پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 22 رای - 2.86 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید نيترو بنزن و آنيلين
#1

چكيده طرح طرح توليد نيتروبنزن و آنيلين سالانه 45000 تن آنيلين (محصول اصلی) و 9000 تن نيتروبنزن (محصول فرعي)مشخصات كلی طرح


عنوانطرح توليد نيتروبنزن و آنيلين

ظرفيت طرح

سالانه 45000 تن آنيلين (محصول اصلی) و 9000 تن نيتروبنزن (محصول فرعي)

مواد اوليه

بنزن – اسيد نيتريك – هيدورژن

محل تامين ماده اوليه

پتروشيمی اصفهان – پتروشيمی شيراز – پتروشيمی بندر امام

موارد استفاده محصول

در توليد MDI ، لاستيكهای شيميايي و . . .

بررسي بازار


قيمت جهانی

722 دلار به ازاء هر تن آنيلين و 644 دلار به ازاء هر تن نيتروبنزن

ميزان مصرف داخلی

156 تن در سال

ميزان واردات

156 تن در سال

ميزان صادرات

ندارد

توليد كنندگان داخلی

ندارد

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

120نفر

تعداد روزهای كاری

330 روز كاری در سال

مساحت زمين

10000 مترمربع

قيمت فروش محصول

686 دلار هر تن آنيلين و612 دلار هر تن نيتروبنزن

فروش ساليانه

36.372 هزار دلار معادل 290 ميليارد ريال

سرمايه ثابت

95 ميليارد ريال به اضافة‌ 5/20 ميليون دلار (مجموعا“ 259 ميليارد ريال )

سرمايه در گردش

52 ميليارد ريال به اضافة‌ 9/1ميليون دلار (مجموعا“ 67 ميليارد ريال )

سرمايه كل

147 ميليارد ريال به اضافة‌ 4/22 ميليون دلار (مجموعا“ 326 ميليارد ريال )

تسهيلات بانكي

ارزي

5/18 ميليون دلار

ريالی

93 ميليارد ريال

كل

241 ميليارد ريال

نقطه سربسر

32%

دوره برگشت سرمايه

4 سال

ارزش افزوده

88 ميليارد ريال در سال

نرخ بازده داخلی- (IRR)

93/16%1- فهرست
پيشگفتار الف
1-1- خلاصه و چكيده طرح ج
فصل 1 بررسي ويژگيهای محصولات
1-2- 1- مقدمه 2
1-1) آنيلين (محصول اصلی) 2
1-1-1) معرفی محصول اصلی (آنيلين) و مشخصات آن 2
1-1-2) تنوع و كاربرد محصول (آنيلين) 4
1-1-3) مواد و ملزومات مورد نياز برای توليد محصول طرح (آنيلين) 8
1-1-4) كالاهای جايگزين 9
1-1-5) قيمت داخلی و جهانی آنيلين 10
1-2) نيتروبنزن (محصول پايه – ميانی) 19
1-2-1) معرفی محصول پايه (نيتروبنزن و مشخصات آن ) 19
1-2-2) كاربرد و موارد استفادة نيتروبنزن 23
1-2-3) كالا يا كالاهای جايگزين 24
1-2-4) قيمت جهانی نيتروبنزن 25

1.2.1.4.1.1.1.1.1 فصل 2 بررسي بازار
2- مقدمه 30
2-1) بررسي بازار آنيلين (محصول اصلی) 31
2-1-1) ظرفيت موجود در داخل كشور و طرح های در دست اجراء 31
2-1-2) بررسي روند واردات و صادرات آنيلين (محصولات اصلی ) 32
2-1-3) بررسي بازار جهانی آنيلين 34
2-1-3-1) ظرفيتهای جهانی توليد آنيلين 34
2-1-3-2) توليد و مصرف و صادرات و واردات در مناطق عمدة توليد 44
2-1-4) بررسي اندازة بازارهای داخلی و بين المللی مصرف 76
2-1-5) بازارهای جديد مصرف آنيلين 78
2-1-6) تحليل ريسك صادرات آنيلين 79
2-1-7) نتيجه گيری بازار آنيلين 80
2-2) بررسي بازار نيتروبنزن (محصول پايه – جنبی) . (كالای جايگزيني، واردات و . . . ) 82
2-2-1) بررسي بازار جهانی نيتروبنزن 83
2-2-1-1) ظرفيتهای جهانی توليد نيتروبنزن 84
2-2-1-2) توليد و مصرف واردات و صادرات در مناطق عمدة توليد 93
1-3- 2-2-2) خلاصه بررسي بازار نيتروبنزن 104
2-3) بررسي بازار بنزن 105
2-3-1) بررسي بازار جهانی بنزن 105
2-3-2) بازار داخلی بنزن (ظرفيت، صادرات، واردات، قيمت) 111

فصل 3 بررسي فنی
3- مقدمه 114
3-1) بررسي فنی آنيلين (محصول اصلی) 115
3-1-1) معرفی تكنولوژی های روز دنيا و صاحبان دانش فنی مربوطه و روند تغييرات تكنولوژی توليد آنيلين 116
3-1-2) مطالعه فرآيندهای مختلف توليد آنيلين و تعيين فرآيند مناسب 118
3-1-3) نتيجه گيری و انتخاب فرآيند مناسب توليد آنيلين 131
3-2) بررسي فنی نيتروبنزن (محصول پايه – جنبی) 132
3-2-1) معرفی تكنولوژی روز دنيا و صاحبان دانش فنی مربوطه و روند تغيرات تكنولوژی توليد نيتروبنزن 132
3-2-2) مطالعه فرآيندهای مختلف توليد نيتروبنزن و تعيين فرآيند مناسب . 138
1-4- 3-2-3) نتيجه گيری و انتخاب فرآيند مناسب توليد نيتروبنزن 148
3-3) بررسي آثار زيست محيطی توليد محصولات 149
3-4) بررسي ظرفيتهای مختلف توليد و پيشنهاد ظرفيت طرح با توجه به بررسي بازار 150
3-5) برآورد عمر اقتصادی طرح (پايداری تكنولوژی) 151
فصل چهارم بررسي مالی و اقتصادی
4- مقدمه 153
4-1) ظرفيت عمكردی طرح و پيشنهاد كلی جهت مكان يابی احداث واحد 154
4-2) برآورد منابع انسانی و فرصتهای شغلی 155
4-3) برآورد هزينه های قبل از بهره برداری طرح 157
4-4) برآورد ميزان و هزينه اقلام سرمايه ثابت طرح 158
4-5) جدول خلاصه سرمايه ثابت طرح (هزينه های اجرای پروژه) 165
4-5-1) نمودار مقايسه اقلام سرمايه ثابت 166
4-6) برآورد ميزان سرمايه در گردش مورد نياز 167
4-7) كل سرمايه گذاری طرح و برنامه زمان بندی سرمايه گذاری 168
4-8) نحوة تامين منابع مالی طرح 169
4-9) هزينه های مالی طرح (هزينه تامين سرمايه – بهره) 170
4-10) برآورد ميزان و مبلغ هزينه های عملياتي (توليدی) 171
4-11) خلاصه هزينه های توليد و قيمت تمام شده محصول 177
4-11-1) نمودار مقايسه قيمت تمام شده محصول در ظرفيت های مختلف 179
4-12) برآورد فروش سالانه طرح 180
4-13) صورت حساب سود و زيان (ميزان سود حاصل از اجرای طرح) 181
4-14) نقطة سربه سر 182
4-14-2) ارزش افزده كل و سرانة طرح 183
4-14-3) نرخ بازده ساده سرمايه گذاری 184
4-14-4) دورة برگشت سرمايه 185
4-14-5) درجه وابستگی و سهم منابع داخلی 186
4-14-6) صرفه‌جويي ارزي سالانه 187
4-14-7) سرمايه‌گذاری ثابت سرانه 187
4-14-8) درصد سرمايه گذاری ارزي 187
4-14-9) متوسط حقوق سرانه 187
4-14-10) نرخ بازده داخلی IRR 188
4-15) آناليز حساسيت طرح نسبت به نوسانات قيمت فروش و مواد اوليه 189
4-16) محاسبات مالی بر اساس شرايط مختلف تامين منابع مالی 190
4-17)جمع‌بندی نكات برجسته و مهم 191
4-18) نتيجه‌گيری و پيشنهاد 192توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است.

2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است.

3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار
کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است.


سال انجام مطالعات: 1382

تلفن: 09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات