پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 4 رای - 4.75 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اسيد فسفريک Phosphoric Acid H3PO4
#1

چكيده طرح توليد اسيد فسفريک ظرفيت طرح 50000تن در سال ( حاوی 42%P2O5 )مشخصات كلی طرح


عنوانتوليد اسيد فسفريک

ظرفيت طرح ( هزار تن)

50000تن در سال ( حاوی 42%P2O5 )

مواد اوليه

سنگ فسفات ، اسيد سولفوريک

محل تامين ماده اوليه

سنگ فسفات : وارداتي


اسيد سولفوريک : مس سرچشمه

محل اجرای طرح

موارد استفاده محصول

توليد کود های فسفاته

بررسي بازار


قيمت جهانی

350دلار به ازای هر تن P2O5

ميزان مصرف داخلی

340000تن

ميزان واردات( هزار تن)

80000تن

ميزان صادرات( هزار تن)

0

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

شرکت پتروشيمی رازي و 110000 تن

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

87

تعداد روزهای كاری

3شيفت و 300روز کاری

مساحت زمين

250000مترمربع

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

3به ازای هر کيلو گرم اسيد فسفريک

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

145250

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

115057

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

5/27813

سرمايه كل( ميليون ريال)

5/142870

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

5432200

ريالی( ميليون ريال)

1/77897

كل( ميليون ريال)

4/122984

نقطه سربسر(%)

58

دوره برگشت سرمايه ( سال)

4

نرخ بازده داخلی IRR) )

6/28%

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار 1
مقدمه 3
1- بررسي ويژگی های محصول و مواد اولية مورد نياز 7
1-1- معرفی محصول 7
1-1-1- خواص فيزيکی و شيميايي 10
1-1-2- معرفی محصولات جانبی 14
1-2- معرفی مواد اوليه 16
1-2-1- سنگ فسفات 16
1-2-2- اسيد سولفوريک 24
1-2-3- ساير مواد 24
1-3- موارد کاربرد محصول 26
1-3-1- کودهای شيميايي 26
1-3-2- خوراک دام و طيور 29
1-3-3- مصارف صنعتی 29
1-4- قيمتهای داخلی و جهانی محصول و مواد اوليه 31
1-4-1- قيمتهای جهانی 31
1-4-1-1- قيمت جهانی اسيد فسفريک 31
1-4-1-2- قيمت سنگ فسفات 42
1-4-1-3- قيمت جهانی اسيد سولفوريک 45
1-4-2- قيمتهای داخلی 47
1-4-2-1- قيمت داخلی اسيد فسفريک 47
1-4-2-2- قيمت داخلی سنگ فسفات 48
1-4-2-3- قيمت داخلی اسيد سولفوريک 49
1-5- ملاحظات زيست محيطی 50
1-5-1- وضعيت فعلی و ابعاد مسئله 50
1-5-2- دور ريز گچ توليدی در آب های جاری 51
1-5-3- دور ريز گچ فسفاتي در کنار واحد اسيد فسفريک 55
2- بررسي بازار 58
2-1- بررسي عرضه و تقاضای بازار جهاني، مناطق جهان و خاورميانه و پروژه های جديد خاورميانه 59
2-1-1- مصرف جهانی 62
2-2- بررسي ظرفيت موجود در داخل کشور 92
2-2-1- سابقة توليد اسيد فسفريک در ايران 92
2-3- ميزان واردات 95
2-4- مصرف در ايران 97
2-5- امکان صادرات و بررسي بازارهای جديد مصرف 101
ضميمة فصل دوم 105
ضميمة الف 105
ضميمة ب 112
ضميمة ج 115

3 – بررسي فنی فرآيند 117
3-1- معرفی فرآيند توليد 118
3-1-1- اسيد فسفريک و توليد آن به روش تر 120
3-1-2- فرآيندهای مختلف تر در توليد اسيد فسفريک 122
3-1-2-1- فرآيند دی هيدرات 122
3-1-2-2- فرآيند همی هيدرات يا غير دی هيدرات 129
3-1-3- واکنش و کريستال سازي 130
3-1-3-1- واکنش 130
3-1-3-2- تشکيل کريستال ها 140
3-1-3-3- تبلور سولفات کلسيم و مراحل موثر در آن 143
3-1-4- انواع فرآيندهای همی هيدرات در حال کار در جهان 150
3-1-5- مقايسة هزينه های سرمايه گذاری در فرآيندهای تر 168
3-1-5-1- ارزيابی فرآيندهايي که در آنها اسيد غليظ توليد می شود 168
3-1-6- فرآيند پيشنهادی 177
3-2- معرفی صاحبان دانش فنی و برآورد قيمت دانش فنی 180
3-3- برآورد پايداری تکنولوژی و تعيين عمر اقتصادی فرآيند 182
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 183
3-5- زمان کارکرد واحدها 184
3-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 185
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 186
3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 187
3-8-1- انرژی الکتريکی 187
3-8-2-بخار 187
3-8-3- آب 188
3-9- شرح فرآيند انتخاب شده 189
3-9-1- کليات 189
3-9-2- سيستم رآکتور 189
3-9-3- سيستم خوراک دهی 190
3-9-4- سيستم خوراک دهی اسيد سولفوريک 190
3-9-5- خوراک اسيد فسفريک 190
3-9-6- چرخة دوغاب 191
3-9-7- سيستم راکتورانحلال 191
3-9-8- خنک کنندة تحت خلاء 192
3-9-9- تهويه 193
3-9-10- مشخصات عمومی 193
3-9-11- فيلتراسيون 194
3-9-12- پمپ های خلاء 195
3-9-13- مخازن اسيد فسفريک 195
3-9-14- بخش تبخير 196
3-9-15- راهبری و کنترل فرآيند 197
3-9-15-1- سيستم خوراک دهی 197
3-9-15-2- راکتورها 199
3-9-15-3- شبکة فيلتراسيون 200
3-10- شرح سيستم های يوتيليتي 201
3-11- ارائة نقشة BFD 202
3-12- ارائة نقشة PFD 203
3-13- ارائة ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 204
3-14- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 204
3-15 معرفی سازندگان ماشين آلات 225
3-16- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 226
3-16-1- برآورد پرسنل توليدی 226
3-16-2- برآورد پرسنل غير توليدی 228
3-17- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطی و دفع پساب های صنعتی 230
3-18- برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 231
3-18-1- مساحت فضای توليد 231
3-18-2- مساحت تأسيسات و تعميرگاه 234
3-18-3- مساحت انبارها 234
3-18-4- مساحت آزمايشگاه 235
3-18-5- مساحت ساختمانهای اداري، رفاهي، خدماتي 235
3-19- مساحت زمين، مجموع ساختمان و محوطه سازي 236
3-20- ارائه پيشنهاد کلی جهت مکان يابی احداث واحد 238
ضميمه فصل سوم 239
4 – بررسي اقتصادی 252
مقدمه 253
نتيجه گيری ( حالت 1) 254
نتيجه گيری (حالت 2) 255
شرح بررسي اقتصادی اسيد فسفريک 256
هزينه های مربوط به زمين و ساختمان 257
هزينه تاسيسات زير بنايي مورد نياز فرآيند 258
هزينه تجهيزات اصلی 258
هزينه کل ماشين آلات و تجهيزات با نصب 259
هزينه وسائل اداری 259
هزينه وسائل نقليه عمومی 260
هزينه دانش فنی و مهندسي 260
هزينه های قبل از بهره برداری 260
سرمايه ثابت مورد نياز 261
هزينه های حقوق و دستمزد 262
هزينه حقوق و دستمزد پرسنل توليدی 262
هزينه حقوق و دستمزد پرسنل اداری و مالی 263
کل هزينه حقوق و دستمزد 263
هزينه مواد اوليه و قطعات مصرفی سالانه 264
هزينه استهلاک ساليانه طرح 265
هزينه تعمير و نگهداری ساليانه طرح 266
هزينه مصارف تاسيساتي سالانه 268
هزينه بيمه کارخانه 268
هزينه های عملياتي 269
هزينه های غير عملياتي 269
هزينه توليد سالانه 270
هزينه توليدی به تفکيک هزينه های ثابت و متغير 271
محاسبه فروش سالانه طرح 272
سرمايه در گردش 272
خلاصه نتاج بررسي اقتصادی طرح ( در حالت اول ) 273
وام 274
منابع تامين مالی (در حالت اول ) 274
خلاصه نتايج بررسي اقتصادی طرح ( در حالت دوم ) 275
تامين منابع مالی ( حالت دوم) 276
Comfar حالت اول 277
Comfar حالت دوم 310
منابع و مراجع 340


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات1382
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات