معرفی شرکت

نظام مديريت کارآمد جهان در آغاز قرن بيست و يکم، بهره وري را يکي از ملزومات توسعه پايدار مي داند. بهره وري استفاده بهينه ازتجهيزات، نيروي انساني آموزش ديده، زمان و منابع مادي است.

جامعه صنعتي امروز  كشور عزيزمان ايران در مسير رشد خود با چالشهاي متعددي روبرو است که از مهمترين آنها براي سرمايه گذاري صنعتي مي توان عدم در نظر گرفتن عواملي همچون انتخاب درست مسير سرمايه گذاري، انتخاب تكنولوژي هاي مناسب توليد،انتخاب موقعيت جغرافيايي مناسب جهت اجراي پروژه با در نظر گرفتن بازارهاي هدف ، مديريت منابع در دسترس، مديريت و زمانبندي پروژه، مديريت توليد و فروش و…  را نام برد.

در مسير اين رشد کمبود مواد اوليه، وجود منابع محدود و نيز هزينه بالاي توليد اعم از انرژي و مسائل زيست محيطي  نيز از مشكلات پيشرو خواهد بود.

خدمات مهندسي ومديريتي، در حقيقت مجموعه فعاليتهايي هستند که بادر نظر گرفتن موارد فوق و با هدف کاهش ريسک مخاطرات پيش روي صنعت به اجرا در مي آيند.

شركت حاميان صنعت کيميا با بهره­گيري از نيروهاي مجرب،کارشناسان و متخصصين آموزش ديده فعاليت اصلي خود را در زمينه هاي متعددي قرار داده است که از آن جمله مي توان به مطالعه، طراحي، تامين تجهيزات، احداث و راه اندازي ، مديرت پروژه و بهينه سازي خط توليدو همچنين آموزش منابع انساني طبق استانداردهاي جهاني و مديريت كارخانجات شيميايي و پتروشيمي ، صنايع مرتبط با انرژي اعم از پالايشگاههاي نفت ، ميعانات گازي و گاز،  نيروگاه هاي کوچک و پراکنده برق اشاره کرد.

شركت حاميان صنعت كيميا مفتخر است كه تلاش خود را از ابتداي مسير سرمايه گذاري شما با ارائه خدمات زير انجام دهد:

 • انجام مطالعات امکان سنجي جهت راه اندازي واحدهاي صنعتي
 • تهيه طرح توجيهي فني , مالي اقتصادي مطابق با استاندارد مورد قبول بانک ها و موسسات مالي کشور
 • ارائه کليه خدمات تامين مالي پروژه
 • طراحي و محاسبه خطوط توليد جهت احداث و راه اندازي طرحهاي جديد
 • شناسايي تكنولوژي بهينه جهت افزايش بهره وري توليد
 • تامين تجهيزات و ماشين آلات
 • اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي صنعتي
 • مديريت پيمان و امور قراردادي
 • نصب و راه اندازي ماشين آلات صنعتي
 • آموزش بهره برداري از ماشين آلات خط توليد توسط متخصصين
 • آموزش منابع انساني طبق استانداردهاي جهاني مرتبط با زمينه سرمايه گذاري
 • مطالعه بازار محصولات و طراحي فرآيند فروش
 • مطالعه علمي و تشخيص بازارهاي هدف مرتبط توسط متخصصين و کارشناسان MED
 • بررسي فرآيندهاي توليد و بهينه سازي توليد و مديريت منابع  مالي و انساني
 • بررسي طرح هاي توسعه واحدهاي صنعتي موجود

به اشتراک بگذارید!