پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 13 رای - 2.23 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد امتيل اتيل كتون (MEK)
#1

چكيده طرح متيل اتيل كتون ظرفيت طرح (20هزار تن)
مشخصات كلی طرح

عنوان

طرح امكانسنجی كامل متيل اتيل كتون

ظرفيت طرح (هزار تن)

20

مواد اوليه

رافينيت ايزوبوتيلن يا MTBE

محل تامين ماده اوليه

داخل

موارد استفاده محصول

حلالهای پوششي، چسب، محصولات مياني، موم گيری از روغن و نوارهای مغناطيسي

بررسي بازار

قيمت جهانی (دلاربرتن)

690 - 620

ميزان مصرف داخلی (تن)

2400

ميزان واردات (تن)

2320

ميزان صادرات (تن)

0

توليدكنندگان داخلی و ميزان توليد

0

مباحث اقتصادی طرح

ميزان اشتغال زايي

72

تعداد روز كاری

325

مساحت زمين (متر مربع)

37700

قيمت فروش محصول (ريال بر كيلوگرم)

5500

فروش ساليانه (ميليون ريال)

110000

سرمايه در گردش (ميليون ريال)

53/12512

سرمايه كل (ميليون ريال)

68/162857

تسهيلات بانكي

ارزي (دلار)

10279665

ريالی (ميليون ريال)

22206

كل (ميليون ريال)

104443

نقطه سربسر (%)

4/58

دوره بازگشت سرمايه (سال)

03/4

نرخ بازده داخلی (IRR)

8/24%

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پيشگفتار . الف - ب
چكيده. ج.
فصل اول (شناخت محصول) 4
1-1) معرفی انواع محصول و مشخصات آنها 5
1-1-1. خواص فيزيكي 5
1-1-2.خواص شيميايي 8
1-2) معرفی مواداوليه و مشخصات آنها 10
1-3) كاربرد و موارد مصرف محصولات (مصارف فعلی و بالقوه) 12
1-4) كالا يا كالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه 14
1-5) قيمت داخلی و جهانی محصولات و پيش‌بينی قيمت در پنج سال آينده 15
1-6) استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه 19
1-6-3) MEK توليدی شركت Esso 21
1-6-4) MEK توليدی شركت Semi 22
1-7) بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 23
1-7-1) مسائل ايمنی در مورد MEK 23
1-7-2) مسائل زيست محيطی در ارتباط با MEK 27
فصل دوم (بررسي بازار) 30
2-1) بررسي تقاضای داخل با توجه به ميزان مصرف متيل اتيل كتون در صنايع مختلف در گذشته حال و آينده 31
2-1) بررسي تقاضای داخل با توجه به ميزان مصرف متيل اتيل كتون در صنايع مختلف در گذشته حال و آينده 31
2-2) بررسي تقاضای داخل با توجه به طرحهای دردست اجرا در صنايع مختلف 33
2-3) پيش بينی تقاضای داخل در سالهای عمر طرح 34
2-4) بررسي تقاضای منطقه ای و جهانی متيل اتيل كتون در گذشته ، حال و آينده 34
2-4-1) آمريكای شمالی 36
2-4-2) آمريكای جنوبی و مركزي 37
2-4-3) اروپای غربی 39
2-4-4) آسيا 41
2-5) بررسي عرضه متيل اتيل كتون با توجه به ظرفيت توليد در داخل كشور 42
2-6) بررسي عرضه متيل اتيل كتون با توجه به سرمايه گذاری شركتهای رقيب در داخل كشور 43
2-7) بررسي عرضه منطقه ای و جهانی متيل اتيل كتون در گذشته ، حال و آينده 43
2-7-1) بررسي جهانی 43
2-7-2) بررسي منطقه ای 43
2-8) بررسي روند واردات و صادرات متيل اتيل كتون در گذشته ، حال و آينده 54
2-9) بررسي مزيت های رقابتي توليدمتيل اتيل كتون در كشور 55
2-10) تحليل بازار متيل اتيل كتون با توجه به عرضه و تقاضای داخلی ، منطقه ای و جهانی 56
2-11) تحليل ريسك صادرات 58
2-12) معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف 59
2-13) منابع تأمين مواداوليه، توان توليد داخلی و واردات 60
فصل سوم (بررسي فنی) 61
3-1) معرفی فرآيند توليد 62
3-1-1) مقدمه 62
3-1-2) فرآيندهای توليد 62
3-1-3) مقايسه و انتخاب فرايند توليد MEK 67
3-2) معرفی صاحبان دانش فنی و برآورد قيمت دانش فنی 68
3-3) برآورد پايداری تكنولوژی و تعيين عمر اقتصادی فرآيند 69
3-3-1) كاتاليست همگن پالاديوم 72
3-3-2) كاتاليست ناهمگن پالاديوم 74
3-3-3) كاتاليست همگن روديوم 75
3-4) تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 76
3-5) تعيين زمان كاركرد واحد 77
3-6) تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 78
3-6-1) محصولات جانبی 78
3-6-2) تخليص محصول 78
3-7) تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواداوليه 79
3-8) تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 80
3-8-1) راكتور 80
3-8-2) دما و فشار 81
3-9) شرح فرآيند 82
3-9-1) شرح فرايند توليد بوتيل الكل نوع دوم از نرمال بوتن (رافينيت MTBE يا برشC4) 83
3-9-2) شرح فرايند تبديل SBA به MEK 89
3-9-3) بررسي تفصيلی فرايند توليد MEK : 92
3-10) شرح سيستم های يوتيليتي ها 97
3-11) ارائه نقشه Block Flow Diagram 97
3-12) ارائه نقشه های Process Flow Diagrams 98
3-13) ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند با تعيين مشخصات اصلی (Process Data Sheets) 98
3-14) مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 98
3-15) معرفی سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 100
3-16) تعيين نيروی انسانی مورد نياز 102
3-17) بررسي مسائل ايمنی ، حفاظتي و زيست محيطی و دفع پساب های صنعتی 103
3-18) برآورد زيربنای ساختمانهای صنعتی و غيرصنعتی 104
3-18-1) مساحت بخش تجهيزات اصلی توليد 104
3-18-2) مساحت تجهيزات جانبی 106
3-18-3) مساحت بخش‌های اداری و خدماتي 106
3-19) برآورد زمين مورد نياز 107
3-20) ارائه پيشنهاد كلی جهت مكان يابی احداث واحد 108
فصل چهارم (بررسي مالی) 110
4-1) برآورد سرمايه گذاری ثابت 111
4-1-1) سرمايه‌گذاری تجهيزات اصلی و جانبی 111
4-1-2) سرمايه‌گذاری عمرانی و تاسيسات 114
4-1-3) سرمايه‌گذاری دانش فنی و مهندسي 115
4-1-4) سرمايه‌گذاری قبل از بهره‌برداری 115
4-1-5) ساير سرمايه‌گذاري‌های ثابت 115
4-2) برآورد سرمايه در گردش 116
4-3) برآورد هزينه ساليانه توليد 118
4-3-1) برآورد هزينه ساليانه حقوق پرسنل: 118
4-3-2) برآورد هزينة ساليانه تأمين مواد اوليه: 119
4-3-3) برآورد هزينة ساليانة آب، برق و گاز: 120
4-3-4) برآورد هزينة ساليانه بسته‏بندی محصول: 120
4-3-5) برآورد هزينة ساليانه نگهداری و تعمير: 121
4-3-6) برآورد هزينه‏های اداري، توزيع، فروش و تحقيقات بازار: 121
4-3-7) برآورد هزينة ساليانه، بيمة كارخانه: 121
4-3-8) برآورد هزينه‏های پيش بينی نشده: 122
4-4) برآورد استهلاک ساليانه سرمايه گذاری 124
4-5) برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 125
4-6) برآورد ارزش اسقاطی در پايان دوره بهره‌برداری 125
4-7) برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 125
4-8) تعيين منابع تأمين مالی طرح و هزينه های مالی آن 126
4-9) تعيين بهره و قسط وام‌ها در مدت زمان پرداخت تسهيلات 127
4-10) تعيين عملكرد سود و زيان طرح برای آورده سهامداران 130
4-11) تعيين عملكرد سود و زيان طرح برای كل سرمايه‌گذاری 134
4-12) تعيين مدت زمان اجرای طرح و برنامه زمانبندی 137
4-13) تعيين درصدهای سرمايه‌گذاری ثابت در دورة احداث با توجه به مراكز هزينه 137
فصل پنجم (بررسي اقتصادی) 138
5-1) تعيين نرخ بازگشت داخلی 139
5-2) تعيين دوره بازگشت سرمايه 139
5-3) تعيين نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 139
5-4) تعيين دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 140
5-5) تعيين ارزش فعلی خالص 140
5-6) تحليل نقطه سربسر 140
5-7) برآورد ارزش افزوده طرح 143
5-8) برآورد بهره‌وری طرح 143
5-9) برآورد صرفه جويي ارزي طرح 144
5-10) مشخص نمودن اثر منابع مالی طرح در نرخ بازگشت سرمايه 144
5-11) انجام آناليز حساسيت پروژه با نرم افزار COMFAR III 144
جمع بندی نكات برجسته و مهم در اجرای طرح: 147
نتيجه گيری و پيشنهاد: 149توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات