پارسی English


صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

امتیاز موضوع:
  • 33 رای - 3.15 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجیهی ( امکان سنجی ) نيروگاه سيكل تركيبی با ظرفيت 100 مگاوات
#1
بهره برداری از تأسيسات جديد با توجه به رشد تقاضای انرژی الكتريكي در كشور، هماهنگ كردن آنها با مجموعه تأسيسات موجود و بالا بردن كيفيت بهره برداری و خدمت رسانی به مشتركين و بهينه سازي هزينه های توليد انرژی با استفاده از پيشرفتهای مداوم دانش فني، كه خود به تنهايي می تواند بحث مفصلی باشد كه كوشش ها و سرمايه گذاری های بسياری را طلب می كند، همگی در افق ديد و دستور كار آينده صنعت برق قرار دارند.
برنامه ريزي افزايش ظرفيت سيستم توليد برق كشور طی سالهای آينده مبتنی بر سياستهای زير است:
 جهت گيری به سمت احداث نيروگاه های سيكل تركيبی و تبديل نيروگاه های گازي به چرخه تركيبی با راندمان بالا و آلايندگی كمتر با عنايت به پيشرفت تكنولوژی و ساخت داخلی تجهيزات اين نوع نيروگاه ها
 احداث نيروگاه های مقياس كوچک (پراكنده)
 به پايان رساندن و بهره برداری از طرح های نيروگاهی برقابی در دست اجرا و اتمام احداث اولين نيروگاه تلمبه ذخيره ای كشور در سياه بيشه
 افزايش ضريب ذخيره سيستم توليد و پايايي سيستم در حد فعلی و به حداقل رساندن شاخص بروز خاموشی
 ايجاد فضای رقابتي و مشاركت بخش خصوصي در زمينه ساخت نيروگاه به روش های B.O.T ، B.O.O و عرضه انرژی توليدی در بازار برق
از جمله تمهيداتي كه علاوه بر تضامين دولتي و قوانين و مقررات موضوعه، منجر به جذب سرمايه در بخش احداث نيروگاه ها برق گرديده است می توان به موارد زير اشاره كرد:
* سوخت لازم برای نيروگاه ها رأساً توسط شركت توانير و با هزينه آن شركت تأمين خواهد شد.
* مسئوليت سرمايه گذاري، احداث و بهره برداری از خطوط انتقال از نيروگاه ها و اتصال آن به شبكه سراسری به عهده شركت توانير است.
* شركت توانير موظف به پرداخت هزينه ظرفيت نيروگاه برای آمادگی سهم توانير (Capacity Fee) به صورت ماهانه و مستقل از ميزان توليد برق توسط نيروگاه در صورت آمادگی نيروگاه برای توليد، می باشد.(Take or Pay)
* بهای انرژی توليدشده علاوه بر هزينه ظرفيت به صورت جداگانه پرداخت می شود.
* تعرفه پرداخت هزينه ظرفيت به نحوی محاسبه می گردد كه به تنهايي پاسخگوی بازپرداخت وام و بهره متعلقه و هزينه های آن، هزينه های ثابت بهره برداري، بازگشت سرمايه و سود تضمين شده آن می باشد.
* تعرفه های پرداخت (ظرفيت و انرژی) به نحوی محاسبه می گردند كه اصل سرمايه طی دوره بهره برداری تجاری همراه با نرخ بازده سرمايه برگشت داده می شود.
* در صورت عدم تأمين سوخت توسط توانير و يا آماده نبودن سيستم انتقال يا عدم نياز شبكه و به تبع آن عدم توليد برق، توانير هزينه ظرفيت را به سرمايه گذار پرداخت می نمايد.
* شركت توانير به منظور تحقق اهداف فوق به امضای قراردادی تحت عنوان موافقتنامه تبديل انرژی (Energy Conversion Agreement) با سرمايه گذاران نموده است كه پس از تأسيس شركت پروژه تعهدات و حقوق اين موافقتنامه به شركت پروژه منتقل می شود.

نیروگاه های سيكل تركيبی
سيكل تركيبی خصوصيت موتور يا نيروگاه توليد كننده برق است كه از بيش از يك سيكل ترمودايناميك در آن استفاده شده است. موتورهای حرارتي فقط مي‌توانند بخشی از انرژی را كه سوخت آنها توليد مي‌كنند مصرف كنند (معمولاَ كمتر از 50 درصد) حرارت باقيمانده حاصل از احتراق سوخت عموماً هدر مي‌رود. تركيب تعداد 2 سيكل يا بيشتر مانند سيكل برايتون (Brayton) و سيكل رانكین (Rankine) باعث راندمان بيشتر خواهد شد.
در نيروگاه سيكل تركيبی (CCPP) يا توربين گازي سيكل تركيبی (CCGT)، ژنراتور توربين گازي برق توليد مي‌كند و حرارت كه معمولاً هدر مي‌رود برای توليد بخار آب و در نتيجه توليد برق اضافی از طريق توربين بخار استفاده مي‌شود. مرحله آخر راندمان توليد برق را افزايش مي‌دهد. اغلب نيروگاههای گازي جديد در آمريكای شمالی و اروپا از اين نوع هستند. در نيروگاه حرارتي، حرارت با درجه بالا به عنوان ورودی نيروگاه معمولاً در اثر احتراق سوخت به برق تبديل مي‌شود، اختلاف درجه حرارت بين ورودی و خروجی بايستي تا حد امكان زياد باشد. اين شرايط در اثر تركيب سيكل‌های ترموديناميك بخار و گاز به وجود مي‌آيد. اين روش برای نيروی رانش زيرآب (توربين) گازي و (توربين) بخار تركيبی (COGAS) ناميده مي‌شود.
بازيافت گرما، انرژی هدر رفته از دودكش را از 70 به 60 درصد انرژی داده شده مي‌رساند. استفاده از مبادله كن گرما منحصراً موجب افزايش بازده مي‌شود و توان خروجی را افزايش نمي‌دهد. در حقيقت، به دليل افت فشار بيشتری كه مبادله كن گرما به چرخه تحميل مي‌كند، استفاده از مبادله كن موجب كاهش نسبت فشار توربين و در نتيجه كاهش توان خالص خروجی به مقدار چند درصد مي‌شود. صرف نظر از اين كاهش اندک در توان خروجي، استفاده از مبادله‌كن گرما به دليل سطح تبادل گرمای زياد آن و لوله‌های بزرگ هوا و گاز درآن سبب گرانتر شدن نيروگاه مي‌شود. اثر ديگری كه به كارگيری مبادله‌كن گرما مي‌گذارد اين است كه نسبت فشار بهينه‌ای كه منجر به بيشينه شدن بازده مي‌شود به مقادير كوچكتر ميل مي‌كند و اين امر، توان را کاهش می دهد.
چرخه‌های ساده در نزديكي توان بيشينه كار مي‌كنند زيرا در مواردی مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه بازده در آنها از اولويت عمده برخوردار نيست. در مقابل، استفاده از چرخه‌های بازيابی تنها هنگامی منطقی است كه در نزديكي بازده بيشينه عمل كنند. از اين رو توان خروجی چرخة بازيابی نسبت به توان چرخه ساده به مقدار بیشتری در حدود 10 تا 14 درصد کمتر است.
همانطور كه گفته شده بالا بردن بازده نيروگاه توربين گازي به وسيلة بازيابی روش پرهزينه‌ای است. بنابراين بايد به دنبال روشی بود كه با به كارگيری آن بتوان هر دو مقدار بازده و توان را افزايش داد. راه حلی كه برای اين منظور پيدا شده است، استفاده از انرژی بسيار زياد گازهای خروجی توربين برای توليد بخار جهت استفاده در يك نيروگاه بخار است. اين يك روش طبيعي است چرا كه توربين گاز يك ماشين با دمای نسبتاً بالا (1100 تا ) و توربين بخار يك ماشين با دمای نسبتاً پايين (540 تا ) است. اين كاركرد توأم توربين گازي در طرف گرم و توربین بخار در طرف سرد را نیروگاه چرخه ترکیبی می نامند.
چرخه‌های تركيبی علاوه بر داشتن بازده و توان بالا، از مزايای ديگری نيز مانند انعطاف‌پذيري، راه‌انداز سريع، مناسب بودن برای تأمين بار پايه و عملكرد دوره‌ای و بازده بالا در محدود گسترده‌ای از تغييرات بار برخوردار است. در نيروگاههای تركيبی امكان استفاده از زغال سنگ، سوختهای سنتزي و انواع ديگر سوختها وجود دارد
عيب بارز چرخه تركيبي، پيچيدگی آن است، زيرا اساساً در چرخه تركيبی از دو نوع تكنولوژی متفاوت استفاده می شود.
ايده چرخ تركيبی يك ايدة تازه نيست ودر اوايل اين قرن پيشنهاد شد. اما در سال 1950 بود كه اولين نيروگاه تركيبی ساخته شد. بعداز آن تاريخ تعداد نيروگاههای تركيبی نصف شده، به ويژه در دهة 1970، به سرعت افزايش يافت، تخمين زده مي‌شود كه تا انتهای دهة 1970 در حدود 100 واحد نيرواه تركيبی با ظرفيت كه MW 150000در سراسر جهان ساخته شود.


چرخه‌های تركيبی به صورت‌های متعددی پيشنهاد شده‌اند كه مهمترين آنها عبارتند از :
1) ديگ بازيافت گرما با احتراق اضافی يا بدون آن
2) ديگ بازيافت گرما مجهز به بازيابی و يا گرمايش آب تغذيه
3) ديگ بازيافت گرما با فشار بخارچندگانه
4) چرخه بسته توربين گازي با گرمايش آب تغذيه در چرخة بخار

فهرست مطالعات امکان سنجی انجام شده
1- صنعت برق و بازار آن 5
1-1- توليد برق 6
1-1-1- ترکيب نيروگاهی بهره برداری شده در سال 1392 9
1-1-2- ترکيب نيروگاهی کشور در پايان سال1392 10
1-1-3- روند تولید انرژی برق 13
1-1-4- سوخت مصرفی نيروگاه ها 15
1-1-5- ارتقاء امنيت توليد در فصل زمستان 16
1-1-1- برنامه تعميرات واحدهای نيروگاهی 17
1-1-2- ساخت داخل تجهيزات نيروگاهی 19
1-2- شبکه توزيع 21
1-2-1- توسعه شبکه های انتقال و فوق توزيع 24
1-2-2- تعميرات خطوط انتقال نيرو 32
1-2-3- ساخت داخل تجهيزات خطوط و پستهای انتقال و فوق توزيع 33
1-3- مصرف برق 34
1-3-1- مديريت مصرف برق 37
1-3-2- پيش بينی بار 41
1-3-3- پيش بينی بار پس از تجديد ساختار 43
1-4- اقتصاد برق 43
1-4-1- قيمت‌گذاری برق 45
1-5- موانع و راهکارهای توسعه بهينه صنعت برق 46
1-6- نگاهی به آينده صنعت برق ايران 50
1-6-1- تعرفه خريد برق در ايران 52
1-6-2- موافقتنامه تبديل انرژی 55
1-7- واردات و صادرات برق 56
1-7-1- بازارهای منطقه ای همجوار: 60
1-8- بررسي بازار جهانی برق 61
1-8-1- تجارت جهانی برق: 63
1-8-2- مزايای تجارت جهانی برق 64
1-8-3- انواع معاملات 64
2- بررسي فنی و تكنولوژيكي طرح 66
2-1- مشخصات پروژه 67
2-1-1- بررسي مشخصات جغرافيايي محل پروژه و نيازمنديهای مهم آن 67
موقعيت جغرافيايي، محدوده منطقه آزاد ارس 67
آب و هوا 70
برق 75
گاز 77
2-2- نیروگاه های سيكل تركيبی 78
2-2-1- طراحی نيروگاه سيكل تركيبی 81
2-2-2- راندمان نيروگاههای دارای توربين گازي سيكل تركيبی 82
2-2-3- احتراق تكميلی و خنك‌كردن تيغه‌های توربين 82
2-2-4- سوخت نيروگاههای سيكل تركيبی 83
2-2-5- بررسی انواع نیروگاههای سیکل ترکیبی 86
2-2-6- سیکل های ترکیبی بدون مشعل 86
2-3- محيط زيست در صنعت برق 94
2-3-1- سياست های تقليل پيامدهای محيط زيستي در بخش برق 97
2-3-2- نظام مديريت محيط زيست(EMS) در صنعت برق: 97
2-3-3- سامانه ايمني، بهداشت و محيط زيست ( HSE) در صنعت برق: 98
2-4- هزينه‌های سرمايه‌گذاری طرح 101
2-4-1- زمين 102
2-4-2- محوطه سازي و ساختمان 102
محوطه سازي 102
ساختمان 103
2-4-3- ماشين الات 104
2-4-4- تاسيسات زير بنايي 104
2-4-5- انشعابات 105
انشعاب آب 105
انشعاب گاز: 105
2-4-6- وسايل اداری 105
2-4-7- وسايل نقليه 106
2-4-8- هزينه های متفرقه و پيش بينی نشده 106
2-4-9- هزينه های قبل از بهره برداری 107
2-5- سرمايه در گردش 108
2-6- زمان‌بندی اجرای طرح 109
2-7- هزينه‌های توليد 110
2-7-1- مواد اوليه 110
2-7-2- حقوق و دستمزد 111
2-7-3- بيمه 112
2-7-4- تعمير و نگهداری 112
2-7-5- تبليغات و بازاريابی و فروش 113
2-7-6- استهلاک 114
2-7-7- هزينه متفرقه و پيش‌بينی نشده 114
2-8- فروش 115
2-9- هزينه های ثابت و متغير 115
3- بررسي مالی طرح 116
3-1- شاخصهای مالی طرح 117
3-1-1- نرخ بازگشت داخلی (Internal Rate of Return, IRR) 117
3-1-2- دوره بازگشت سرمايه (Payback Period, PBP) 117
3-1-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 118
3-1-4- ارزش فعلی خالص (Net Present Value, NPV) 118
3-1-5- تحليل نقطه سربسر (Breakeven Point) 118
3-2- آناليز حساسيت پروژه 120
3-3- نتايج بررسي مالی طرح 121هزينه های سرمايه گذاری طرح (ميليون ريال و يورو)عنوان

مورد نياز ريالی

مورد نياز ارزي

كل مورد نياز

زمين

25000.00

25000.00

محوطه سازي

10175.00

10175.00

ساختمان سازي

52900.00

52900.00

حق انشعاب

5664.99

5664.99

تاسيسات زيربنايي

76000.00

76000.00

تجهيزات اصلی

0.00

36900000.00

1269360.00

نصب تجهيزات اصلی و لوازم جانبی

126936.00

126936.00

لوازم اداری

1700.00

1700.00

وسائل نقليه

7200.00

7200.00

قبل از بهره برداری

35800.00

35800.00

پيش بينی نشده

1105.26

184000.00

7107

مجموع سرمايه گذاری ثابت

358444.79

38745000.00

1691272.79

بهره وام

123121.10

123121.10

سرمايه در گردش

222543.47

222543.47

مجموع

2036937.36
توضیح:

1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهی و توليدکنندگان صنايع غذليی مشابه و نرم و استاندارد های موجود در این زمینه تهیه شده است.

2- اطلاعات فنی از مراجع معتبر مانند دائره المعارف های مهندسی، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت های داخلی و خارجی مستندات ها و پیشنهادات رسمی تهیه شده است.

3- محاسبات و تحلیل های اقتصادی بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهیه شده است.

سال انجام مطالعات: 1393
کد طرح 003
تلفن سفارش: 09126809553 (آزرمی)
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 109

تلفن: 44277189 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات