پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 29 رای - 2.69 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات VAM,EVA
#1

چكيده طرح مجتمع وينيل استات مونومرو اتيلن وينيل استاتظرفيت طرح وينيل استات مونومر 140000تن اتيلن وينيل استات 80000تن
مشخصات كلی طرح


عنوانمطالعات امکان سنجی مجتمع وينيل استات مونومرو اتيلن وينيل استات

ظرفيت طرح ( هزار تن)

وينيل استات مونومر 140000تن اتيلن وينيل استات 80000تن

مواد اوليه

اسيد استيك،اتيلن، اكسيژن،كاتاليست

محل تأمين ماده اوليه

كاتاليست وارداتي بقيه از داخل

موارد استفاده محصول

وينيل استات مونومر(رزينها و امولسيونهای پلی وينيل استات،پلی وينيل الكل،پلی وينيل بوتيرال،اتيلن وينيل استات)


اتيلن وينيل استات(چسب گرماذوب،فيلم های بسته بندي،قطعات خودرو،صنعت كفش،صنعت اسباب بازي و آببنديهای صنعتی)

بررسي بازار


قيمت جهانی

وينيل استات مونومر 1000دلار،اتيلن وينيل استات1400دلار به ازای هر تن

ميزان مصرف داخلی(آتي)

وينيل استات 75000تن اتيلن وينيل استات 80000 تن

ميزان واردات

اتيلن وينيل استات 3800تن وينيل استات مونومر4300تن

ميزان صادرات

اتيلن وينيل استات صفر،وينيل استات مونومر1200 تن

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

اتيلن وينيل استات صفر،وينيل استات 30000تن اراک

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

170نفر

تعداد روزهای كاری

333 روز

مساحت زمين

110000 متر مربع

قيمت فروش داخلی

5700ريال وينيل استات

قيمت فروش خارجی

وينيل استات مونومر900دلار بر تن و اتيلن وينيل استات 1400دلار برتن

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

1797484

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

1301762

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

299133

سرمايه كل( ميليون ريال)

1600895

تسهيلات بانكي بلند مدت

ارزي(دلار)

39555032

ريالی( ميليون ريال)

583131

كل( ميليون ريال)

931215

تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

209393

نقطه سربسر(%)

40%

دوره برگشت سرمايه ( سال)

3 سال

نرخ بازده داخلی IRR) )

25.8%فهرست

فصل اول: ويژگيهای وينيل استات و اتيلن وينيل استات
1-1- معرفی محصول ومواد اوليه و مشخصات آن 2
1-2- موارد كاربرد 27
1-3- كالاهای جايگزين محصولات و مواد اوليه 56
1-4- قيمت داخلی و جهانی محصولات و مواد اوليه 57
1-5- استاندارد های محصولات و مواد اوليه 62
1--5- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 66

فصل دوم: بررسي بازار جهانی و منطقه ای اتيلن وينيل استات
2-1) بررسي عرضه و تقاضای داخل با توجه به ميزان مصرف EVA در صنايع مختلف در گذشته حال و آينده ]29-27[ 72
2-1-1) كاربرد EVA در ساخت قطعات خودرو 73
2-1-2) چسب‌های گرماذوب 74
2-1-3) كاربرد EVA در ساخت كامپوند كابل‌های مخابراتي(بر پايه پلی اتيلن) 75
2-1-4) صنعت كفش 75
2-1-5) ساير صنايع كاربردی 76
2-1-6) بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل كشور 76
2-1-7) بررسي عرضه محصولات با توجه به سرمايه گذاری شركتهای رقيب در داخل كشور 77
2-2) بررسي تقاضای داخل با توجه به طرحهای دردست اجرا در صنايع مختلف ]29-27[ 78
2-3) پيش‌بينی تقاضای داخل در سالهای عمر طرح 81
2-3-1) پيش‌بينی تقاضای داخل 85
2-3-2) معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف 80
2-3-3)‌ جمع‌بندی بازار داخل 85
2-4) بررسي عرضه و تقاضای منطقه‌ای و جهانی محصولات در گذشته ، حال و آينده ]13-11[ 87
2-4-1-1) آمريكا 87
2-4-1-2) كانادا 92
2-4-1-3) مكزيك 92
2-4-2)اروپای غربی 93
2-4-3) اروپای شرقی و مركزي 96
2-4-4) خاور ميانه 98
2-4-5) آسيا 100
2-4-5-1) ژاپن 100
2-4-5-2) ساير كشورهای آسيا (بجز ژاپن) 103
2-4-6) ساير مناطق 104
2-4-7) آفريقا 104
2-4-7) اقيانوسيه 105
2-4-9) جمع‌بندی بازار جهانی 105
2-4-9-1) عرضه و تقاضای EVA در جهان 105
2-4-9-2) توليد‌كنندگان عمده جهان 106
2-4-9-3) ظرفيت توليد EVA در مناطق مختلف جهان به تفكيك قاره و كشور 108
2-4-9-4) واحدهای جديد توليد EVA در جهان 110
2-5) بررسي روند واردات و صادرات محصولات در گذشته ، حال و آينده 112
2-6) بررسي مزيت های رقابتي توليد محصولات در كشور 114
2-7) تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضای داخلي، منطقه‌ای و جهانی 115
2-8) تحليل ريسك صادرات 118
2-9)منابع تامين مواد اوليه 128
2-10) جمع بندی بازار 130

فصل سوم: بررسي بازار جهانی و منطقه ای وينيل استات مونومر
3-1-بررسي بازار جهانی 132
3-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضای جهانی در نواحی مختلف جهان 137
3-2- 1)قاره آسيا(بجز خاور ميانه) 139
3-2-2)آمريكای شمالی 150
3-2-3)آمريكای جنوبی 156
3-2- 4)آمريكای مركزي 160
3-2-5)آفريقا 161
3-2-6)خاور ميانه 163
3-2-7)اروپا 167
3-2-8)اقيانوسيه 182
3-2-9)جمع بندی و نتيجه گيری بازار خارجی 184
3-3)بررسي بازار داخلی 186
3-3-1)بررسي ظرفيت توليد مونومر وينيل استات در داخل كشور 186
3-3-2)جمع بندی و نتيجه گيری بازار داخلی 200
3-4)تحليل بازار داخلی و خارجی 201
3-5)بازارهای هدف داخلی و خارجی و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت 203

فصل چهارم :بررسي فنی وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات
4-1-بررسي فنی وينيل استات مونومر 208
4-1-1- تكنولوژی ساخت،روشهای مختلف توليد وينيل استات و انتخاب روش بهينه 208
4-1-2)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از اكسي استيلاسيون اتيلن 208
4-1-2-1)فاز بخار 209
4-1-2-2)فاز مايع 209
4-1- 3)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از استيلن و استيك اسيد 210
4-1- 4)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از استالدهيد و استيك انيدريد 211
4-1-5) خلاصه فرآيند توليد غير صنعتی وينيل استات از متانول وگاز سنتز 211
4-1-6)نتيجه گيری و انتخاب روش بهينه 212
4-1-7)شرح كامل فرآيند توليد وينيل استات به روش بستر سيال از اتيلن و استيك اسيد در فاز بخار 214
4-2)بررسي فرآيندهای توليد اتيلن وينيل استات 232
4-2-1)انواع فرآيندهای توليد اتيلن وينيل استات 232
4-2-1-1)كوپليمريزاسيون توده ای پيوسته 233
4-2-1-2)شرح سينتيك فرآيند كوپليمريزاسيون اتيلن وينيل استات 234
4-2-2)فرآيند راكتور اتوكلاو 237
4-2-2-1)فرآيند راكتور اتوكلاو شركت sumintomo 238
4-2-3)فرآيند راكتور لوله ای 239
4-2-3-1)فرآيند روسي راكتور لوله ای 241
4-2-3-2)فرآيند راكتور لوله ای شركت شانگهای 242
4-2-3-3)فرآيند راكتور لوله ای شركت سوميتومو 242
4-2-3-4)فرآيند راكتور لوله ای شركت VEB Leuna_ Werke 244
4-2-4)مقايسه فرايندهای اتوكلاو و لوله ای 246
4-2-4-1)مقايسه عمومی 246
4-2-4-2)تفاوتهای بين فرآيند های راكتور لوله ای و فر آيند راكتور اتو كلاو 248
4-2-5)تبديل فرآيند توليد LDPEفشار بالا به فرآيند توليد EVA 250
4-2-5-1)توسعه سيستم كنترل فرآيند 250
4-2-5-2)فراهم نمودن آغاز گر 252
4-2-5-3)فراهم سازي خوراک مونومر 252
4-2-5-4)كوپليمريزاسيون 252
4-2-5-5)باز يابی محصول 254
4-2-5-6)آماده سازي كوپليمر های EVA توليدی 255
4-3)معرفی توليد كنندگان و شركتهای مهم صاحب ليسانس 256
4-3-1)وينيل استات مونومر 256
4-3-2)اتيلن وينيل استات 256
4-4)ليست تجهيزات ماشين آلات اصلی فرايند و مشخص نمودن ساخت داخل و خارج بودن آنها 258
4-4-1)فرايند توليد وينيل استات مونومر 258
4-4-2)تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند EVA 263
4-5)مشخص نمودن ساخت داخل و خارج بودن تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 264
4-6)تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 266
4-6-1)مواد اوليه لازم برای توليد وينيل استات مونومر 266
4-6-2)مواد اوليه لازم برای توليد اتيلن وينيل استات 270
4-7)تعيين مشخصات و مقدار مصرف يو تيليتيها 271
4-7-1)آب 271
4-7-2)الكتريسيته 271
4-7-3)گاز طبيعي 271
4-8)تعيين نيروی انسانی مورد نياز 272
4-9)بررسي مسائل مربوط به استاندارد ها،كنترل كيفي، حمل، ذخيره، ايمنی ودفع پسابهای صنعتی و مسائل زيست محيطی محصول 273
4-9-1) مونومر وينيل استات 273
4-10)برآورد زير بنای صنعتی و غير صنعتی 290
4-11)برآورد زمين مورد نياز 291
4-12)ارائه پيشنهاد جهت مكان يابی احداث مجتمع توليديVAM,EVA 292
فصل پنجم :بررسي مالی و اقتصادی وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات
5-1- براورد سرمايه گذاری ثابت 295
5-2- براورد سرمايه در گردش 304
5-3- براورد هزينه های عملياتي توليد 306
5-4- هزينه های غيرعملياتي توليد 310
5-5- براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 313
5-6- براورد فروش ساليانه محصولات طرح 314
5-7- هزينه های ثابت و متغير 315
5-8- محاسبه سود و زيان جريان نقدی 316فصل ششم: تجزيه و تحليل اقتصادی مالی مجتمع VAM,EVA
6-1-نرخ بازگشت داخلی 322
6-2- دوره بازگشت سرمايه 322
6-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 322
6-4- ارزش فعلی خالص 322
6-5- تحليل نقطه سربه سر 323
6-6- ارزش افزوده طرح 323
6-7- بهره وری طرح 324
6-8- آناليز حساسيت پروژه 324
6-9- داده های ورودی برای محاسبات مالی اقتصادی با كامفار 327
6-10- نتايج اقتصادی مالی مجتمع VAM,EVA 330
6-11- گزارش كامفار 333
نتيجه گيری 387
منابع مطالعاتي 446
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1384
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات