پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 21 رای - 2.48 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد روغن ترانسفورماتور (Transformer Oil)
#1
چكيده طرح روغن ترانسفورماتور ظرفيت طرح (9000 تن در سال)

مشخصات كلی طرح


عنوانروغن ترانسفورماتور

ظرفيت طرح ( هزار تن)

9000 تن در سال

مواد اوليه

روغن پايه نفتينيک و پارافينيک ، مواد افزودنی

محل تامين ماده اوليه

پالايشگاه های نفت کشور ، واردات

محل اجرای طرح

آبادان - اصفهان - تهران

موارد استفاده محصول

خنک کننده در ترانسفورماتورها

بررسي بازار


قيمت جهانی

يک دلار به ازای هر کيلوگرم

ميزان مصرف داخلی

9887 تن در سال

ميزان واردات( هزار تن)

7487 تن (در سال 81) ميزان واردات به طور متوسط 4349 تن در سه سال (81،80،79) می باشد.

ميزان صادرات( هزار تن)

صفر (صادراتي در مورد اين کالا انجام نگرفته است)

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

2400 تن در سال – ارم شيمی – تجهيز نيرو زنگان – ايرانول

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

88 نفر

تعداد روزهای كاری

330روز کاري،3 شيفت 8 ساعته معادل 8000 ساعت در سال

مساحت زمين

30000 مترمربع

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

کلاس (1) 8800 ريال برای هر کيلوگرم


کلاس (2) 10000 ريال برای هر کيلوگرم

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

88800 ميليون ريال

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

463/114180 ميليون ريال

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

12960 ميليون ريال

سرمايه كل( ميليون ريال)

463/127140 ميليون ريال

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

61404/4136 هزار دلار

ريالی( ميليون ريال)

782/53009 ميليون ريال

كل( ميليون ريال)

324/88998 ميليون ريال

نقطه سربسر(%)

5578 تن در سال 98/61% ظرفيت

دوره برگشت سرمايه ( سال)

4 سال

نرخ بازده داخلی IRR) )

41/19%عنوان فهرست صفحه
پيشگفتار خ
مقدمه ذ
خلاصه طرح ر

فصل اول - مشخصات محصول روغن ترانسفورماتور 1
1-1- معرفی انواع محصول و مشخصات آنها
2
1-1-1- تعاريف مشخصات عمده روغن 4
1-2- معرفی مواداوليه و مشخصات آنها 6
1-2-1- روغنهای پايه نفتي 7
1-2-1-1- گروه پارافينيک و مشخصات آنها 7
1-2-1-2- گروه هيدروکربنهای نفتينيک ومشخصات آنها 9
1-2-1-3- گروه هيدروکربنهای آروماتيک و مشخصات آنها 10
1-2-1-4- توزيع هيدروکربنها و انواع روغن پايه 10
1-2-2- مواد افزودنی 11
1-2-2-1- پاک کننده هاومعلق کننده ها 12
1-2-2-2- بهبود دهنده شاخص گرانروی 12
1-2-2-3- مواد ضد اکسيداسيون
13
1-2-2-4- مواد ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی 13
1-2-2-5- مواد پايين آورنده نقطه ريزش 13
1-2-3- روغنهای صنعتی 13
1-3- کاربرد موارد مصرفی محصولات (مصارف فعلی وبالقوه) 14
1-3-1- کاربرد در ترانسفور ماتورها 14
1-3-2- در کليدهای برق فشارقوی و کنتاکتورهای روغنی 15
1-3-3- کابلهای انتقال نيرو (کابلهای روغنی) 15
1-4- کالا يا کالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه 15
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصولات در پيش بينی قيمت در پنج سال آينده 16
1-5-1- قيمت داخلی روغنهای ترانسفورماتور 16
1-5-1-1- قيمت محصولات توليد داخلی 16
1-5-1-2- قيمت محصولات خارجی موجود در بازار 17
1-5-2- قيمت جهانی روغنهای ترانسفورماتور 17
1-5-3- پيش بينی قيمت در پنج سال آينده 19
1-6- استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه
20
1-6-1- استاندارد محصول 20
1-7- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه
22
1-7-1- نکته های پزشکی و ايمنی 23
عنوان فهرست
صفحه
1-7-2- نوع تجهيزات حفاظتي 24
1-7-3- روشهايي در مورد ريزش ناگهاني،شکستن يا نشست 25
1-7-4- هشدارهای ايمنی درباره ظروف حمل 25
1-7-5- مسايل زيست محيطی 25

فصل دوم – بررسي بازار روغن ترانسفورماتور 26
2-1- بررسي تقاضای داخلی با توجه به ميزان مصرف محصولات در صنايع مختلف در گذشته ، حال و آينده 27
2-1-1- کاربرد در ساخت توليد ترانسفورماتور 27
2-1-1-1- توليد کننده های ترانسفورماتور توزيع برق
28
2-1-1-2- توليد کننده های ترانسفورماتور قدرت 29
2-1-1-3- توليد کننده های ترانسفورماتور فشار ضعيف 30
2-1-1-4- توليد کننده های ترانسفورماتور مختلف ديگر 31
2-1-2- صنايع ساخت کليد برق 33
2-2- بررسي تقاضای داخلی با توجه به طرحهای در دست اجرا در صنايع مختلف
34
2-3- پيش بينی تقاضای داخل در سالهای عمر طرح
37
2-4- بررسي تقاضای منطقه ای وجهانی محصولات در گذشته ، حال و آينده 37
2-5- بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل کشور
45
2-5-1- ظرفيت توليد و توليد کننده های کشور 45
2-5-2- ميزان توليد فعلی روغنهای ترانسفورماتور در ايران 46
2-6- بررسي عرضه محصولات با توجه به سرمايه گذاری شرکتهای رقيب در داخل کشور 48
2-7- بررسي عرضه منطقه ای وجهانی محصولات از گذشته ، حال و آينده
49
2-8- بررسي روند واردات و صادرات محصولات در گذشته، حال و آينده
50
2-9- بررسي مزيت های رقابتي توليد محصولات در كشور
53
2-10- تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضای داخلي، منطقه يي و جهانی 53
2-11- تحليل ريسك صادرات
55
2-12- بررسي روند قيمت داخلی وجهانی محصولات در گذشته، حال و آينده 55
2-13- تحليل قيمت محصولات 56
2-14- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف : 56
2-15- منابع تامين مواد اوليه و توان توليد داخل،‌ واردات 57

فصل سوم - تكنولوژی توليد روغن ترانسفورماتور 58
روش مطالعه و تحقيق و بيان مطالب
59
3-1 فرآيند های توليد روغن ترانسفورماتور 59
3-1-1- فرآيند اسيد شويي 59

عنوان فهرست
صفحه
3-1-2- فرآيند هيدروتريتينگ 60
3-1-2-1- مرحله هيدروژناسيون 60
3-1-2-2- مرحله باز يافت گاز 61
3-1-2-3- مرحله باز يافت محصول 61
3-1-2-4- مرحله واحدهای مواد افزودنی 62
3-2- معرفی صاحبان دانش فنی 62
3-3- برآورد پايداری تكنولوژی وتعيين عمر اقتصادی فرآيند 69
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار
70
3-5- زمان كاركرد واحد 70
3-6- مشخصات و مقدار توليد محصولات 70
3-7- مشخصات و مقدار مصرف اوليه مواد اوليه 72
3-7-1- مشخصات مواد اوليه 72
3-7-1-1- روغن پايه نفتينيك يا پارافينيك 72
3-7-1-2- مشخصات افزودنی های روغن ترانسفورماتور 74
3-7-1-3- مشخصات هيدروژن مصرفی روغن ترانسفورماتور 75
3-7-2- مقدار مصرف مواد اوليه 75
3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 75
3-8-1- مشخصات و مقدار مصرف آب 75
3-8-2- مشخصات و ميزان مصرف برق
77
3-8-3- مشخصات و مقدار مصرف بخار
78
3-8-4- مشخصات و مقدار مصرف هوای فشرده 78
3-8-5- مشخصات و مقدار مصرف سوخت 78
3-9- شرح فرايند هيدروتريتينگ 79
3-9-1- واحد راكتور در بخش هيدروژناسيون 79
3-9-2- واحد فرآوری بخش بازيافت گاز 80
3-9-3- واحد تقطير جزء به جزء كننده در بخش بازيافت محصول 82
3-9-4- واحد راكتورها در بخش مواد افزودنی 82
3-10- طرح سيستم های يوتيليتي ها 83
3-10-1- سيستم تامين آب 83
3-10-2 - سيستم تامين برق 84
3-10- 3- سيستم كنترل و ابزار دقيق
85
3-10-3-1- ابزارسنجی ميدانی 85
3-10-3-2- شبكه ارتباطی 85
3-10-3-3- ابزار كنترل منطقی 86

عنوان فهرست صفحه
3-10-3-4- مانيتورينگ واتاق كنترل 86
3-10-4- سيستم تامين بخار 86
3-10-5- سيستم تامين هوای فشرده 87
3-10-6- سيستم تامين سوخت 87
3-11- ارائه نقشه فلودياگرام 88
3-12- ارائه نقشه های اصلی فرآيند 88
3-13- ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 88
3-14- تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 91
3-15- سازندگان داخلی و خارجی تجهيزات و ماشين آلات
92
3-16- تعيين نيروی انسانی مورد نياز 100
3-17- بررسي مسائل ايمنی ، حفاظتي و زيست محيطی 102
3-17-1- نکته های پزشکی و ايمنی 102
3-17-2- نوع تجهيزات حفاظتي 104
3-17-3- روشهايي در مورد ريزش ناگهاني،شکستن يا نشست 104
3-17-4- هشدارهای ايمنی درباره ظروف حمل 105
3-17-5- مسايل زيست محيطی 105
3-18- برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی
106
3-19- برآورد زمين مورد نياز
107
3-20- ارائه پيشنهاد کلی جهت مکان يابی احداث طرح 107

فصل چهارم – بررسي مالی روغن ترانسفورماتور 109
روش مطالعه، تحقيق وبيان مطالب
110
4-1- برآورد سرمايه گذاری ثابت
111
4-1-1- هزينه های مطالعات اوليه و تاسيس شركت
112
4-1-2- زمين 112
4-1-3- احداث ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی و محوطه سازي 112
4-1-4- هزينه تامين تاسيسات زيربنايي
114
4-1-4-1- انشعاب برق 114
4-1-4-2- انشعاب آب 116
4-1-4-3- انشعاب مخابرات 117
4-1-1-4- انشعاب سوخت 117
4-1-5- هزينه تسهيلات خدماتي و وسايل نقليه
118
4-1-6- هزينه خريد تجهيزات وماشين آلات مورد نياز 119
4-1-7- هزينه نصب تجهيزات وماشين آلات 121
4-1-8- هزينه دستگاههای ابزار دقيق ،كنترل كيفی و تجهيزات آزمايشگاهی
122

عنوان فهرست صفحه
4-1-9- هزينه های لوله كشی وعايق كاری
123
4-1-10- هزينه های كابل كشی وشبكه توزيع برق
124
4-1-11- هزينه های مهندسي و نظارت 125
4-1-12- دفتر مركزي وخريد تجهيزات كمكي جهت فعاليتهای پشتيبانی واداری 125
4-1-13- حق ليسانس
126
4-1-14- هزينه های پيش بينی نشده 126
4-1-15- هزينه های قبل از بهره برداری 127
4-2- برآورد سرمايه در گردش 128
4-2-1- حساب های دريافتنی 128
4-2-2- موجودی مواد در انبار
129
4-2-3- وجوه نقد 129
4-2-4- حسابهای پرداختنی 129
4-3- برآورد هزينه ساليانه توليد 129
4-3-1- برآورد هزينه ساليانه حقوق پرسنل
130
4-3-2- برآورد هزينه ساليانه مواد اوليه 130
4-3-2-1- روغن پايه نفتينيك و پارافينيك
131
4-3-2-2- مواد افزودنی 131
4-3-2-3- گاز هيدروژن 131
4-3-3- برآورد هزينه ساليانه آب و برق و گاز مصرفی 132
4-3-4- برآورد هزينه ساليانه بسته بندی محصولات 133
4-3-5- برآورد هزينه ساليانه نگهداری و تعميرات 133
4-3-6- برآورد هزينه های اداری ،‌توزيع ، فروش و تحقيقات بازار 134
4-3-7- برآورد هزينه ساليانه بيمه كارخانه 134
4-3-8- برآورد هزينه های پيش بينی نشده 135
4-4- برآورد استهلاک ساليانه سرمايه گذاری
136
4-5- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 137
4-6- برآورد ارزش اسقاطی در پايان دوره بهره برداری ‌
138
4-7- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها
139
4-8- هزينه های مالی طرح
140
4-8-1- نحوه بازپرداخت وام ريالی سرمايه گذاری ثابت 140
4-8-2- نحوه باز پرداخت وام ارزي سرمايه گذاری ثابت 140
4-8-3- نحوه باز پرداخت وام سرمايه در گردش 140

عنوان فهرست
صفحه
محاسبه سوددهی و درآمد طرح طی دهسال توليد 142
جريان نقدی طرح روغن ترانسفورماتور 143
ارزش فعلی سرمايه گذاری و درآمد آتي طرح طی ده سال 144

فصل پنجم - بررسي اقتصادی روغن ترانسفورماتور 145
روش مطالعه ، تحقيق و بيان مطالب
146
5-1- نرخ بازگشت سرمايه 147
5-2- دوره برگشت سرمايه 147
5-3- نرخ بازده داخلی 148
5-4- نرخ بازده داخلی برای آورده سهامداران 148
5-5- ارزش فعلی خالص (NPV) 148
5-6- تحليل نقطه سربسر 149
5-7- ارزش افزوده طرح
151
5-8- بهره وری طرح 151
5-8- صرفه جويي ارزي 152
5-10- منابع تامين مالی طرح 152
5-11- محاسبات مالی و اقتصادی با نرم افزارCOMFAR III 152
5-12- آناليز حساسيت 184
نتيجه گيری و پيشنهاد 191
پيوست يک – نقشه بلاک فلودياگرام 194
پيوست دو – نقشه های فرآيند 196
پيوست سه – برنامه زمانبندی اجرای طرح 199
فهرست منابع و مأخذ 201
کپی مدارک و منابع 204


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات