پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 12 رای - 2.33 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد پلی وينيل الكل (PVA)
#1

چكيده طرح توليد پلی وينيل الكل ظرفيت طرح (21 هزار تن)
مشخصات كلی طرح


عنوانامکان سنجی فنی و اقتصادی كامل توليد پلی وينيل الكل

ظرفيت طرح ( هزار تن)

21

مواد اوليه

وينيل استات مونومر،اتيل استات،سديم هيدروكسيد،ايزوپروپانول،متانول، هيدروكينون متيل اتر،سولفوريك اسيدو آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل

محل تامين ماده اوليه

همدان ، واحدهای مجاور همدان و پتروشيمی بندر امام

محل اجرای طرح

موارد استفاده محصول

ماده كمكي پليمريزاسيون(توليد پلی وينيل استات و پلی وينيل كلرايد)،انواع چسب،آهار منسوجات،آهار فرش ماشيني،كاشی و سراميك و توليد پلی وينيل بوتيرال.

بررسي بازار


قيمت وارداتي

15500 ريال به ازای هر كيلوگرم*

ميزان مصرف داخلی

حدود14500 تن در سال تخمين زده می شود(در سال 1386)

ميزان واردات( هزار تن)

3/5 (در سال 1382)

ميزان صادرات( هزار تن)

بسيار ناچيز (در سال 1381)

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

در حال حاضر اين ماده در كشور توليد نمی شود

0مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

131 نفر

تعداد روزهای كاری

330

مساحت زمين

80،000~

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

73/14 (به ازای هر تن)

قيمت فروش محصول جانبی( ميليون ريال)

3/3(به ازای هر تن)

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

400،044

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

210،384

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

158،59

سرمايه كل( ميليون ريال)

368،443

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

13،839،187

ريالی( ميليون ريال)

856،211

كل( ميليون ريال)

105،328

نقطه سربسر(%)

75/66 (متوسط 5 سال اول)

دوره برگشت سرمايه ( سال)

4

نرخ بازده داخلی IRR) )

19/20%


* قيمت پلی وينيل الكل در مناطق مختلف و بسته به گريد و خصوصيات محصول بسيار متغير است.رقم مذكور حد پايين قيمت پلی وينيل الكل وارداتي برای گريد درجه هيدروليز متوسط است.

فهرست صفحه
پيشگفتار ر
مقدمه س
خلاصه ش
فصل اول : تعيين ويژگيهای پلی وينيل الكل و مواد اوليه مورد نياز
1-1- تاريخچه پلی وينيل الكل 2
1-2- شيمی و چگونگی توليد پلی وينيل الكل 3
1-3- خصوصيات فيزيكي پلی وينيل الكل 4
1-3-1- حلاليت 12
1-3-2- دمای گذار شيشه ای 17
1-3-3- نقطه ذوب 17
1-3-4- ويسكوزيته محلول 17
1-3-5- ويسكوزيته درونی يا اصلی 18
1-3-6- تاثير مواد افزودنی بر ويسكوزيته 19
1-3-7- نيروی كشش 23
1-3-8- كشش سطحی 24
1-3-9- چسبندگی 28
1-3-10- تشكيل كف 28
1-3-11- مقاومت در برابر آب 29
1-4- مشخصات شيميايي پلی وينيل الكل 29
1-4-1- واكنشهای شيميايي پلی وينيل الكل 30
1-4-2- پيوندهای عرضی - اتصالات شبكه ای 33
1-4-3- خاصيت ژلاتينی (سفت شدن پلی وينيل الكل) 34
1-4-4- عوامل شيميايي توليد كننده كمپلكس پايدار پلی وينيل الكل 34
1-4-5- كوپليمرهای پيوندی 37
1-4-6- تجزيه حرارتي 37
1-5- مواد اوليه ومحصول جانبی در فرايند توليد پلی وينيل الكل 38
1-5-1- وينيل استات 39
1-5-2- متانول 48
1-5-3- اتيل استات 50
1-5-4- سديم هيدروكسيد، سود سوز آور(NaOH) 52
1-5-5- سولفوريك اسيد(H2SO4) 52
1-5-6- استيك اسيد (محصول جانبی) 53
1-6- كاربردهای پلی وينيل الكل 60
1-6-1- آهار الياف در منسوجات 61
1-6-2- چسبها 63
1-6-3- صنعت كاغذ 65
1-6-4-توليد رزين پلی وينيل بوتيرال 67
1-6-5- ماده كمكي در فرآيند پليمريزاسيون 68
1-6-6 - مصارف جانبی 69
1-6-6-1- كاربرد در لوازم آرايش 70
1-6-6-2- كاربردهای ساختمانی 70
1-6-7- مقايسه اهميت كاربردهای پلی وينيل الكل دركشورهای مختلف 71
1-7- كالا يا كالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه 73
1-7-1- كالاهای جايگزين محصول 73
1-7-2- كالاهای جايگزين مواد اوليه 74
1-8- قيمت داخلی و جهانی محصولات و پيش بينی قيمت در پنج سال آينده 74
1-9- استانداردهای موجود برای محصول ، مواد اوليه و محصول جانبی 75
1-9-1- استانداردهای محصول 75
1-9-2- استانداردهای مواد اوليه و محصول جانبی 75
1-9-2-1- وينيل استات مونومر 75
1-9-2-2- متانول 76
1-9-2-3-استيك اسيد(محصول جانبی) 77
1-10- بررسي مسائل زيست محيطي، ايمنی و ذخيره سازي مواد اوليه 78
1-10-1- بررسي جنبه های ايمنی و حفاظتي مواد اوليه 78
1-10-1-1- وينيل استات مونومر 78
1-10-1-2- متانول 82
1-10-2- نحوه ذخيره سازي مواد اوليه 86
1-10-2-1- وينيل استات مونومر 86
1-10-2-2- متانول 87
1-10-3- مسائل زيست محيطی 89
1-10-3-1- وينيل استات مونومر 89
1-10-3-2- متانول 90
فصل دوم : بررسي بازار جهانی و داخلی پلی وينيل الكل
2-1- بررسي بازار جهانی 93
2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضای پلی وينيل الكل در نواحی مختلف جهان 103
2-2-1- قاره آمريكا 103
2-2-1-1- ايالات متحده آمريكا 103
2-2-1-2- كانادا 105
2-2-1-3- مكزيك 106
2-2-2- اروپا 113
2-2-2-1- اروپای غربی 113
2-2-2-2-اروپای شرقی 118
2-2-3- آسيا 124
2-2-3-1- ژاپن 124
2-2-3-2-ساير كشورهای آسيايي 129
2-2-3-2-1- جمهوری كره 130
2-2-3-3-2- تايوان 130
2-2-3-2-3- جمهوری خلق چين 131
2-2-3-2-4- ساير كشورها 132
2-3- جمع بندی و نتيجه گری بازارهای خارجی 141
2-3-1- قاره آمريكا 141
2-3-2- قاره اروپا (اروپای غربی و شرقی) 142
2-3-3- قاره آسيا 143
2-4- بازار داخلی 144
2-4-1- ميزان توليد و واردات پلی وينيل الكل در ايران 144
2-4-2- بررسي واحدهای مصرف كننده پلی وينيل الكل در ايران 147
2-4-2-1- ميزان مصرف پلی وينيل الكل بعنوان ماده كمكي در پليمريزاسيون 147
2-4-2-1-1- ميزان مصرف پلی وينيل الكل در توليد پلی وينيل استات 147
2-4-2-1-2- ميزان مصرف پلی وينيل الكل در توليد پلی وينيل كلرايد 149
2-4-2-2- ميزان مصرف پلی وينيل الكل در مواد كمكي (تعاونی) نساجی 151
2-4-2-3- ميزان مصرف پلی وينيل الكل در تهيه انواع چسبها 152
2-4-2-4- ميزان مصرف پلی ويينل الكل دركاشی و سراميك 153
2-4-2-5- ميزان مصرف پلی ويينل الكل در تهيه آهار فرش ماشينی 153
2-4-2-6- ميزان مصرف پلی ويينل الكل به منظور توليد پلی وينيل بوتيرال 154
2-4-3- جمع بندی و نتيجه گيری بازار داخلی 155
2-5- تحليل بازار داخلی و جهانی پلی وينيل الكل 161
2-5-1- تحليل بازار خارجی 161
2-5-1-1- ايالات متحده آمريكا 162
2-5-1-2- كانادا 162
2-5-1-3- مكزيك 163
2-5-1-4- اروپای غربی 163
2-5-1-5- اروپای شرقی 163
2-5-1-6- ژاپن 163
2-5-1-7- جمهوری خلق چين 163
2-5-1-8- تايوان 163
2-5-1-9- جمهوری كره 164
2-5-2- تحليل بازار داخلی 164
2-6- بازارهای هدف داخلی و خارجی و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت بهينه 164
2-7- بررسي روند قيمت داخلی و جهانی پلی وينيل الكل و تحليل آن 168
2-7-1- بررسي قيمت داخلی پلی وينيل الكل 168
2-7-2- بررسي روند قيمت جهانی پلی وينيل الكل 169
2-7-2-1- ايالات متحده آمريكا 169
2-7-2-2- اروپای غربی 171
2-7-2-3- آسيا 171
2-8- بررسي و معرفی بازارهای جديد مصرف 174
فصل سوم : بررسي فنی
3-1- تعيين ظرفيت توليد 176
3-2- تكنولوژی ساخت و روشهای مختلف توليد پليمر پلی وينيل الكل 176
3-2-1- روشهای آزمايشگاهی توليد پليمر پلی وينيل الكل 176
3-2-2- روش صنعتی توليد پليمر پلی وينيل الكل 177
3-2-3- نتيجه گيری و انتخاب روش بهينه 177
3-3 - شيمی واكنش 178
3-3-1- تهيه پلی وينيل الكل از پليمر پلی وينيل استات 178
3-3-1-1- شاخه دار شدن پلی وينيل استات 179
3-3-1-2- هيدروليز پلی وينيل استات 180
3-3-2- تهيه پلی وينيل الكل از وينيل استات مونومر 182
3-4- شرح كامل فرآيند توليد پلی وينيل الكل 183
3-4-1- مروری بر فرآيند 183
3-4-2- شرح فرآيند 185
3-4-2-1- ذخيره سازي و تخليص مواد اوليه 187
3-4-2-2- پليمريزاسيون و هيدروليز 187
3-4-2-3- جداسازي حلال و خشک كردن محصول 188
3-4-2-4- انتقال توده محصول 189
3-4-2-5- بازيافت حلال و محصول جانبی 189
3-4-3- بحثهايي پيرامون فرآيند 199
3-5- معرفی توليد كنندگان و شركتهای مهم صاحب ليسانس 200
3-6- اخذ استعلام برای ماشين آلات، تجهيزات و سرمايه گذاری پروژه 200
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 203
3-8-تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتيها (سرويسهای جانبی) 222
3-9- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات فرآيند 229
3-10- معرفی سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات و ماشين آلات 231
3-11- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 231
3-12- بررسي مسائل مربوط به حمل، ذخيره، ايمني، حفاظت و دفع
پسابهای صنعتی و مسائل زيست محيطی محصول و محصول جانبی 233
3-13- برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی 237
3-14- برآورد زمين مورد نياز 238
3-15- ارائه پيشنهاد جهت مكان يابی احداث واحد توليد پلی وينيل الكل 239
3-15-1- تامين خوراک و مواد اوليه كارخانه 240
3-15-2- امكانات زير بنايي 240
3-15-2-1- برق 240
3-15-2-2- آب 241
3-15-2-3-گاز 241
3-15-2-4- تلفن 242
3-15-2-5- قيمت زمين 242
3-15-2-6- معافيت مالياتي 242
3-15-2-7-صادرات 242
3-15-2-8- بازار داخلی 242
3-15-3- جمع بندی انتخاب سايت 243
فصل چهارم: بررسي مالی و اقتصادی
4- بررسي مالی و اقتصادی توليد پلی وينيل الكل با ظرفيت 21000 تن در سال 245
4-1- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 245
4-2- هزينه های عملياتي توليد (Production Operating Costs) 253
4-3- هزينه های غير عملياتي توليد 256
4-4- هزينه های ثابت و متغير 257
4-5- برآورد ميزان سرمايه در گردش(Working Capital) 257
4-6- تعيين قيمت فروش محصول 258
4-7- برآورد ميزان فروش 259
4-8- ارائه نتايج بررسي اقتصادی طرح توليد پلی وينيل الكل با
ظرفيت 21 هزار تن در سال 260
4-9- تحليل حساسيت پارامترهای مهم اقتصادی 265
4-9-1- تحليل حساسيت پروژه با5% كاهش قيمت VAM 266
4-9-2- تحليل حساسيت پروژه با5 % افزايش قيمت VAM 270
4-9-3- تحليل حساسيت پروژه با 5% افزايش در قيمت فروش محصول 273
4-9-4- تحليل حساسيت پروژه با 5% كاهش در قيمت فروش محصول 276
4-9-5- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش سرمايه ثابت 279
4-9-6- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش نرخ ارز 282
4-9-7- تحليل حساسيت پروژه با 5% افزايش سرمايه ثابت و 5% افزايش قيمت VAM 285
4-10- نتيجه گيری 288
4-11- ارائه نتايج بدست آمده توسط نرم افزارComfarIII برای واحد توليد
پلی وينيل الكل با ظرفيت 21 هزار تن در سال 289
منابع 360
پيوست ها 365 

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات