد، مازاد ظرفيت و مصرف PO (سال 2010 )
شكل 3-1 – قسمت‌های اكسيداسيون، اپوكسيداسيون و جداسازي
شكل 3-2- قسمت خالص‌سازي اكسيد پروپيلن
شكل 3-3- قسمت آب‌زدايي و هيدروژناسيون

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1381
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات