پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 29 رای - 2.62 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد توليد آب اكسيژنه (H2O2)
#1
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد توليد آب اكسيژنه (H2O2 Hydrogen Peroxide)

نام محصول

آب‌اكسيژنه

سرمايه‌گذاران

شركت پروژه

نسبت سرمايه به كل

26%

ظرفيت طرح

15 هزار تن در سال

تعداد كاركنان

99 نفر

مواد اوليه اصلی

گاز طبيعي

محل تامين ماده اوليه اصلی

گاز شهری

محل اجرای طرح

مساحت زمين

36000 متر مربع

تكنولوژی

چينی

تعداد شيفت روزانه كاری

3 شيفت

بخش ارزي هزينه‌های سرمايه‌گذاری

16ميليون يورو

بخش ريالی هزينه‌های سرمايه‌گذاری

45ميليارد ريال

سرمايه در گردش سال اول

40.6 ميليارد ريال

سرمايه ثابت

261.3 ميليارد ريال

سرمايه كل با احتساب نرخ بهره

270.27 ميليارد ريال

نرخ بازده داخلی IRR

38.28%

نرخ بازده داخلی سهامداران IRRE

54.34%

زمان بازگشت سرمايه‌گذاری عادی

3.05 سال بعد از بهره‌برداری

خالص ارزش فعلی پروژه (NPV) با نرخ تنزيل 24%

258 ميليارد ريال

خالص ارزش فعلی كل حقوق صاحبان سهام (NPV) با نرخ تنزيل 30%

161.7 ميليارد ريال

نحوه تأمين مالی بخش ارزي

استفاده از حساب ذخيره ارزي


فهرست
1- بررسي سابقه متقاضی 7
1-1- سوابق ثبتي شركت 8
1-1-1- نام و نوع شركت 8
1-1-2- تاريخ، شماره و محل ثبت 8
1-1-3- سرمايه اوليه ثبت شده 8
1-1-4- دفتر مركزي 8
1-1-5- موضوع فعاليت 8
1-1-6- محل كارخانه : 9
1-4- مجوز های قانونی 29
1-5- بررسي توانمندی های متقاضی 29
1-5-1- توانمندی بالقوه يا بالفعل متقاضی برای كسب سهم بازار 29
1-5-2- سوابق مالی متقاضی 29
1-5-3- توانمندی های بالقوه و بالفعل فنی 30
2- مطالعه بازار 31
2-1- مقدمه 32
2-2- معرفی محصول 33
2-2-1- نام و كد محصول 33
2-2-2- مشخصات و ويژگي‌های محصول 34
2-2-3- مشخصات فيزيكي 34
2-2-4- خواص شيميائی 37
2-2-5- خطرات و محافظت های حمل و نگهداری 38
2-2-6- شماره تعرفه گمركي 39
2-2-7- بررسي و ارائه استانداردهای محصول 39
2-3- كاربردهای آب‌اكسيژنه 40
2-3-1- سفيدگری خمير چوب 40
2-3-2- سفيدگری خميرهای مكانيكي 42
2-3-3- سفيدگری خميرهای شيميايي 42
2-3-4- سفيدگری خمير كاغذ بازيافتي 45
2-3-5- صنعت نساجی 45
2-3-6- ساخت مواد شيميايي 48
2-3-7- متالوژی 52
2-3-8- صنايع الكترونيك 54
2-3-9- گندزدايي 54
2-3-10- تصفية آب 55
2-3-11- صنايع غذايي 55
2-3-12- صنايع بهداشتي و آرايشی 56
2-3-13- مصارف نظامی 57
2-4- محصولات جايگزين آب‌اكسيژنه 57
2-4-1- جايگزين‌های آب‌اكسيژنه در صنعت كاغذسازي 57
2-5- معرفی پروژه 63
2-5-1- ضرورت اجرای پروژه 63
2-5-2- تحليل ملاحظات اجرايي پروژه 63
2-6- مكان‌يابی پروژه 65
2-6-1- گزينه‌های بررسي شده برای اجرای طرح 66
2-6-2- زمينهای متعلق به منابع طبیعی 66
2-6-3- شهرکهای صنعتی 67
2.6.3.4. استان مرکزی 67
2.6.3.5. استان تهران 69
2.6.3.6. استان قزوین 70
2.6.3.7. استان قم 72
2.6.3.8. استان گیلان 73
2.6.3.9. استان زنجان 74
2.6.3.10. استان آذربايجان شرقی 74
2.6.3.11. استان هرمزگان 75
2.6.3.12. استان اردبيل 75
2-6-4- معيارهای تصميم‌گيری 75
2-6-5- هزینه حمل محصول نهایی 77
2-7- دانش فنی پروژه 78
2-8- قيمت مواد اوليه و نحوة تأمين آن 79
2-9- قيمت فروش محصول طرح 81
2-10- تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياست‌های كلان اقتصادی كشور 82
2-11- عرضه محصول 84
2-11-1- عرضه داخلی محصول 84
2.11.1.4. واحد‌های فعال در زمينه توليد آب اكسيژنه 84
2.11.1.5. واردات آب اكسيژنه 84
2-12- پيش‌بينی امكانات عرضه 91
2.12.1.4. پيش‌بينی امكانات عرضه داخلی 91
2.12.1.5. پيش‌بينی امكانات عرضه خارجی(واردات) 93
2-13- تقاضای محصول 94
2-13-1- تقاضای داخلی برای محصول 94
2.13.1.4. مصرف آب اكسيژنه در صنايع كاغذسازي 95
2.13.1.5. مصرف آب اكسيژنه در تهيه اكسيدان 98
2.13.1.6. مصرف آب اكسيژنه در تهيه محصولات بهداشتي (دستمال كاغذي، حوله كاغذی و ...) 100
2.13.1.7. مصرف آب اكسيژنه در صنايع نساجی 101
2.13.1.8. ساير مصارف 103
2-13-2- جمع‌بندی تقاضا برای آب اكسيژنه 105
2-14- پيش‌بينی مصرف آتي آب اكسيژنه 106
2-14-1- پيش بينی مصرف بر اساس روند افزايش فعلی 106
2-14-2- پيش بينی افزايش مصرف كشور بر اساس ميانگين جهانی مصرف 107
2-14-3- پيش بينی افزايش مصرف كشور بر اساس پيشرفت كشور 107
2-15- تحليل موازنه عرضه و تقاضا 108
2-16- بررسي بازار جهانی 110
2-16-1- عرضه جهانی محصول 110
2.16.1.4. اروپای مركزي و شرقی 113
2.16.1.5. خاور ميانه و آفريقا 116
2.16.1.6. كشورهای حوزه جنوب شرق آسيا 119
2-16-2- تقاضای جهانی برای محصول 123
2.16.2.4. اروپای مرکزی و شرقی 128
2-17- جمع‌بندی و نتيجه‌گيری بازار آب اكسيژنه 134
3- بررسي فنی و تكنولوژيكي 136
3-1- هدف از اجرای طرح 137
3-2- ظرفيت توليد 138
3-3- محصول توليدی 138
3-3-1 خواص فيزيکی و شيميايي هيدروژن پراكسيد 141
3-4- مواد اوليه 145
3-4-1- مشخصات مواد اوليه 145
3.4.1.4. ترکيبات کاربردی 146
3-5- روش‌های توليد هيدروژن پراکسيد 147
3-5-1- اتواکسيداسيون آنتراکينون 148
3-5-2- اتواکسيداسيون الکل‌ها 167
3-5-3- اتواکسيداسيون هيدروکربن‌ها 170
3-5-4- اکسيداسيون ترکيبات نيتروژن 170
3-5-5- هيدروليز پراکسی‌کربوکسيليک ‌اسيدها 171
3-5-6- روش‌های الکتروشيميايی 171
3-5-7- ترکيب مستقيم اکسيژن و هيدروژن 174
3-5-8- روش‌های غيرآلی 175
3-5-7- تهيه از پراسيدها 176
3-6- انتخاب فرايند و تكنولوژی بهينه توليد 177
3-7- فناوری توليد آب‌اكسيژنه با روش آنتراكوئينن 177
3-7-1- بخش توليد 177
3-7-2- بخش انبارش و ذخيره‌سازي محصول 181
3-7-3- بخش تصفية پساب 182
3-7-4- كنترل فرآيند 182
3-7-5- فرآيندها و تأسيسات كمكي 183
3.7.5.4. ايستگاه تراكم هوا 183
3.7.5.5. سيستم توليد هيدروژن 183
3.7.5.6. واحد آب سرد 185
3.7.5.7. تشريح جريان 185
3.7.5.8. واحد توليد بخار 186
3.7.5.9. واحد آب‌مقطر 186
3.7.5.10. ايستگاه نيتروژن 187
3.7.5.11. پمپ تأمين آب 187
3.7.5.12. شير آتش‌نشانی 188
3-7-6- خصوصيات قابل توجه فرآيند 188
3-8- ليست ماشين آلات و تجهيزات 189
3-8-1- ماشين آلات و تجهيزات بخش فرايندی 189
3-9-1- ماشين آلات و تجهيزات بخش تأسيسات كمكي 198
3.9.1.4. واحد بويلر 198
3.9.1.5. ايستگاه هيدروژن 198
3.9.1.7. ايستگاه فشرده كردن هوا 199
3.9.1.8. واحد آب سرد 199
3.9.1.9. ايستگاه نيتروژن 200
3.9.1.10. واحد خنک كننده 200
3.9.1.11. ايستگاه تأمين آب 200
3.9.1.12. واحد آب ديونيزه 201
3-10- مواد اوليه 201
3-10-1- مشخصات مواد اوليه 201
3.10.1.4. ترکيبات کاربردی 202
3-11- مشخصات محصول توليدی 206
3-12- تاسيسات جانبی 207
3-13- پيش بينی توليد 208
3-14- هزينه‌های سرمايه‌گذاری طرح 209
3-14-1- زمين 210
3-14-2- محوطه سازي و ساختمان 211
3.14.2.4. محوطه سازي 211
3.14.2.5. ساختمان 213
3-14-3- ماشين آلات 214
3.14.3.4. هزينه های دانش فنی و مهندسي 215
3.14.3.5. تأسيسات 215
3.14.3.6. ليست تاسيسات و تجهيزات مكانيكي 216
3-14-4- انشعابات 218
3.14.4.4. انشعاب برق 218
3.14.4.5. انشعاب آب 219
3.14.4.6. انشعاب گاز 219
3.14.4.7. مواد شيميايي و كاتاليست 219
3-14-5- وسايل اداری و خدماتي و حمل و نقل 220
3-14-6- هزينه های متفرقه و پيش بينی نشده 220
3-14-7- هزينه های قبل از بهره برداری 220
3-15- سرمايه در گردش 222
3-16- زمان‌بندی اجرای طرح 224
3-17- هزينه‌های توليد 226
3-17-1- مواد اوليه و بسته‌بندی محصولات 226
3-17-2- حقوق و دستمزد 227
3-17-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 229
3.17.3.4. برق مصرفی ماشين آلات تاسيسات 229
3.17.3.5. آب 230
3.17.3.6. گاز طبيعي: 231
3-17-4- بيمه 231
3-17-5- تعمير و نگهداری 232
3-17-6- تبليغات و بازاريابی و فروش 232
3-17-7- استهلاک 233
3-17-8- هزينه متفرقه و پيش‌بينی نشده 233
3-17-9- هزينه های ثابت و متغير 234
4- بررسي مالی طرح 235
4-1- پيش بينی های مالی طرح 236
4-1-1-فرم خلاصه پيش بينيهای مالی گزارش در مورد طرحهای با تسهيلات بانكي 236
4-2- هزينه های طرح و نحوه تأمين منابع آن 237
4-3- جدول تعيين ارزش دفتری دارايي های ثابت 238
4-4- سرمايه در گردش 239
4-5- نسبتهای وام دهی 239
4-6- فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ارزي 243
4-7- مشاركت مدنی ارزی 244
4-8- مشاركت مدنی ریالی 246
4-9- شاخص های مالی طرح 249
4-9-1- نرخ بازگشت داخلی (Internal Rate of Return, IRR) 249
4-9-2- دوره بازگشت سرمايه (Payback Period, PBP) 249
4-9-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران (Internal Rate of Return of Equity, IRRE) 249
4-9-4- ارزش فعلی خالص (Net Present Value, NPV) 250
4-9-5- تحليل نقطه سربسر (Breakeven Point) 250
4-10- آناليز حساسيت پروژه 251
4-11- نتايج بررسي مالی طرح 252:توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1389
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات