پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 21 رای - 2.33 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) آنتی اکسيدان (Antioxidant)
#1
چكيده طرح توليد آنتی اکسيدان ظرفيت طرح (9 هزار تن)

مشخصات كلی طرح


عنوانامکان سنجی مقدماتی توليد آنتی اکسيدان

ظرفيت طرح ( هزار تن)

9

مواد اوليه

فنل، ايزوبوتيلن، متيل اکريلات وپنتا اريتريتول

محل تامين ماده اوليه

آلمان، آلمان، آلمان وايران

محل اجرای طرح

موارد استفاده محصول

استفاده در پليمرها به خصوص پلی الفينها

بررسي بازار


قيمت جهانی

2/4 (کيلوگرم/دلار)

ميزان مصرف داخلی

1350تن

ميزان واردات( هزار تن)

35/1

ميزان صادرات( هزار تن)

0

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

0

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

99

تعداد روزهای كاری

330

مساحت زمين

2 هکتار

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

0387/0

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

348300

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

512647

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

94289

سرمايه كل( ميليون ريال)

606605

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

21464 هزار دلار

ريالی( ميليون ريال)

174262 ميليون ريال

كل( ميليون ريال)

62119 ميليون ريال

نقطه سربسر(%)

7/1.6 درصد

دوره برگشت سرمايه ( سال)

-

نرخ بازده داخلی IRR) )

منفیفهرست مطالب
عنوان

صفحه
فصل اول : معرفی محصولات 1
1-1- معرفی محصولات 2
1-1-1- مقدمه 2
1-1-2- چگونگی عملكرد آنتي اكسيدان ها 3
1-1-3- طبقه بندی آنتي اكسيدان ها 4
1-1-3-1- آنتي اكسيدان های نوع اول (Primary Antioxidants) 4
1-1-3-2- آنتي اكسيدان های نوع دوم (Secondary Antioxidants) 4
1-1-4- انواع آنتي اكسيدان ها در پايدار سازي پليمرها 5
1-1-4-1- آنتي اكسيدان های فرآيندی (Processing Antioxidants) 5
1-1-4-2- آنتي اكسيدان های نوری 6
1-1-4-3- آنتي اكسيدان های ضداكسايش حرارتي
(Thermooxidative Antioxidants) 7
1-2- تنوع و كاربرد محصولات 8
1-2-1- انواع آنتي اكسيدان ها 8
1-2-1-1- نمونه هايي از آنتي اكسيدان های نوع اول 8
1-2-1-2-نمونه هايي از آنتي اكسيدان های نوع دوم 9
1-2-2- آنتي اكسيدان های مصرفی در صنايع پتروشيمی 11
1-2-3- مشخصات آنتي اكسيدان های مصرفی در صنايع پتروشيمی 14
1-2-3-1- مشخصات IrganoxB215 14
1-2-3-2- مشخصات Irganox1076 14
1-2-3-3- مشخصات Irganox 1010 16
1-2-3-4- مشخصات T.N.P.P 18
1-2-3-5- مشخصات BHT 19
1-2-4- كاربرد آنتي اكسيدان ها 21
1-2-4-1- كاربردهای Irganox B215 21
1-2-4-2- كاربردهای Irganox 1076 21
1-2-4-3- كاربردهای Irganox 1010 21
1-2-4-4- كاربردهای T.N.P.P 22
1-2-4-5- كاربردهای BHT 22
فهرست مطالب
عنوان


صفحه
1-3- مواد اوليه مورد نياز برای توليد محصولات منتخب و مشخصات آنها 23
1-3-1- مواد اوليه مورد نياز برای توليد Irganox 1076 و مشخصات آنها 23
1-3-2- مواد اوليه مورد نياز برای توليد Irganox 1010 و مشخصات آنها 26
1-3-3- مواد اوليه مورد نياز برای توليد BHT و مشخصات آنها 27
1-3-4- مواد اوليه مورد نياز برای توليد T.N.P.P و مشخصات آنها 27
1-4- كالای جايگزين 29
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصول 30
1-6- استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه 32
1-6-1- استانداردهای موجود برای Irganox 1076 32
1-6-2- استانداردهای موجود برای Irganox 1010 33
1-6-3- استانداردهای موجود برای T.N.P.P 34
1-6-4- استانداردهای موجود برای BHT 34
1-6-5- استانداردهای موجود برای فنل 35
1-6-6- استانداردهای موجود برای متيل اكريلات 36
1-6-7- استانداردهای موجود برای پنتااريتريتول 37
1-6-8- استانداردهای موجود برای ايزوبوتيلن 37
پيوستها 38


فهرست مطالب
عنوان
صفحه

فصل دوم : بررسي بازار
44
2-1- بررسي عرضه و تقاضای بازار جهاني، مناطق جهان و خاورميانه و
پروژه های جديد خاورميانه و احتمال كسب اين بازارها
45
2-2- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور 48
2-2-1- مصرف آنتي اكسيدان ها در گذشته 48
2-2-2- پيش بينی مصرف در آينده 53
2-3- بررسي طرحهای در دست اجرا در داخل كشور 55
2-4- بررسي روند واردات محصولات و محصولات جايگزين و منابع عمده
تامين كننده آن
56
2-5- معرفی و بررسي بازارهای جديد مصرف
2-6- جمعبندی مطالعات بازار 59
68

پيوستها 69
مراجع 75


فهرست مطالب
عنوان صفحه

3- انجام مطالعات فنی
77
3-1- معرفی تكنولوژی توليد محصول منتخب و صاحبان دانش فنی 78
3-1-1- صاحبان دانش فنی توليد آنتي اكسيدان Irganox 1010 78
3-1-2- مروری برفرآيند توليد 79
3-1-3- بررسي كارآيي خط توليد Irganox1010 برای توليد انواع ديگر Irganox ها 80
3-1-3-1- واكنش های شيميايي مربوط به توليد Irganox 1076 80
3-1-3-2- مروری برشرح فرآيند توليد Irganox 1076 83
3-2- برآورد پايداری تكنولوژی و تعيين عمر اقتصادی فرآيند 85
3-3- مطالعة فرآيند توليد Irganox 1010 86
3-3-1- واكنشهای شيميايي 86
3-3-2- شرح فرآيند 90
3-3-2-1- اكليلاسيون فنی و خالص سازي آن 90
3-3-2-2- واكنش با متيل اكريلات 93
3-3-3- ماشين آلات و تجهيزات طرح 101
3-4- بررسي محل تأمين مواد اوليه (ظرفيت واحد مصرف كننده و واردات) 107
3-5- بررسي آثار زيست محيطی فرآيند توليد محصول Irganox 1010 108
3-6- بررسي ظرفيتهای مختلف توليد با توجه به بررسي بازار 109
3-7- پيشنهاد برنامه اجرای زمانبندی طرح 110فهرست مطالب
عنوان صفحه
4- بررسي مالی و اقتصادی 112
4-1- سرمايه ثابت 113
4-1-1- هزينه های زمين و ساختمان 113
4-1-1-1- برآورد مساحت فضای باز و بناهای مورد نياز 113
4-1-1-2- برآورد هزينه های محوطه سازي 114
4-1-1-3- برآورد هزينه های زمين و ساختمان ها 114
4-1-2- هزينه حق انشعابها 115
4-1-3- هزينه تأسيسات زيربنائی 115
4-1-4- برآورد هزينه تامين تجهيزات و ماشين آلات اصلی طرح و نصب آنها 116
4-1-5- هزينه های وسايل اداری و وسايل حمل و نقل 117
4-1-6- هزينه دستگاههای كنترل كيفی ، ابزار دقيق و تجهيزات آزمايشگاهی و نصب آنها 119
4-1-7-هزينه های لوله كشی ، كابل كشی و عايق كاری 119
4-1-8- هزينه دانش فنی و مهندسي 120
4-1-9- هزينه های قابل از بهره برداری 121
4-1-10- هزينه های پيش بينی نشده 121
4-1-11- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 122
4-2- سرمايه در گردش 123
4-2-1- موجودی مواد در انبار 123
4-2-2- حساب های دريافتنی 123
4-2-3- وجوه نقد 124
4-2-4- برآورد ميزان سرمايه در گردش 124
4-3- هزينه های سالانه توليد 125
4-3-1- مواد اوليه و ملزومات 125
4-3-1-1- قيمت مواد اوليه اصلی 125
4-3-1-2- برآورد هزينه مواد اوليه و ملزومات 126
4-3-2- برآورد هزينه سالانه حقوق پرسنل
4-3-2-1- هزينه های حقوق و دستمزدكاركنان توليدی و پشتيبانی توليد 127
127
4-3-2-2- هزينه های حقوق و دستمزد كاركنان اداری 127
4-3-2-3- هزينه كل حقوق و دستمزد پرسنل 128


فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-3- برآورد هزينه سالانه مصرف انرژی 129
4-3-4- برآورد هزينه استهلاک سالانه 129
4-3-5- برآورد هزينه سالانه تعميرات و نگهداری 130
4-3-6- برآورد هزينه سالانه بيمه كارخانه 131
4-3-7- برآورد ارزش اسقاطی در پايان دوره بهره برداری 131
4-3-8- برآورد هزينه بسته بندی سالانه 132
4-3-9- برآورد هزينه های اداری ، توزيع ، فروش و تحقيقات بازار 132
4-3-10- هزينه های مالی طرح 132
4-3-10-1- نحوه بازپرداخت وام سرمايه گذاری ثابت 132
4-3-10-2- نحوه بازپرداخت وام سرمايه در گردش 135
4-3-10-3- برآورد متوسط هزينه های مالی در سال 135
4-3-11- برآورد هزينه های پيش بينی نشده 135
4-3-12- برآورد هزينه های سالانه توليد 135
4-4- برآورد هزينه كل سرمايه گذاری طرح 136
4-5- محاسبه قيمت تمام شده 137
4-6- برآورد هزينه های سالانه متغير و ثابت توليد 137
4-7- تعيين قيمت فروش 138
4-8- شاخص های مالی و اقتصادی طرح 139
4-9- نتيجه گيری كلی 142

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات