پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 14 رای - 2.71 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونيتي
#1
چكيده طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد گوگرد گرانوله و گوگرد بنتونيتي

سرمايه گذاری و شاخصهای مالی در حالتهای مختلف

عنوان

حالت اول[1]

حالت دوم[2]

حالت سوم[3]

سرمايه گذاری ثابت


(ميليون ريال)

141457

141457

141457

سرمايه در گردش


(ميليون ريال)

32280

20113

26260

كل سرمايه گذاری


(ميليون ريال)

173737

161571

167717

هزينه های توليد


(ميليون ريال)

152206

104008

127844

درآمد فروش


(ميليون ريال)

182280

153450

167865

نقطه سربسر (%)

49

37

41

IRR (%)

21

31

26

IRRE (%)

37

80

58

دوره برگشت سرمايه (سال)

3.9

2.7

3.2

سود خالص سالانه


(ميليون ريال)

24431

39924

32364
[1] - توليد 280 هزار تن در سال گوگرد گرانولی


[2] - توليد 165 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي


[3] - توليد 140 هزار تن در سال گوگرد گرانولی و 82.5 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي


فهرست مطالب

فصل اول: مشخصات محصول
مقدمه
1-1- بررسي ويژگی های محصول 5
1-2- معرفی گوگرد گرانول شده 11
1-3- تنوع و كاربرد محصول (مصارف فعلی و بالقوه) 13
1-4- مواد اوليه مورد نياز برای توليد محصولات منتخب و مشخصات آنها 21
1-5- کالا يا کالاهای جايگزين برای كود گوگرد بنتونيتي 30
1-6- استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه 33
1-7- جمع بندی 35

فصل دوم: بررسي بازار

2-1- بررسي بازار جهانی گوگرد گرانولی 38
2-2- بررسي بازار منطقه ای گوگرد گرانولی 49
2-3- بررسي بازار داخلی 72
2-3-1- واحدهای فعال گوگرد گرانولی 72
2-3-2- طرحهای در دست اجرا گوگرد گرانولی 73
2-3-3- واحدهای فعال گوگرد بنتونيتي 74
2-3-4- واحدهای در دست اجرا گوگرد بنتونيتي 75
2-3-5- بررسي ميزان و موارد مصرف گوگرد بنتونيتي 78
2-3-6- برآورد مصرف گوگرد گرانول شده در داخل كشور 95
2-3-7- جمع بندی بازار داخلی 98
2-4- قيمت داخلی و جهانی محصولات 98
2-5- تحليل ريسک صادرات 102
2-6- نتيجه گيری 106

فصل سوم: بررسي فنی

3-1- معرفی تكنولوژی روز دنيا و صاحبان دانش فنی توليد گوگرد بنتونيتي.109
3-1-1- طرح Bob L. Caldwell & Ronald B. Fletcher.109
3-1-2- طرح Garrison.114
3-1-3- طرح Zaharko117
3-1-4- طرح Zanuccoli122
3-2- معرفی تكنولوژی روز دنيا و صاحبان دانش فنی توليد گوگرد گرانول شده.125
3-2-1- روش Krishna Mathur.125
3-2-2- روش Karl H. Walter128
3-2-3- روش Sergio A. De Paoli & Jamshid Irani.131
3-3- برآورد پايداری تكنولوژی و تعيين عمر اقتصادی.132
3-3-1- خلاصه بررسي‌های انجام شده در مورد گوگرد بنتونيتي132
3-3-2- خلاصه بررسي‌های انجام شده در مورد گوگرد گرانوله132
3-3-3- استفاده از روشهای مورد بررسی درتهيه گوگردگرانول و گوگردبنتونيتی133
3-3-4- پيش بينی تکنولوژی های آينده و نتيجه گيری134
3-4- مطالعه فرايندهای مختلف توليد و انتخاب فرايند مناسب135
3-4-1- ارائه طرح پيشنهادی شرکت Sandvik بعنوان فرايند مناسب137
3-4-2- طرح Polimex .153
3-5- بررسي مسائل زيست محيطی فرايند توليد محصولات.156
3-6- بررسي ظرفيت مختلف توليد ازديدگاه ملاحظات فنی.159
3-7- ميزان مصرف مواد اوليه و نحوه تامين آن.160
3-8- ميزان مصرف انواع يوتيليتي و شرايط تاسيساتي 161
3-9- پيشنهاد محل مناسب برای اجرای طرح.162
3-10- تعيين نيروی انسانی مورد نياز162
3-11- برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتي164
3-12- ارائه برنامه زمان بندی طرح.164


فصل چهارم: بررسي مالی

4-1- کليات .166
بخش اول
توليد 280 هزار تن در سال گوگرد گرانولی
4-2- سرمايه گذاری ثابت طرح .168
4-3- برآورد سرمايه در گردش175
4-4- برآورد هزينه ساليانه توليد 177
4-5- برآورد فروش ساليانه محصول185

بخش دوم
توليد 165 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي

4-6- سرمايه گذاری ثابت طرح.187
4-7- سرمايه در گردش.187
4-8- برآورد هزينه ساليانه توليد.188
4-9- برآورد فروش ساليانه محصول.196
بخش سوم
توليد140 هزار تن گوگرد گرانولی و
82.5 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي

4-9- سرمايه گذاری ثابت طرح198
4-10- سرمايه در گردش.198
4-11- برآورد هزينه ساليانه توليد 199
4-12- برآورد فروش ساليانه محصول.207فصل پنجم: تجزيه و تحليل مالی

بخش اول
توليد 280 هزار تن در سال گوگرد گرانولی

5-1- نرخ بازگشت داخلی .211
5-2- دوره بازگشت سرمايه 211
5-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 211
5-4- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 211
5-5- ارزش فعلی خالص 212
5-6- تحليل نقطه سربسر 212
5-7- ارزش افزوده طرح 213
5-8- بهره‌وری طرح .214
5-9- آناليز حساسيت .214
5-10- نتايج بررسي اقتصادی- مالی طرح توليد گوگرد گرانولی با ظرفيت 280000 تن در
سال توسط نرم افزار COMFAR 216
5-11- ارائة نتايج 217
بخش دوم
توليد 165 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي
5-12- نرخ بازگشت داخلی .221
5-13- دوره بازگشت سرمايه 221
5-14- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 221
5-15- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 222
5-16- ارزش فعلی خالص 222
5-17- تحليل نقطه سربسر 222
5-18- ارزش افزوده طرح 223
5-19- بهره‌وری طرح 224
5-20- آناليز حساسيت 224
5-21- نتايج بررسي اقتصادی- مالی طرح توليد گوگرد بنتونيتي با ظرفيت 165000 تن در سال
توسط نرم افزار COMFAR 226
5-22- ارائة نتايج 227
بخش سوم
توليد 82.5 هزار تن در سال گوگرد بنتونيتي و
140 هزار تن در سال گوگرد گرانولی

5-23- نرخ بازگشت داخلی 231
5-24- دوره بازگشت سرمايه 231
5-25- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 231
5-26- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 232
5-27- ارزش فعلی خالص 232
5-28- تحليل نقطه سربسر 232
5-29- ارزش افزوده طرح 233
5-30- بهره‌وری طرح 234
5-31- آناليز حساسيت 234
5-32- نتايج بررسي اقتصادی- مالی طرح توليد گوگرد بنتونيتي با ظرفيت 82500 تن در سال
و گوگرد گرانولی با ظرفيت 140000 تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 236
5-33- ارائة نتايج 237
5-34- مقايسه مالی و شاخصهای اقتصادی در حالتهای مختلف 240

منابع و مراجع241
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات:,1388 1386
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات