پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 19 رای - 3.37 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليدپلي‌وينيل بوتيرال
#1
چكيده طرح توليد پلي‌وينيل بوتيرال
فهرست مطالب
فصل اول : معرفی محصول
1-1- معرفی محصول و مشخصات آن
1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلی و بالقوه)
1-3- مواد و ملزومات موردنياز برای توليد محصول
1-4- كالا يا كالاهای جايگزين
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصول
1-5-1- قيمت داخلی
1-5-2- قيمت جهانی
فصل دوم : بررسي بازار
2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور
2-2- بررسي طرح‌های در دست اجرا در داخل كشور
2-3- بررسي روند واردات محصول و محصولات جايگزين، و منابع عمده تأمين كننده آن
2-4- بررسي اندازه بازارهای داخلی و بين‌المللی مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها
2-4-1- بازارهای بين‌المللی
2-4-2- بازارهای داخلی
2-4-3- پلي‌وينيل الكل
2-5- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف
2-5-1- حوزه‌های جديد مصرف در سطح جهانی
2-5-2- حوزه‌های جديد مصرف در سطح داخلی
2-6- ريسك صادرات
2-6-1- مصرف جهانی PVB در ساختمان‌ها
2-6-2- مصرف جهانی PVB در خودروسازي
2-6-3- بررسي امكان دستيابی به بازارهای جهانی
2-6-4- جمع‌بندی بازار صادرات
2-7- جمع‌بندی
فصل سوم : بررسي فنی
مقدمه 3-1
3-1- معرفی تكنولوژی روز دنيا و صاحبان دانش فنی مربوطه و روند تغييرات تكنولوژی توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-2
3-1-1- معرفی شيميايي توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-2
3-1-2- شركت‌های دارنده دانش فنی 3-5
3-2- مطالعه فرايندهای مختلف تهيه رزين پلي‌وينيل بوتيرال 3-7
3-3- فرايند مناسب توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-12
3-3-1- پليمريزاسيون وينيل استات 3-13
3-3-2- هيدروليز پلي‌وينيل استات 3-14
3-4- شرح فرايند توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-16
3-4-1- واحد مواد اوليه و تخليص 3-16
3-4-2- پليمريزاسيون، هيدروليز و كندانس 3-16
3-4-3- واحد خشک كردن و شستشوی محصول 3-20
3-4-4- حمل و نقل PVB 3-21
3-4-5- واحد بازيابی محصول جانبی و حلال 3-21
3-4-6- بحث‌‌هايي پيرامون فرايند 3-23
3-5- تأسيسات عمومی و تجهيزات جانبی 3-38
3-5-1- آزمايشگاه 3-38
3-5-2- تعميرگاه 3-38
3-5-3- تأسيسات برق 3-39
3-5-4- تأسيسات آب 3-40
3-5-5- تجهيزات حمل و نقل 3-41
3-5-6- تأسيسات سوخت‌رسانی 3-42
3-5-7- توليد گاز ازت 3-42
3-5-8- مخازن ذخيره 3-43
3-5-9- سيستم تصفيه پساب 3-43
3-5-10- اطفاء حريق 3-44


3-5-11- سيستم دفع ضايعات 3-44
3-5-12- تأسيسات گرمايشی و سرمايشی 3-45
3-5-13- ديگ بخار 3-45
3-5-14- برق اضطراری 3-45
3-6- محاسبه منابع انسانی مورد نياز طرح 3-46
3-7- مساحت سطح زيربنا و زمين مورد نياز 3-48
3-8- چگونگی حمل و نحوه بسته‌بندی محصول 3-49
3-9- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 3-49
پيوست 3-51
فصل چهارم : محاسبات مالی و اقتصادی


فهرست مراجع
شرح
جدول(1-1) : برخی خواص مهم انواع رزين‌های PVB
جدول(1-2) : ويژگي‌های مكانيكي، الكتريكي و حرارتي انواع رزين پلي‌وينيل بوتيرال
جدول(1-3) : مواد مورد نياز برای توليد رزين پلي‌وينيل بوتيرال
جدول(1-4) : ملزومات مورد نياز برای توليد رزين پلي‌وينيل بوتيرال
جدول(2-1) : روند واردات ورق(طلق) PVB و رشد آن طی 5 سال اخير
جدول(2-2) : فهرسـت توليدكنندگان رزين و ورقه PVB در سراسر دنيا به همراه مشخصات آنها
جدول(2-3) : ميزان مصرف ورق پلي‌وينيل‌بوتيرال در توليدات خودرو به تفكيك نوع خودرو
جدول(2-4) : برآورد اندازه بازار بالقـوه برای رزين پلي‌وينيل بوتيـرال در 5 و 10 سال آتي
جدول(2-5) : جمع ‌بندی مصـارف فعلی و آتي برای ورق و رزين PVB در مناطق هدف
جدول(2-6) : برآورد بازار كل محصول پلی وينيل بوتيرال (تن)
جدول(3-1) : فهرست دارندگان رزين و ورقه پلي‌وينيل بوتيرال
جدول(3-2) : مقادير جرم مولكولی انواع Movital
جدول(3-3) : تركيب درصد مواد اوليه مورد نياز در پليمريزاسيون وينيل استات
جدول(3-4) : تركيب درصد مواد اوليه مورد نياز برای هيدروليز پلي‌وينيل استات
جدول(3-5) : شرايط دمايي و زمانی در مراحل مختلف واكنش پليمريزاسيون
جدول(3-6) : تركيب درصد مواد اوليه مورد نياز واكنش تراكمی ميان پلي‌وينيل الكل و بوتيرالدئيد
جدول (3-7): شرايط واكنش تراكمی
جدول(3-8) : شرح جريان‌های ضايعاتي
جدول(3-9) : ليست تجهيزات مورد نياز توليد پلي‌وينيل بوتيرال
جدول(3-10) : شماره و شدت جرمی جريان‌ها
جدول(3-11) : برآورد برق مصرفی واحد
جدول(3-12) : برآورد نياز آب سالانه واحد
جدول(3-13) : سوخت مورد نياز وسايل نقليه
جدول(3-14) : ليست مخازن مورد نياز
جدول(3-15) : شماره جريان‌هايي كه به واحد تصفيه فرستاده مي‌شوند
جدول(3-16) : نيروی انسانی مورد نياز توليدی
جدول(3-17) : نيروی انسانی غيرتوليدی
جدول(3-18) : مساحت ساختمان‌ها
جدول(3-19) : مساحت اجزای محوطه‌سازي
جدول(3-20) : جدول زمان‌بندی اجرای طرح پلي‌وينيل بوتيرال
نمودار(1-1) : روند قيمت وارداتي ورق پلي‌وينيل بوتيرال 1-17
نمودار(2-1) : روند واردات ورق(طلق) PVB 2-6
نمودار(2-2) : وضعيت كلی حاكم بر بازار توليد و مصرف رزين PVB 2-8
نمودار(2-3) : روند مصرف ورق پلي‌وينيل بوتيرال در داخل 2-12
نمودار(2-4) : روند توليد گذشته و برنامه آتي توليد انواع خودرو كشور 2-14
نمودار(2- 5) : حجم ناوگان خودروی كشور طی سال‌های گذشته و برآورد آتي 2-15
نمودار(2-6) : برآرود حجم تقاضای بالقوه موجود برای رزين پلي‌وينيل بوتيرال 2-16
نمودار(2-7) : الگوی مصرف جهانی پلي‌وينيل الكل 2-16
نمودار(2-8) : روند واردات پلي‌وينيل الكل در سال‌های اخير 2-17
نمودار(3-1) : رابطه بين زمان انبارداری و مقدار رطوبت 3-72
شكل(3-1) : توليد دو مرحله‌ای پلي‌‌وينيل بوتيرال 3-8
شكل(3-2) : مراحل مختلف موجود در توليد پلي‌وينيل بوتيرال 3-13
شكل(3-3) : دياگرام فرايند 3-56
شكل(3-4) تغييرات خصوصيات پلي‌وينيل الكل باتغييرات جرم مولكولی و درجه ‌هيدروليز آن 3-71
شكل (3-5) فرايند عمليات توليد شيشه ايمنی استفاده از طلق PVB 3-72
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1381
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات