پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 24 رای - 2.46 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع كود تريپل سوپر فسفات (TSP)
#1

چكيده طرح مطالعات امکان سنجی مجتمع كود تريپل سوپر فسفات (TSP) ظرفيت طرح (300 هزار تن)


مشخصات كلی طرح


عنوانمطالعات امکان سنجی مجتمع كود تريپل سوپر فسفات (TSP)

ظرفيت طرح ( هزار تن)

300

مواد اوليه

گوگرد، كاتاليست، خاک فسفات، خاک رس، ضد كف و پودر سنگ آهک

محل تأمين ماده اوليه

كاتاليست وارداتي بقيه از داخل

موارد استفاده محصول

كود كشاورزي

بررسي بازار


قيمت جهانی

230 دلار به ازای هر تن

ميزان مصرف داخلی

300000 تن

ميزان واردات( هزار تن)

300000 تن

ميزان صادرات( هزار تن)

-

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

-

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

100 نفر

تعداد روزهای كاری

330 روز

مساحت زمين

100000 متر مربع

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

1.8 ميليون ريال به ازای هر تن

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

540000

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

730196

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

55177

سرمايه كل( ميليون ريال)

785373

تسهيلات بانكي بلند مدت

ارزي( پوند)

16118812

ريالی( ميليون ريال)

197678

تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

38624

نقطه سربسر(%)

35%

دوره برگشت سرمايه ( سال)

2.7 سال

نرخ بازده داخلی IRR) )

28%فهرست


فصل اول: ويژگيهای اسيد سولفوريك
1-1- معرفی محصول و مشخصات آن 2
1-2- موارد كاربرد 4
1-3- كالاهای جايگزين 10
1-4- قيمت داخلی و جهانی اسيد سولفوريك 11
1-5- مسائل زيست محيطی 11

فصل دوم: بررسي بازار جهانی و منطقه ای اسيد سولفوريك

2-1- عرضه و تقاضای اسيد سولفوريك در جهان 14
2-2- توليد كنندگان عمده جهان 15
2-3- ظرفيت توليد در مناطق مختلف جهان 17
2-4- عرضه و تقاضای اسيد سولفوريك در مناطق مختلف جهان 19
2-5- تراز مصرف اسيد سولفوريك در مناطق مختلف جهان 22
2-6- بررسي عرضه و تقاضای اسيد سولفوريك در مناطق خاورميانه 22
2-7- امكان كسب بازار صادراتي 26
2-8- ظرفيت و ميزان توليد داخلی 27
2-9- واردات و صادرات اسيد سولفوريك 29
2-10- بررسي موارد كاربرد اسيد سولفوريك در كشور 29
2-11- جمع بندی بازار داخلی اسيد سولفوريك 36

فصل سوم: معرفی اسيد فسفريك

3-1- مقدمه 38
3-2- معرفی محصول 39
3-3- معرفی محصولات جانبی 43
3-4- معرفی مواد اوليه 45
3-5- موارد كاربرد محصول 47
3-6- قيمتهای داخلی و جهانی محصول و مواد اوليه 50
3-7- قيمتهای داخلی 63


فصل چهارم: مشخصات كود TSP

4-1- معرفی انواع محصول و مشخصات آنها66
4-2- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها74
4-3- كاربرد و موارد مصرف محصولات86
4-4- كالا يا كالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه 88
4-5- قيمت داخلی و جهانی محصولات و مواد اوليه 90
4-6- استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه 92
4-7- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی 95


فصل پنجم: بررسي بازار كود TSP

5-1- بررسي تقاضای داخل با توجه به ميزان مصرف 100
5-2- بررسي تقاضای داخل با توجه به طرحهای در دست اجرا 104
5-3- پيش بينی تقاضای داخل در سالهای عمر طرح 104
5-4- بررسي تقاضای منطقه ای و جهانی محصولات 104
5-5- بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل كشور 112
5-6- بررسي عرضه محصولات با توجه به سرمايه گذاری شركتهای رقيب در داخل كشور 112
5-7- بررسي عرضه منطقه ای و جهانی محصولات در گذشته، حال و آينده 112
5-8- بررسي روند واردات و صادرات محصولات در گذشته، حال و آينده 113
5-9- بررسي مزيتهای رقابتي توليد محصولات در كشور 114
5-10- تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضای داخلي، منطقه ای و جهانی 114
5-11- تحليل ريسك صادرات 117
5-12- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف 118
5-13-منابع تامين مواد اوليه، توان توليد داخلی و واردات 118فصل ششم: بررسي فنی اسيد سولفوريك

6-1- مقدمه 127
6-2- معرفی صاحبان دانش فنی 129
6-3- براورد پايداری تكنولوژی و تعيين عمر اقتصادی فرايندهای اسيد سولفوريك 131
6-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 132
6-5- تعيين زمان كاركرد واحد 132
6-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 133
6-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 133
6-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 134
6-9- شرح فرايند توليد اسيد سولفوريك با گوگرد عنصری 135
6-10- شرح سيستمهای يوتيليتي 139
6-11- ارائه نقشه Block Flow Diagram 139
6-12-ارائه نقشه های Process Flow Diagram 140
6-13-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی 141
6-14- معرفی سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات 143
6-15- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 147
6-16- بررسي مسائل ايمنی و زيست محيطی 148
6-17- براورد زيربنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 149
6-18- مكان يابی احداث واحد بر اساس پارامترهای تاثيرگذار 150


فصل هفتم: بررسي فنی اسيد فسفريك

7-1- مقدمه 152
7-2- شرح فرايند توليد اسيد فسفريك 155
7-3- معرفی صاحبان دانش فنی 166
7-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 166
7-5- تعيين زمان كاركرد واحد 166
7-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 167
7-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 169
7-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 171
7-9- ارائه نقشه های Process Flow Diagram 173
7-10-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرايند 173
7-11- معرفی سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات 178
7-12- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 183
7-13- بررسي مسائل ايمنی و زيست محيطی 184
7-14- براورد زيربنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 185
7-15- مكان يابی احداث واحد بر اساس پارامترهای تاثيرگذار 186

فصل هشتم: بررسي فنی كود TSP

8-1- معرفی فرايندهای توليد كود TSP 188
8-2- معرفی صاحبان دانش فنی 202
8-3- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 203
8-4- تعيين زمان كاركرد واحد 203
8-5- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 203
8-6- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 204
8-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 204
8-8- شرح فرايند 206
8-9- ميزان مصرف مواد اوليه و يوتيليتي ها به تفكيك هر واحد 207
8-10- ارائه نقشه Block Flow Diagram 208
8-11-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی 210
8-12- مشخصات تجهيزات اصلی فرايند 212
8-13- معرفی سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات 212
8-14- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 215
8-15- مواد دفعي و پسابهای توليدی 216
8-16- براورد زيربنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 217
8-17- براورد زمين مورد نياز 217
8-18- پيشنهاد كلی جهت مكان يابی واحد 217
8-19- نتيجه گيری و ارائه نكات مهم 218


فصل نهم: بررسي فنی مجتمع TSP

9-1- ارائه نقشه Block Flow Diagram 221
9-2- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 222
9-3- تعيين زمان كاركرد واحد 222
9-4- تعيين مقدار توليد محصول 222
9-5- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 223
9-6- مشخصات يوتيليتي های مورد نياز 224
9-7- ميزان مصرف يوتيليتي ها در مجتمع 226
9-8- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 226
9-9- براورد زيربنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 227
9-10- براورد زمين مورد نياز 228
فصل دهم: بررسي مالی اقتصادی مجتمع

10-1- براورد سرمايه گذاری ثابت 231
10-2- براورد سرمايه در گردش 240
10-3- براورد هزينه های عملياتي توليد 242
10-4- هزينه های غيرعملياتي توليد 246
10-5- براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 249
10-6- براورد فروش ساليانه محصولات طرح 250
10-7- هزينه های ثابت و متغير 251
10-8- محاسبه سود و زيان جريان نقدی 252
فصل يازدهم: تجزيه و تحليل اقتصادی مالی مجتمع TSP

11-1- نرخ بازگشت داخلی 258
11-2- دوره بازگشت سرمايه 258
11-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 258
11-4- ارزش فعلی خالص 259
11-5- تحليل نقطه سربه سر 259
11-6- ارزش افزوده طرح 260
11-7- بهره وری طرح 261
11-8- آناليز حساسيت پروژه 261
11-9- داده های ورودی برای محاسبات مالی اقتصادی با كامفار 266
11-10- نتايج اقتصادی مالی طرح توليد كود TSP با ظرفيت 300000 تن در سال 269
نتيجه گيری 321
منابع مطالعاتي 322

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1384
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات