خدمات ثبت شرکت ها

 

با بزرگ تر شدن و پیچیده تر شدن روابط میان افراد در عصر حاضر , قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم به مرور شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت .بسیاری از امور که قبلا در روابط میان افراد به صورت فردی و آزادانه و بدون قاعده در جریان بود به تدریج تحت پوشش و سیطره ی قوانین قرار گرفتند و شکل الزامی پیدا کردند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و دیگر موارد از شکل فردی خارج شدند و تحت بررسی و نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند .

 

ثبت شرکت هم جزء یکی از همین الزامات قانونی می باشد که قوانین و مقررات مخصوصی جهت آن وضع شده است .

 

قوانین ثبت شرکت برای نخستین بار در سال 1310 وارد قوانین تجارتی ایران شدند که در 12 ماده تنظیم و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسید .

 

مطابق مواد 2 – 3 – 4 – 6 این قانون به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و برای عدم ثبت رسمی آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است .

 

بر اساس این تعاریف شرکت به 2 شکل زیر دسته بندی می شود :

 

1- شرکت های تجاری
2- شرکت های معدنی

 

1 – شرکت های تجاری :

 

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. مطابق ماده ی 20 قانون تجارت ایران , شرکت های تجاری به انواع زیر تقسیم می شوند:

 

1- شرکت سهامی

2- شرکت تضامنی

3- شرکت مختلط غیر سهامی

4- شرکت مختلط سهامی

5- شرکت نسبی

6- شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

2– شرکت معدنی:

 

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با 2 شریک قابلیت ثبت دارد.

 

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود را( ال تی دی ) انتخاب می کنند.

 

ثبت شرکت سهامی خاص:

 

ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال خورشیدی و بازرسین 1 سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند.

 

ثبت شرکت دانش بنیان:

 

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود برسند.
عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد.
اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

 

ثبت شرکت تضامنی:

 

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

 

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

 

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

 

ثبت شرکت مختلط سهامی:

 

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

 

ثبت شرکت نسبی:

 

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

 

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف:

 

شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

 

دیگر انواع شرکت ها

 

ثبت شرکت بازرگانی:

 

در ثبت شرکت بازرگانی یا جنرال ابتدا باید نوع شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا سهامی خاص مشخص گردد و در مرحله دوم موضوع فعالیت بازرگانی که عبارت است از انجام کلیه امور در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات و … مشخص گردد. اکثرا برای شرکت بازرگانی ، شرکت مسئولیت محدود توصیه می شود. پس از ثبت شرکت بازرگانی باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد.

 

ثبت شرکت های پیمانکاری:

شرکت های پیمانکاری به طور عمده شرکت هایی هستند که در زمینه ساختمان، راه، باند، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ، برق ، نیرو ، آب و فاضلاب و … به فعالیت می پردازند.
شرکت پیمان کاری به دو صورت قابلیت ثبت دارد: مسئولیت محدود یا سهامی خاص
این نکته ضروری است که بدانیم اعتبار شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمانکاری بیشتر است اما بدین بدین معنی نیست که برای ثبت، شرکت مسئولیت محدود نامعتبر است.

 

ثبت شرکت های هواپیمایی:

 

برای تاسیس شرکت های هواپیمایی- جهانگردی نیاز به گرفتن پروانه طبق مقررات و یا مجوز مرتبط است. برای شرکت هواپیمایی تاسیس شرکت سهامی خاص مناسب تر است، سرمایه شرکت هواپیمایی حداقل باید پانصد میلیون ریال باشد. معرفی حداقل 10 نام که معرف خدمات آنها باشد و معرفی حداقل 10 آرم و یا نشان که معرف فعالیت باشد الزامی است.

 

ذکر این نکته ضروری است که اخذ مجوز بند ب برای تاسیس شرکت های هواپیمایی اجباری است.

ثبت شرکت های تبلیغاتی:

 برای ثبت شرکت تبلیغاتی نیاز به اخذ مجوز از کانون تبلیغاتی می باشد که با ثبت یکی از انواع شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود امکان پذیر است.

 

ثبت شرکت تعاونی:

شرکت تعاونی از هفت نفر اعضا تشکیل می شود که 5 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و 2 نفر به عنوان بازرس انتخاب می شوند. پس از اخذ تایید نام برای اخذ مجوز باید به وزارت تعاون مراجعه نمود و یک سوم سرمایه که در اساسنامه قید شده است را در بانک تعاون به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز نمود.

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد:

ثبت شرکت در مناطق آزاد اکثرا با موضوع فعالیت بازرگانی تاسیس می شود.
ثبت شرکت در مناطق آزاد دارای مزایایی است که عبارت است از: معافیت مالیاتی برای 15 سال ، نبود تشریفات گمرکی، تسریع فعالیت های بازرگانی با جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی.
• مالکین به صورت 100 درصد می تواند خارجی باشد.
• هر یک از این شرکتها خصلت , ویژگی , کاربرد و ساختار متفاوت و مخصوصی دارند و دارای اساسنامه ی یکپارچه و مشخص می باشند.
• شما بر حسب موضوع فعالیت شرکت , تعداد اعضای شریک و موءسس شرکت, میزان سرمایه ی اولیه ی راه اندازی شرکت و طریقه ی اداره و فعالیت های شرکت خودتان باید یکی از اقسام آن را انتخاب کنید که مشورت با کارشناس باتجربه در امور ثبت شرکت ها جهت این امر ضروری می باشد.

 

ثبت شرکت جوینت ونچر:(joint venture)

شرکت جوینت ونچر یک قرارداد مشارکتی و نوعی سرمایه گذاری خارجی است.
برای ثبت شرکت جوینت ونچر کافی است یکی از سهامداران یک شخص حقوقی غیر ایرانی باشد. اصولا برای ثبت این نوع شرکت، ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. ثبت شرکت جوینت ونچر تنها راه حل برای استفاده از اسم لاتین در نام شرکت می باشد.

 

ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی:

اگر یک شرکت در کشور خارجی ثبت شده باشد و قصد افتتاح شعبه و یا نمایندگی در ایران را داشته باشد از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی می تواند این کار را انجام دهد.
تفاوت شعبه با نمایندگی این است که در شعبه انتخاب مدیران توسط شرکت اصلی صورت می گیرد و در هر زمان که بخواهد می تواند شعبه را منحل کند اما اعطای نمایندگی از طریق عقد قرارداد است با یک طرف ایرانی و انحلال آن تابع مفاد مندرج در قرارداد می باشد.

 

ثبت تغییرات شرکت ها:

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده و یا جلسات هیئات مدیره انجام می گیرد مانند تغییر آدرس ، افزایش سرمایه و… .
اگر مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول سال مالی تشکیل گردد عادی سالیانه و در غیر این صورت عادی (به طور فوق العاده) نامیده می شود.

 

مدت ثبت تغییرات شرکت ها:

 

برای ثبت تغییرات شرکت، مدارک هویتی تمامی اعضا و در صورتی که اولین تغییرات شرکت باشد روزنامه تاسیس و در غیر این صورت روزنامه رسمی آخرین تغییرات ضروروی است.

 

ثبت انحلال شرکت ها:

ثبت انحلال شرکت به معنی اتمام و پایان کار فعالیت های شرکت می باشد.
ثبت انحلال شرکت ها در چند صورت انجام می پذیرد: بر اثر ورشکستگی شرکت، به دستور و حکم دادگاه ، انقضاء مدت زمان معین شرکت ثبت شده و یا کامل شدن موضوع فعالیتی که شرکت بدان منظور ثبت شده است.

 

♦ مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

 

1-دو برگ اظهارنامه شرکت

2-دو جلد اساسنامه شرکت

3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب

5-کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین

6-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین

7-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.

8-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)

9-ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)

10-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت

11- ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.

12-امضاء وکالتنامه

13-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.

14-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی

15-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه

16-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

 

1-دو نسخه اساسنامه ی شرکت

2-دو نسخه اظهارنامه

3-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین

4-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

5-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده

6-فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)

7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت

8-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

1-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود 2-دو برگ شرکت نامه 3-دو نسخه از اساسنامه 4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره 5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود) 6-اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

 

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

 

1-دو برگ تقاضانامه

2-دو برگ شرکت نامه

3-دو نسخه اساسنامه

4-فتوکپی شناسنامه ی شرکا

5-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی(هر کدام در 4 نسخه)

 

1-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-حدعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

4-درخواست کتبی ثبت

5-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

6-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه

7-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)

8-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)

9-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی:

 

1-فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.

2-نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.

3-تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

 

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه

3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44

6-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

 

♦ مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

 

1-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

 

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:

 

-شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.

-تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.

-سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.

-منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

-مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

-شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:

 

1-اظهارنامه ی ثبت

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت

3-یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها

4-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

 

ج-مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها

 

پس از فراهم نمودن مدارک فوق ،می بایست با ورود به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها (به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir) ،اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و مدارک مورد نیاز را در آن بارگذاری کنید.تکمیل اطلاعات متقاضی،اولین مرحله برای ثبت شرکت از طریق سامانه می باشد. مراحل مربوط به درج اطلاعات متقاضی به شرح ذیل می باشد:

 

– وارد نمودن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت خارجی بودن. سپس معلوم کردن نوع شرکت که آیا شعبه ی خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی.
– وارد کردن اطلاعات مربوط به نام متقاضی(نام، نام خانوادگی و …)
– وارد نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل.
– درج اطلاعات مربوط به امضاکننده دفتر. (یعنی شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند)
– مشخص کردن سمت امضا کننده دفتر که آیا از مدیران است یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی وسپس کلیک بر روی کلید گام بعدی.
مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها پس از درج اطلاعات متقاضی
وارد نمودن پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت.
با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده می شود. بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت وارد کنید.
برای انتخاب نام،نام هایی را انتخاب کنید که:

 

الف) خارجی نباشد،

ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد

ج)دارای معنا و مفهوم باشد

د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد

 

لازم به توضیح است، برای برخی از اشخاص حقوقی،ثبت نام پیشنهادی آن ها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد که متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کند.اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.در صورتی که نام های انتخابی از میان اسامی،عناوین و اصطلاحات باشد،نمی توان برای نام شرکت به کار برد.

 

مهلت اعتبار نام تایید ثبت شده برای اشخاص حقوقی نامحدود است.اگر نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود تنها 3 ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت.شرکت های سهامی عام تا مدت 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس،اعتبار نام دارد.نام شرکت ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.در این صورت هیچ شرکت دیگری حق انتخاب این نام را نخواهد داشت.

 

 • درج موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعالیت بالاترو سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه
 • درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت
 • تعیین سرمایه شرکت
 • تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت
 • انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیتهایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن
 • درج مشخصات اعضای شرکت. مشخصات اشخاص حقیقی چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و… و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی. کد پستی جهت افراد حقیقی و حقوقی و شماره ثبت جهت افراد حقوقی پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص
 • پر کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده
 • ثبت اطلاعات مربوط به تأسیس شعبه چنانچه شعبه ای وجود داشته باشد. ابتدا وارد کردن کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و در نهایت ثبت شعبه. چنانچه هنوز از طرف سهامداران برای این موضوع تکلیفی مشخص نشده باشد تا روشن شدن تکلیف شعب شرکت گزینه ی مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید
 • تکمیل اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت
 • تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه
 • انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی
 • امضای مدارک تأییدشده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت
 • بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود

 

د-ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت از طریق پست

 

پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را امضا و از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.

با ارسال مدارک،ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق بیفتد:

1-رد پرونده
2-نقص پرونده
3-صدور آگهی
4 – حضور در اداره ثبت

 

 

پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید و متعاقباَ صاحبان امضاء مجاز ، دفتر مخصوص را امضاء می کنند . ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است. زیرا به موجب ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.

 

ی-درج آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی،آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود. مطابق ماده 197 ق.ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید!