پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 36 رای - 3.39 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كاتاليزورهای زئوليتي و انواع بهبود دهنده آن
#1

طرح امكانسنجی كامل توليد كاتاليزورهای زئوليتي و انواع بهبود دهنده آن

مشخصات كلی طرح


عنوانامکان سنجی فنی و اقتصادی توليد كاتاليزور زئوليتي REY و انواع بهبود يافته آن

ظرفيت طرح ( تن در سال)

5000

مواد اوليه

سديم هيدروكسيد، آمونيوم هيدروكسيد، سولفوريك اسيد، خاک رس كائولين، آلومينيوم هيدروكسيد، كلريد خاک نادر

محل تامين مواد اوليه

همه مواد داخلی اند بجز كلريد خاک نادر

موارد استفاده محصول

واحد FCC، هيدروكراكينگ، هيدروپروسس، توليد كيومن، توليد اتيل بنزن، خالص سازي و جداسازي

بررسي بازار


قيمت جهانی

6/6-5/1 دلار به ازای هر كيلوگرم (55600 – 12750 ريال به ازای هر كيلوگرم)

ميزان مصرف داخلی (تن)

ساليانه حدود 1600 ( تا سال 1382)

ميزان واردات(تن)

1600 تن در سال 82.

ميزان صادرات(تن)

-

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

-

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

97 نفر

تعداد روزهای كاری

330 روز

مساحت زمين(m2)

000,26

قيمت فروش محصول


(هزار ريال به ازای هر kg)

3/15 (8/1 دلار به ازای هر كيلوگرم)

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

500,76

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

319,108

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

290,9

سرمايه كل( ميليون ريال)

609,117

تسهيلات بانكي

ارزي(ميليون دلار)

1/6

ريالی( ميليارد ريال)

3/44

كل( ميليارد ريال)

1/96

نقطه سربسر(%)

05/51% ( مربوط به سال چهارم توليد)

دوره برگشت سرمايه بدون در نظر گرفتن نرخ تنزيل( سال)

4

نرخ بازده داخلی IRR) )

13/23%فهرست صفحه
پيشگفتار خ
مقدمه ذ
خلاصه ز
فصل اول : بررسي ويژگيهای زئوليتها 1
1-1- معرفی زئوليت و مشخصات آن 2
1-1-1- تاريخچه زئوليت 2
1-1-2- معرفی زئوليت 3
1-1-3- مشخصات زئوليتها 7
1-1-4- خواص فيزيكي و شيميايي زئوليت ها 8
1-1-4-1-نسبت سيليسيوم به آلومينيوم در زئوليت
1-1-4-2-خواص فيزيكي
1-1-4-3- خواص شيميايي
1-1-5- روش تهيه زئوليت ها و شيمی آن 13
1-1-6- طبقه بندی زئوليت ها 14
1-1-7- انواع زئوليتها 17
1-1-7-1- زئوليت طبيعي
1-1-7-2 – زئوليت سنتزي (مصنوعي)
1-1-7-2-1- زئوليت NaA
1-1-7-2-2 - زئوليت NaY
1-1-7-2- 3 - زئوليت ZSM-5
1-2- كاربردهای عمده زئوليتها 22
1-2-1- كاربردهای زئوليت طبيعي 22
1-2-2- كاربردهای زئوليت سنتزي بعنوان غربال مولكولی 23
1-2-3 – كاربرد زئوليت سنتزي بعنوان كاتاليزور 25
1-3- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها 31
1-3-1- سديم سيليكات 31
1-3-2- سديم هيدروكسيد 32
1-3-3- آلومينيوم هيدروكسيد 33
1-3-4- كلريدريك اسيد 34
1-3-5- سولفوريك اسيد 36
1-3-6- آمونيوم هيدروكسيد 38
1-3-7- لانتانيم اكسيد 39
1-3-8- خاک رس كائولين 39
1-4- كالا يا كالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه 41
1-5- قيمت داخلی و جهانی زئوليتها 41
1-6- استاندارد‌های موجود برای محصول و مواد اوليه 42
1-6-1- استاندارد موجود برای مواد اوليه 42
1-6-2- استاندارد موجود برای محصول 47
1-7- بررسی مسائل زيست محيطی مواد اوليه و محصول 47
1-7-1- بررسی مسائل زيست محيطی مواد اوليه 47
1-7-2- بررسی مسائل زيست محيطی محصول 51


فصل دوم : بررسي وضعيت عرضه وتقاضای داخلی و جهانی زئوليت سنتزي
بكار رفته دركاتاليزورهای FCC 52
2-1- بررسي بازار جهانی عرضه وتقاضای زئوليت سنتزي بكار رفته دركاتاليزورهای FCC 53
2-2- بررسي وضعيت توليد، واردات و صادرات زئوليت سنتزي بكار رفته دركاتاليزورهای
FCC در مناطق مختلف جهان وموارد مصرف آنها 58
2-2-1- آمريكای شمالی (ايالات متحده) 58
2-2-2- اروپای غربی 62
2-2-3- اروپای شرقی 63
2-2-4- ژاپن 64
2-3- جمع بندی و نتيجه گيری بازار جهانی 67
2-4- بررسي بازار داخلی 68
2-4-1- پالايشگاهها 68
2-4-2- مجتمع های پتروشيمی 70
2-4-3- تحليل بازار داخلی 70
2-5- بررسي بازارهای هدف 71
2-6- تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت توليد 73
2-7- بررسي روند قيمت كاتاليزور زئوليتي FCC 74
2-8- معرفی و بررسي بازارهای هدف جديد مصرف كاتاليزورهای زئوليتي 74
فصل سوم :بررسي فنی توليد كاتاليزور زئوليتيREY و انواع بهبود يافته آن 76
3- 1- تعيين ظرفيت بهينه توليد 77
3-2- تكنولوژی ساخت، روشهای مختلف توليد كاتاليزور زئوليتي REY و انتخاب
روش بهينه
3-2-1- كاتاليست های بستر سيال با پايه آلومينا/سيليكای هيدراژل 77
3-2-1-1- تكنولوژی W.R. Grace
3-2-1-2- تكنولوژی Filtrol
3-2-2- كاتاليستهای بستر سيال بر پايه خاک رس زئوليتي 81
3-2-2-1- تكنولوژی Engelhard
3-2-3- نتيجه گيری و انتخاب روش بهينه 83
3-3- شرح فرآيند توليد كاتاليزور زئوليتي REY و انواع بهبود يافته آن 84
3-3-1- تجهيزات مورد نياز فرآيند 97
3-3-2- تبديل كاتاليزور زئوليتيREY به REUSY, USY 100
3-3-2-1- تبديل زئوليت Y به USY
3-3-2-2- تبديل زئوليت USY به REUSY
3-4- معرفی توليد كنندگان و شركتهای مهم صاحب ليسانس 102
3-5- اخذ استعلام برای ماشين آلات، تجهيزات و سرمايه گذاری پروژه 103
3-6-تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 104
3-6-1- سديم سيليكات 104
3-6-2- سديم هيدروكسيد 106
3-6-3- آلومينيوم هيدروكسيد 107
3-6-4- كلريدريك اسيد 108
3-6-5- سولفوريك اسيد 112
3-6-6- آمونيوم هيدروكسيد 113
3-6-7- لانتانيم اكسيد 114
3-6-8- خاک رس كائولين 114
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتيها (سرويسهای جانبی) 114
3-8- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 121
3-9- معرفی سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات و ماشين آلات 123
3-10- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 123
3-11- برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 125
3-12- برآورد زمين مورد نياز 126
3-13- ارائه پيشنهاد جهت مكان يابی احداث واحد توليد كاتاليزور زئوليتي REY 126
فصل چهارم : بررسي مالی و اقتصادی توليد كاتاليزور زئوليتي REYبا ظرفيت000,5
تن در سال 128
4-1- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 129
4-2- هزينه های عملياتي توليد(Production Operating Costs) 137
4-3- هزينه های غير عملياتي توليد 141
4-4 - هزينه های ثابت و متغير 141
4-5- برآورد ميزان سرمايه در گردش (Working Capital) 142
4-6- تعيين قيمت فروش محصول 143
4-7- برآورد ميزان فروش 144
4-8- ارائه نتايج بررسي اقتصادی طرح توليد كاتاليزور زئوليتيREY با
ظرفيت5000 تن در سال 145
4-9- تحليل حساسيت پارامترهای مهم اقتصادی 150
4-9-1- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش سرمايه ثابت 151
4-9-2- تحليل حساسيت پروژه با 10% كاهش در قيمت فروش محصول 154
4-9-3- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش در قيمت فروش محصول 157
4-9-4- تحليل حساسيت پروژه با 10 % افزايش در قيمت مواد اوليه 160
4-9-5- تحليل حساسيت پروژه بدون در نظر گرفتن معافيت مالياتي 163
4-9-6- تحليل حساسيت پروژه در صورتي كه قيمت فروش محصول 5% كاهش
و قيمت خريد مواد اوليه و سرمايه گذاری ثابت 5% افزايش پيدا كند 166
4-9-7- تحليل حساسيت پروژه درصورتي كه نرخ دلار10% افزايش يابد 169
4-9-8- تحليل حساسيت پروژه درصورتي كه عمر مفيد كارخانه 15 سال،
بازپرداخت وام ريالی سرمايه ثابت در 8 سال و كل سرمايه در گردش وام باشد 172
4-9-9- تحليل حساسيت پروژه بادر نظر گرفتن شرايط جديد تسهيلات بانكي 175
4-10- نتيجه گيری 179
4-11- ارائه نتايج بدست آمده توسط نرم افزار Comfar III برای واحد توليد
كاتاليزور زئوليتي REY با ظرفيت 5 هزار تن در سال 181
منابع 231
پيوست 1 234
پيوست 2 236
پيوست 3 243
پيوست 4 245
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات