پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 14 رای - 2.43 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد كارتن پلاست/ ورق كامپوزيتي آلومينيوم-پلی اتيلن
#1
چكيده طرح توليدكارتن پلاست/ ورق كامپوزيتي آلومينيوم-پلی اتيلن با ظرفيت اسمی 10330 تن درسال
مشخصات كلی طرح


عنوانكارتن پلاست

ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلنظرفيت طرح (تن)

كارتن پلاست

5000 تن در سال

ورق كامپوزيتي

5330 تن در سال

مواد اوليه

كارتن پلاست

پلی پروپيلن

ورق كامپوزيتي

پلی اتيلن- آلومينيوم

محل تامين ماده اوليه

طرحهای پتروشيمی داخل كشور

محل اجرای طرح

اولويت اول : مناطق محروم كشور

موارد استفاده محصول

كارتن پلاست

بسنه بندی

ورق كامپوزيتي

نمای ساختمان

بررسي بازار


ميزان مصرف داخلی (سال / تن)

كارتن پلاست

70000 تن (در سال1384)

ورق كامپوزيتي

7200تن (در سال1384)

توليد كنندگان داخلی و ميزان توليد (هزارتن)

كارتن پلاست

كارتن پلاست سپيده كويركاشان،كارتن پلاست،كارتن پلاست تنديس خليج،كارتن پلاست نفيس وكارتن پلاست مجد (مجموع ظرفيت46

ورق كامپوزيتي

توليد كننده داخلی وجود ندارد

مباحث اقتصادی طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

50 نفر

تعداد روزهای كاری (سال / روز)

330

مساحت زمين (متر مربع)

10000

قيمت فروش محصول (ميليون ريال)

كارتن پلاست(تن)

15

ورق كامپوزيتي(مترمربع)

0.2

فروش ساليانه


( ميليون ريال)

كارتن پلاست(تن)

75000

ورق كامپوزيتي(مترمربع)

192000

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

80565

سرمايه در گردش ( ميليون ريال)

53568

سرمايه كل ( ميليون ريال)

133932

تسهيلات بانكي بلند مدت

ارزي ( يورو)

4053143

ريالی ( ميليون ريال)

8283

تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

26248

نقطه سربسر (درصد)

37.2

دوره برگشت سرمايه (سال)

3.4

نرخ بازده داخلی ، IRR (درصد)

34.9

نرخ بازده داخلی سهامداران ، IRRE (درصد)

44.3

سود سالانه طرح (ميليون ريال)

36486

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول- ويژگيهای انواع ورق های پليمری و مواد اوليه مورد نياز

1-1- معرفی انواع ورق PE و مشخصات آنها 4
1-2- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها 5
1-3- كاربرد و موارد مصرف انواع ورق 8
1-4- كالا يا كالاهای جايگزين مواد اوليه و محصول 13
1-5- قيمت محصول و مواد اوليه 13
1-6- استانداردهای موجود برای مواد اوليه و محصول 19
1-7- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 19
1-8- معرفی انواع ورق PP و مشخصات آنها 21
1-9- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها 24
1-10- كاربرد و موارد مصرف انواع ورقه‌های پلی پروپيلن 26
1-11- كالا يا كالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه 30
1-12- قيمت محصول و مواد اوليه 31
1-13- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 34
1-14- معرفی انواع ورق PS و مشخصات آنها 35
1-15- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها 36
1-16- كاربرد و موارد مصرف انواع ورق PS 39
1-17- كالا يا كالاهای جايگزين مواد اوليه و محصول 40
1-18- قيمت محصول و مواد اوليه 41
1-19- استانداردهای جهانی مواد اوليه و محصول 43
1-20- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 43
1-21- معرفی انواع ورق ABS و مشخصات آنها 44
1-22- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها 46
1-23- كاربرد و مصرف انواع ورق ABS 48
1-24- كالا يا كالاهای جايگزين مواد اوليه و محصول 50
1-25- قيمت محصول و مواد اوليه 51
1-26- استانداردهای موجود برای مواد اوليه و محصول 52
1-27- بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه 52

فصل دوم- بررسي بازار جهانی و داخلی انواع ورق‌های پليمری

2-1- بررسي بازار جهانی ورق پلی اتيلن 56
2-2- بازار ورق‌های پلی اتيلن در مناطق 57
2-3- بررسي بازار ورق‌های پلی پروپيلن در جهان 64
2-4- بازار ورق‌های پلی پروپيلن در مناطق 65
2-5- بررسي بازار ورق PS در جهان 72
2-6- بازار ورق PS در مناطق 73
2-7- بررسي بازار جهانی ورق ABS 80
2-8- بازار ورق ABS در مناطق 81
2-9- بررسي بازار داخلی ورق‌های ساده پلی اتيلن، پلی پروپيلن، پلی استايرن و ABS 89
2-10- بررسي بازار داخلی ورق‌های كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن 97
2-11- بررسي بازار داخلی ورق كارتن پلاست 99

فصل سوم- بررسي فنی

3-1- بررسي فرآيند توليد 106
3-2- پايداری تكنولوژی و تعيين عمر اقتصادی فرآيند 114
3-3- تعيين ظرفيت توليد 115
3-4- تعيين مشخصات محصولات 115
3-5- مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 117
3-6- تعيين مشخصات و مقدار مصرف سرويس‌های جانبی 124
3-7- ارائه ليست تجهيزات و ماشين‌آلات اصلی فرآيند 128
3-8- نيروی انسانی مورد نياز 130
3-9- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطی و دفع پساب‌های صنعتی 131
3-10- برآورد زيربنای ساختمان‌های صنعتی و غير صنعتی و زمين 132
3-11- تعيين محل اجرای طرح 134

فصل چهارم- بررسي مالی و اقتصادی ورق كارتن پلاست و ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن

ورق كارتن پلاست
4-1- برآورد سرمايه‌گذاری ثابت 140
4-2- برآورد سرمايه در گردش 147
4-3- برآورد هزينه عملياتي توليد 148
4-4- برآورد هزينه غير عملياتي توليد 152
4-5- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 155
4-6- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 156
4-7- هزينه‌های ثابت و متغير 157
4-8- محاسبه سود و زيان و جريان نقدی طرح 158

ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن
4-9- برآورد سرمايه‌گذاری ثابت 163
4-10- برآورد سرمايه در گردش 170
4-11- برآورد هزينه عملياتي توليد 172
4-12- برآورد هزينه غير عملياتي توليد 177
4-13- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 180
4-14- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 181
4-15- هزينه‌های ثابت و متغير 182
4-16- محاسبه سود و زيان و جريان نقدی طرح 183

طرح تلفيقی ورق كارتن پلاست و ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن
4-17- برآورد سرمايه‌گذاری ثابت 188
4-18- برآورد سرمايه در گردش 195
4-19- برآورد هزينه عملياتي توليد 197
4-20- برآورد هزينه غير عملياتي توليد 202
4-21- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 206
4-22- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 206
4-23- هزينه‌های ثابت و متغير 207
4-24- محاسبه سود و زيان و جريان نقدی طرح 208

فصل پنجم- تجزيه و تحليل اقتصادی- مالی طرح

ورق كارتن پلاست
5-1- نرخ بازگشت داخلی 215
5-2- دوره بازگشت سرمايه 215
5-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 215
5-4- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 216
5-5- ارزش فعلی خالص 216
5-6- تحليل نقطه سربسر 216
5-7- ارزش افزوده طرح 217
5-8- بهره‌وری ‌طرح 218
5-9- آناليز حساسيت پروژه 218
5-10- نتايج بررسي اقتصادی- مالی طرح توليد ورق كارتن پلاست با ظرفيت 5000 هزار تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 222
5-11- ارائة نتايج 223

ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن
5-12- نرخ بازگشت داخلی 226
5-13- دوره بازگشت سرمايه 226
5-14- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 226
5-15- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 227
5-16- ارزش فعلی خالص 227
5-17- تحليل نقطه سربسر 227
5-18- ارزش افزوده طرح 228
5-19- بهره‌وری ‌طرح 229
5-20- آناليز حساسيت پروژه 229
5-21- نتايج بررسي اقتصادی- مالی طرح توليد ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن با ظرفيت 960 هزار تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 233
5-22- ارائة نتايج 234

طرح تلفيقی ورق كارتن پلاست و ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلی اتيلن
5-23- نرخ بازگشت داخلی 237
5-24- دوره بازگشت سرمايه 237
5-25- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 237
5-26- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 238
5-27- ارزش فعلی خالص 238
5-28- تحليل نقطه سربسر 238
5-29- ارزش افزوده طرح 239
5-30- بهره‌وری ‌طرح 240
5-31- آناليز حساسيت پروژه 240
5-32- نتايج بررسي اقتصادی- مالی طرح توليد ورق كارتن پلاست و كامپوزيت آلومينيوم- پلی اتيلن با ظرفيت 10330 هزار تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 244
5-33- ارائة نتايج 245

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1385
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات