اولویت های سرمایه گذاری حوزه صنایع شیمیایی

فهرست اولویت های سرمایه گذاری حوزه صنایع شیمیایی که براساس برنامه های دولتی ایران تدوین گردیده است  .
همانطور که مستحضرید منظور از اولویت گذاری به رشته فعالیت های مندرج در فهرست اعلامی، پشتیبانی و حمایت های حوزه اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از سوی سایر دستگاه ها است.
بدیهی است این فرصتهای سرمایه گذاری بر اساس مطالعات کلی دولت و نیاز های کشور تعیین گردیده است. سرمایه گذاری موفق در هر کدام از این حوزه ها نیازمند تلاش در ابعاد مختلف پروژه از جمله موارد زیر می باشد:
 • مطالعات امکان سنجی کامل با در نظر گرفتن مطالعات دقیق بازار داخلی و خارجی (توجه به ضرورت صادرات بخشی از تولیدات)
 •  برنامه ریزی بلند مدت بدون توجه به حمایت های حال حاضر دولت از آن صنعت
 • سعی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی بصورت سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم (BOT ، EPCF و …)
 • بکار گیری دانش فنی روز و قابلیت توسعه محصول از طریق تحقیق و توسعه و طراحی در سرمایه گذاری ها
 • بکار گیری متخصصین هر صنعت و طراحی بهینه بر اساس حجم سرمایه گذاری و ظرفیت اقتصادی هر پروژه
 • بکارگیری تیم مدیریت پروژه و سرمایه گذاری قوی در جهت مدیریت جذب سرمایه ، هزینه کرد پروژه و پیشبرد زمانی پروژه
 • طراحی و مدیریت بازار و برند سازی
 • مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی تولید و مدیریت منابع سرمایه در گردش

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با گردآوری افراد مجرب در هرکدام از این حوزه ها، سرمایه گذاران را در نیل به اهدافشان یاری نماید.

در زیر به معرفی الویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری در هر حوزه پرداخته و مطالعات انجام شده مرتبط در ذیل هر موضوع لینک شده است.

 1. هگزان خوراکی

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید هگزان خوراکی (Food Grade Hexane)

 2. اسید فسفریک
 3. اسید لاکتیک از آب پنیر
 4. فنل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید فنل

 5. متیل آمین

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید متیل آمین ها

 6. اتانول از گاز طبیعی

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتانول (Ethanol)

 7. اتیل ترشیو بوتیل اتر
 8. اتیلن گلیکول

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید اتیلن گلیکول

 9. اسانس شیمیایی

   طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید اسانس های گیاهی

 10. استات سلولز
 11. انیدرید استیک
 12. انیدرید مالئیک

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید انیدرید مالئیک (MA)

 13. بوتیر آلدئید
 14. جوهر چاپ دیجیتال
 15. دی آمونیوم فسفات
 16. سموم تکنیکال (با تکنولوژی چند منظوره)
 17. سوپر فسفات تریپل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) مجتمع کود تریپل سوپر فسفات (TSP)

 18. سیکلوهگزان

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید سیکلو هگزان (Cyclohexane)

 19. فرآوری صنایع پائین دستی قطران
 20. فورفورال از باگاس
 21. فورفورال از ضایعات پوست سبز پسته
 22. کاتالیستهای مورد نیاز در صنعت نفت وگاز و پتروشیمی
 23. کمپوست از پسماند شهری

  طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید کود کمپوست

 24. کود آلی از ضایعات برگ درخت خرما
 25. کود بیولوژیکی
 26. ورمی کمپوست
 27. سولفات پتاسیم
 28. سلولز و مشتقات آن
 29. ید

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با گردآوری افراد مجرب در هرکدام از این حوزه ها، سرمایه گذاران را در نیل به اهدافشان یاری نماید.

سایر اولویتها و فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های سرمایه گذاری در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت ایران را در لینک زیر مطالعه نمایید:

پتروشیمی و پالایشگاه
اکتشاف معدن
طرح های پلیمری
صنعت استخراج
صنایع شیمیایی
صنایع فلزی و مصنوعات فلزی
صنایع کانی غیر فلزی
صنایع خودرو و نیرو محرکه
ماشین سازی و تجهیزات
صنعت برق و الکترونیک
صنعت لوازم خانگی
صنعت نساجی و پوشاک
صنایع غذایی
صنعت دارو
صنعت تجهیزات پزشکی
تجارت

برای مطالعه طرح های بیشتر به بانک اطلاعات شرکت مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید!