پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 16 رای - 3.56 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلی وينيل الكل
#1
امكانسنجی كامل مجتمع توليدی وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلی وينيل الكل VAM,EVA,PVOHمشخصات كلی طرح


عنوانمطالعات امکان سنجی مجتمع وينيل استات مونومرو اتيلن وينيل استات و پلی وينيل الكل

ظرفيت طرح ( هزار تن)

وينيل استات مونومر 140000تن اتيلن وينيل استات 45000تن وپلی وينيل الكل 21000 تن

مواد اوليه

اسيد استيك،اتيلن، اكسيژن،كاتاليست

محل تأمين ماده اوليه

كاتاليست وارداتي بقيه از داخل

محل اجرای طرح

موارد استفاده محصول

وينيل استات مونومر(رزينها و امولسيونهای پلی وينيل استات،پلی وينيل الكل،پلی وينيل بوتيرال،اتيلن وينيل استات)


اتيلن وينيل استات(چسب گرماذوب،فيلم های بسته بندي،قطعات خودرو،صنعت كفش،صنعت اسباب بازي و آببنديهای صنعتی)


پلی وينيل الكل(ماده كمكي پليمريزاسيون(توليد پلی وينيل استات و پلی وينيل كلرايد)،انواع چسب،آهار منسوجات،آهار فرش ماشيني،كاشی و سراميك و توليد پلی وينيل بوتيرال).

بررسي بازار


قيمت جهانی

وينيل استات مونومر 1000دلار به ازای هر تن،اتيلن وينيل استات1400دلار به ازای هر تن،پلی وينيل الكل 2100 دلار بر تن

ميزان مصرف داخلی(آتي)

وينيل استات 75000تن اتيلن وينيل استات 21000 تن،پلی وينيل الكل 14500 تن

ميزان واردات

اتيلن وينيل استات 3800تن وينيل استات مونومر4300تن،پلی وينيل الكل 5300 تن

ميزان صادرات

اتيلن وينيل استات صفر،وينيل استات مونومر1200 تن،پلی وينيل الكل صفر

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد

اتيلن وينيل استات صفر،وينيل استات 30000تن اراك،پلی وينيل الكل صفر

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

281نفر

تعداد روزهای كاری

333 روز

مساحت زمين

155000 متر مربع

قيمت فروش داخلی

6362 ريال وينيل استات مونومر،پلی وينيل الكل 17400ريال ،اتيلن وينيل استات 11000ريال

قيمت فروش خارجی

وينيل استات مونومر723دلار بر تن و اتيلن وينيل استات 1320دلار برتن ،پلی وينيل الكل 200

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

1420075

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

1660650

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

194478

سرمايه كل( ميليون ريال)

1855128

تسهيلات بانكي بلند مدت

ارزي(دلار)

48464851

ريالی( ميليون ريال)

768118

كل( ميليون ريال)

1194608

تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

136134

نقطه سربسر(%)

45%

دوره برگشت سرمايه ( سال)

3 سال

نرخ بازده داخلی IRR) )

23%فهرست
پيشگفتار i
چكيده طرح ii
فصل اول: ويژگيهای وينيل استات و اتيلن وينيل استات و پلی وينيل الكل
1-1- معرفی محصولات و مشخصات آن 2
1-2- معرفی مواد اوليه و مشخصات آن 48
1-3- موارد كاربرد محصولات 58
1-4- كالاهای جايگزين محصولات و مواد اوليه 94
1-5- قيمت داخلی و جهانی محصولات و مواد اوليه 97
1-6- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 102

فصل دوم: بررسي بازار جهانی و منطقه ای وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات و پلی وينيل الكل
بخش اول:وينيل استات مونومر
2-1-بررسي بازار جهانی 122
2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضای جهانی در نواحی مختلف جهان 125
2-2- 1)قاره آمريكا 125
2-2-2)قاره آفريقا 133
2-2-3)خاورميانه 133
2-2- 4)قاره آسيا(بجز خاور ميانه) 135
2-2-5)اروپاا 142
2-2-6)اقيانوسيه 150
2-2-7)جمع بندی و نتيجه گيری بازار خارجی 151
2-3)بررسي بازار داخلی 153
2-3-1)بررسي ظرفيت توليد مونومر وينيل استات در داخل كشور 153
2-3-2)جمع بندی و نتيجه گيری بازار داخلی 158
2-4)تحليل بازار داخلی و خارجی 159
2-5)بازارهای هدف داخلی و خارجی و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت 161
2-6)بررسي روند قيمت داخلی و جهانی وينيل استات و تحليل قيمت آن 165
2-7)معرفی و بررسي بازارهای هف جديد مصرف وينيل استات مونومر 166

بخش دوم:اتيلن وينيل استات
2-1) بررسي عرضه و تقاضای داخل با توجه به ميزان مصرف EVA در صنايع مختلف در گذشته حال و آينده ]29-27[ 269
2-1-1) كاربرد EVA در ساخت قطعات خودرو 270
2-1-2) چسب‌های گرماذوب 271
2-1-3) كاربرد EVA در ساخت كامپوند كابل‌های مخابراتي(بر پايه پلی اتيلن) 272
2-1-4) صنعت كفش 272
2-1-5) ساير صنايع كاربردی 273
2-2) بررسي تقاضای داخل با توجه به طرحهای دردست اجرا در صنايع مختلف ]29-27[ 273
2-3) پيش‌بينی تقاضای داخل در سالهای عمر طرح 275
2-4) بررسي عرضه و تقاضای منطقه‌ای و جهانی محصولات در گذشته ، حال و آينده ]13-11[ 277
2-4-1) آمريكای شمالی 277
2-4-2)اروپای غربی 279
2-4-3)اروپای شرقی و مركزي 280
2-4-4)خاور ميانه 280
2-4-5)ساير مناطق 281
2-5) بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل كشور 281
2-6) بررسي عرضه محصولات با توجه به سرمايه گذاری شركتهای رقيب در داخل كشور 282
2-7) بررسي عرضه منطقه ای و جهانی محصولات در گذشته ،حال،آينده 283
2-8) بررسي روند واردات و صادرات محصولات در گذشته ،حال،آينده 296
2-9) بررسي مزيت های رقابتي توليد محصولات در كشور 298
2-10)تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضای داخلی ،منطقه ای و جهانی 299
2-11)تحليل ريسك صادرات 302
2-12)معرفی توليد كنندگان جهانی 303
2-13)معرفی و بررسي بازار های جديد مصرف 307
2-14)منابع تامين مواد اوليه،توان توليد داخلی و واردات 309


بخش سوم: بررسي بازار جهانی و منطقه ای پلی وينيل الكل
2-1-بررسي بازار جهانی 312
2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضای جهانی در نواحی مختلف جهان 322
2-2- 1)قاره آمريكا 322
2-2-2)قاره اروپا 332
2-2-3)آسيا 343
2-3)جمع بندی و نتيجه گيری بازار خارجی 360
2-4)بررسي بازار داخلی 363
2-5)تحليل بازار داخلی و خارجی 380
2-6)بازارهای هدف داخلی و خارجی و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت توليد 383
2-7)بررسي روند قيمت داخلی و جهانی پلی وينيل الكل و تحليل قيمت آن 387

فصل سوم :بررسي فنی وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات وپلی وينيل الكل
3-1-1- تكنولوژی ساخت،روشهای مختلف توليد وينيل استات و انتخاب روش بهينه توليد وينيل استات مونومر 395
3-1-1-1)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از اكسي استيلاسيون اتيلن 395
3-1- 1-2)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از استيلن و استيك اسيد 397
3-1-1-3)خلاصه فرآيند توليد وينيل استات از استالدهيد و استيك انيدريد 398
3-1-1-4)خلاصه فرآيند توليد غير صنعتی وينيل استات از متانول وگاز سنتز 398
3-1-1-5)نتيجه گيری و انتخاب روش بهينه 399
3-1-1-6)شرح كامل فرآيند توليد وينيل استات به روش بستر سيال از اتيلن و استيك اسيد در فاز بخار 401
3-1-2) فرآيندهای توليد اتيلن وينيل استات 421
3-1-2-1)شرح فرآيندكوپليمريزاسيون EVA 421
3-1-2-2)فرآيند راكتور اتوكلاو 423
3-1-2-3)فرآيند راكتور لوله ای 427
3-1-2-4)تفاوتهای بين فرآيند راكتور لوله ای و فرآيند راكتور اتوكلاو 435
3-1-2-5)شرح فرآيند منتخب 437
3-1-3)تكنولوژی ساخت و روشهای مختلف توليد پليمر پلی وينيل الكل 446
3-1-3-1)روشهای آزمايشگاهی توليد پليمر پلی وينيل الكل 446
3-1-3-2)روش صنعتی توليد پليمر پلی وينيل الكل 446
3-1-3-3)نتيجه گيری و انتخاب روش بهينه 447
3-1-3-4)شيمی واكنش 447
3-1-3-5)تهيه پلی وينيل الكل از پليمر پلی وينيل استات 448
3-1-3-6)تهيه پلی وينيل الكل از وينيل استات مونومر 452
3-1-3-7)شرح كامل فرآيند توليد پلی وينيل الكل 453
3-2)ليست تجهيزات ماشين آلات اصلی فرايند و مشخص نمودن ساخت داخل و خارج بودن آنها 466
3-3)معرفی توليد كنندگان و شركتهای مهم صاحب ليسانس 479
3-4)تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 481
3-5)تعيين مشخصات و مقدار مصرف يو تيليتيها 503
3-6)تعيين نيروی انسانی مورد نياز 504
3-7)بررسي مسائل مربوط به استاندارد ها،كنترل كيفي، حمل، ذخيره، ايمنی ودفع پسابهای صنعتی و مسائل زيست محيطی محصول 504
3-8)برآورد زير بنای صنعتی و غير صنعتی 525
3-9)برآورد زمين مورد نياز 526
3-10)ارائه پيشنهاد جهت مكان يابی احداث مجتمع توليديVAM,EVA 527
فصل چهارم :بررسي مالی و اقتصادی وينيل استات مونومر و اتيلن وينيل استات و پلی وينيل الكل
4-1- براورد سرمايه گذاری ثابت 534
4-2- براورد سرمايه در گردش 543
4-3- براورد هزينه های عملياتي توليد 545
4-4- هزينه های غيرعملياتي توليد 549
4-5- براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 552
4-6- براورد فروش ساليانه محصولات طرح 553
4-7- هزينه های ثابت و متغير 554
4-8- محاسبه سود و زيان جريان نقدی 555

فصل پنجم: تجزيه و تحليل اقتصادی مالی مجتمع VAM,EVA,PVOH
5-1-نرخ بازگشت داخلی 561
5-2- دوره بازگشت سرمايه 561
5-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 561
5-4- ارزش فعلی خالص 561
5-5- تحليل نقطه سربه سر 561
5-6- ارزش افزوده طرح 561
5-7- بهره وری طرح 563
5-8- آناليز حساسيت پروژه 563
5-9- داده های ورودی برای محاسبات مالی اقتصادی با كامفار 568
5-10- نتايج اقتصادی مالی مجتمع VAM,EVA 571
5-11- گزارش كامفار 573
منابع مطالعاتي 627


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات