خدمات مرتبط با سامانه بهین یاب

 

سامانه بهین یاب چیست؟

 

سامانه بهین یاب به عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 به سبب الکترونیکی شدن صدور مجوزها در قسمت معدن و دیگر عملیات این قسمت طرحریزی شد.

سامانه بهین یاب در اسفند ماه 1392 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در 16 اسفند 1393 در کل کشور عملیاتی شد.

هم اکنون بیش از 50 فرآیند، زیرفرآیند و خدمت (فرآیندهای جاری و فرآیندهای تکمیل و یا اصلاح اطلاعات) در سامانه بهین یاب و سامانه فرآیندی اتصال یافته به آن، به طور الکترونیکی عملیاتی شده است.

تعدادی از فرآیندهای عنوان شده برون سازمانی هستند و عوامل سازمان‌هایی غیر از وزارتخانه (مانند بانک های عامل، بورس کالا، سازمان‌های اجرایی ملی و استانی و ..) بر روی تقاضای درخواست کنندگان در این سامانه‌ها عملیات اجرایی انجام می‌دهند.

همچنین از مهمترین اهداف احداث و گسترش سامانه بهین یاب توجه به حقوق شهروندی، شکل پذیری دولت الکترونیک، انجام قوانین بالادستی به منظور تشکیل پنجره خدمات این حوزه، محقق شدن اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پیوستگی و شفاف سازی داده ها و فرآیندها و آسان سازی خدمات ارائه شده به بنگاه ها بود.

در قسمت اول سامانه بهین یاب، الکترونیکی شدن مراحل صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و زیرفرآیندهای انتقال این مجوزها صورت گرفته و در قسمت دوم نیز الکترونیکی کردن دیگر فرآیندهای حوزه معدن در حال انجام است .

برای نظرسنجی دائم از مراجعه کنندگان از سال 1394 پروژه سامانه نظرسنجی تاسیس شد و در ورودی همه ساختمان‌های حوزه ستادی بر روی دیوایس‌های مربوطه قرار داده شده است.

خدمات بهین یاب عبارتند از :

  • در لیبل سرمایه گذاری همه اطلاعات،موضوعات سودمند و خدمات وابسته به این قسمت که شامل مراحل صدور جواز، وضعيت طرح ها و پروژه ها، معافيت هاي گمركي و دیگر مباحث عنوان می شود.
  • همه واحدهاي صنفي، صنعتي، معدني، تولیدی بایدشناسه كسب و كار خود را از بهین یاب دريافت کنند. لازم به ذکر است بروزرساني اطلاعات واحدها، فرستادن شرح پيشرفت واحدهاي در دست احداث،  فرستادن آمار بهره برداری، مونتاژ، توليد واحد داراي پروانه بهره برداري امکان پذیر شده است.
  • استعلام وضعيت بنگاه ها،گرفتنشناسه ملي اشخاص حقوقي فعال و غیر فعال، دريافت شناسه انبار یا سردخانه، تقاضا مشاوره های صنعتی ارتقای در سامانه بهین یاب قابل نمایش هستند.