فروش کلیه طرح ها از طریق این وب سایت بنام حامیان صنعت انجام می گیرد. صاحب امتیاز فروش فایلها و نماد اعتماد الکترونیکی بصورت حقیقی و بنام آقای مهدی آزرمی می باشد.