پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 24 رای - 3.96 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد هگزان خوراكي (Food Grade Hexane)
#1
چكيده طرح امكان‌سنجی فني، اقتصادی توليد هگزان خوراكي
مشخصات عمومی


نام محصولهگزان خوراكي

ظرفيت طرح

60 هزار تن

تعداد كاركنان

92 نفر

تعداد روزهای كاری

325 روز

كاربرد محصول

توليد پلي‌اتيلن سنگين، استخراج روغن از دانه‌های روغني، حلال

محل اجرای طرح

منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمي، بندر ماهشهر

بررسي بازار


قيمت جهانی محصول

45/0 دلار بازای هر كيلوگرم

ميزان نياز داخلی

4660 تن(1383-1382)

ميزان واردات

243 تن در سال 1382

ميزان توليد

---

بررسي فنی طرح


مساحت زمين

33000 مترمربع

مساحت زيربنا

13554 مترمربع

نوع و ميزان مواد اوليه اصلی

برش نفتای سبک(162162 تن)

محل تأمين ماده اوليه

داخل

برق مصرفی ساليانه

900000 كيلووات ساعت

آب مصرفی ساليانه

240000 مترمكعب

سوخت مورد نياز ساليانه

گاز طبيعي 480000 مترمكعب – گازخنثی 5160000 كيلوگرم

بررسي مالی و اقتصادی طرح

سرمايه ثابت

14/196 ميليارد ريال

سرمايه در گردش

93/64 ميليارد ريال

سرمايه كل

07/261 ميليارد ريال

هزينه توليد

1/318 ميليارد ريال

فروش ساليانه

96/354 ميليارد ريال

متوسط سود ساليانه

08/26 ميليارد ريال

ارزش فعلی خالص

1/2- ميليارد ريال

نقطه سربسر(%)

72/65 %

دوره برگشت سرمايه

6/5 سال

نرخ بازده داخلی IRR) )

78/17 %

نحوه تامين سرمايه


سرمايه نقدی


تسهيلات بانكي

5/22 درصد سرمايه كل


70 درصد سرمايه ثابت و 100 درصد سرمايه درگردش

تسهيلات بانكي

ارزي

51/10 ميليون دلار

ريالی

56/105 ميليارد ريال

كل

64/189 ميليارد ريال


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول- مشخصات محصول
1-1) معرفی انواع محصول و مشخصات آن2
1-2) معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها.6
1-3) كاربرد و موارد مصرف محصولات (مصارف فعلی و بالقوه)10
1-4) كالا يا كالاهای جايگزين محصول و مواد اوليه.11
1-5) استانداردهای موجود برای محصول و مواد اوليه12
1-6) بررسي مسائل زيست محيطی و ايمنی برای محصول و مواد اوليه.15
فصل دوم- بررسي بازار
2-1) بررسي بازار داخلي19
2-1-1) بررسي طرح‌های فعال و در دست اجرا در داخل كشور19
2-1-2) بررسي ميزان نياز داخلی و پيش بينی نياز آينده19
2-1-3) بررسي روند واردات و صادرات محصول22
2-2) قيمت داخلی و جهانی هگزان نرمال.23
2-3) بررسي عرضه و تقاضای بازار جهاني، مناطق جهان و خاورميانه و پروژه‌های جديد خاورميانه و احتمال
كسب اين بازارها.24
2-3-1) پلي‌اتيلن سنگين (HDPE) .24
2-3-2) توليد روغن‌های گياهي، خصوص روغن سويا27
2-3-3) ساير موارد مصرف28
2-4) تحليل ريسك صادرات.28
فصل سوم- بررسي فنی
3-1) معرفی تكنولوژی روز دنيا و صاحبان دانش فنی مربوطه و روند تغييرات تكنولوژی توليد محصولات.31
3-1-1) فرايند استخراج با حلال.31
3-1-2) فرآيندهای استخراج بوسيله حلال.33
3-2) برآورد پايداری تكنولوژي، تعيين عمر اقتصادی.37
3-3) مطالعه فرآيندهای مختلف توليد و تعيين فرآيند مناسب39
3-3-1) تبلور (Crystallization) 39
3-3-2) جذب سطحی (Adsorption) .39
3-3-3) تقطير آزئوتروپی (Azeotropic Distillation) 40
3-3-4) تقطير استخراجی (Extractive Distillation) 40
3-3-5) استخراج با حلال (Solvent Extraction) .43
3-4) بررسي محل تامين مواد اوليه (ظرفيت واحدهای مصرف كننده و واردات) .44
3-5) پيشنهاد ظرفيت طرح با توجه به بررسي بازار51
3-6) تعيين مواد اوليه و كاتاليست‌‌های مورد نياز52
3-7) تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها. 52
3-8) تعيين نيروی انسانی مورد نياز.52
3-9) برآورد زير بنای ساختمانهای صنعتی و غير صنعتی.52
3-10) برآورد زمين مورد نياز.54
3-11) ارائه پيشنهاد كلی جهت مكان‌يابی واحد54
3-12) بررسي آثار زيست محيطی فرآيند توليد محصولات.54
3-13) برنامه زمانبندی سرمايه‌گذاري55
فصل چهارم- بررسي مالی
4-1) برآورد كلی از مشخصات و ميزان سرمايه ثابت ارزي و ريالی.58
4-1-1) ماشين‌آلات محدوده عملياتي.58
4-1-2) تاسيسات جانبی.58
4-1-3) سرمايه‌گذاری عمرانی و تاسيسات.59
4-1-4) سرمايه‌گذاری دانش فنی و مهندسي60
4-1-5) ساير سرمايه‌گذاري‌های ثابت60
4-1-6) سرمايه‌گذاری قبل از بهره‌ برداري60
4-2) برآورد ميزان سرمايه در گردش.61
4-3) برآورد هزينه‌های توليدی و قيمت تمام شده محصول.62
4-3-1) برآورد ميزان و ارزش مواد اوليه و انرژی مصرفی.62
4-3-2) برآورد هزينة ساليانه بسته‏بندی محصول.63
4-3-3) برآورد هزينة ساليانه نگهداری و تعمير.63
4-3-4) برآورد هزينه‏های اداري، توزيع، فروش و تحقيقات بازار.64
4-3-5) برآورد هزينة ساليانه، بيمة كارخانه.64
4-3-6) برآورد هزينه‏های پيش بينی نشده64
4-3-7) برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها.64
4-4) برآورد فروش ساليانه محصولات طرح65
4-5) تعيين عملكرد سود و زيان طرح برای كل سرمايه‌گذاري66
فصل پنجم- بررسي اقتصادی
5-1) محاسبه شاخص‌های مالی و اقتصادي71
5-1-1) نرخ بازگشت داخلی.71
5-1-2) دوره بازگشت سرمايه71
5-1-3) ارزش فعلی خالص.71
5-1-4) تحليل نقطه سربسر.72
5-1-5) برآورد ارزش افزوده طرح.72
5-1-6) برآورد بهره‌وری طرح73
5-2) انجام محاسبات مالی و اقتصادی طرح متناسب با شرايط مختلف تامين مالی.73
5-2-1) تعيين نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران.77
5-2-2) تعيين دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران77
ضميمه1- آناليز حساسيت و نقطه سربسر.78
ضميمه (1-1)- نمودار آناليز حساسيت و جدول آن.79
ضميمه (1-2)- نمودار نقطه سربسربا احتساب هزينه مالی و جدول آن80
ضميمه (1-3)- نمودار نقطه سربسربدون احتساب هزينه مالی و جدول آن.81
ضميمه2 - پرينت محاسبات COMFARШ 82
ضميمه (2-1)- خلاصه طرح83
ضميمه (2-2)- كل سرمايه گذاری ثابت.84
ضميمه (2-3)- هزينه‌های قبل از بهره برداري85
ضميمه (2-4)- خالص سرمايه در گردش مورد نياز86
ضميمه (2-5)- كل هزينه‌ سرمايه گذاری.87
ضميمه (2-6)- قيمت تمام شده محصول.88
ضميمه (2-7)- برنامه توليد و فروش محصول.89
ضميمه (2-8)- جريان گردش مالی.90
ضميمه (2-9)- كل بدهي‌ها.91
ضميمه (2-10)- كل بدهي‌های خارجی.92
ضميمه (2-11)- كل بدهي‌های داخلی.93
ضميمه (2-12)- جريان گردش وجوه برای برنامه ريزي مالی.94
ضميمه (2-13)- جريان گردش وجوه تنزيلی برای كا سرمايه گذاری.95
ضميمه (2-14)- خالص درآمد حاصله.96
ضميمه (2-15)- آناليز نقطه سربسر97
ضميمه (2-16)- تراز پيش بينی شده.98
ضميمه (2-17)- نسبت‌های مالی.99
ضميمه (2-18)- نسبت‌های بازدهي100
ضميمه 3- اسناد مربوط به فصل اول.101
ضميمه 4- اسناد مربوط به فصل دوم102
مراجع.103
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد های موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پيشنهادات رسمی تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1386
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات