اهداف شرکت:

1- انجام مطالعات شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري با توجه خاص به اولويتهاي منطقه اي در كشور و ارائه پيشنهاد در زمينه های سرمايه گذاري متناسب با امكانات و اهليت متقاضيان

2- آموزش و به روز رساني مستمر كاركنان شركت

3- برگزاري دوره هاي ارتقاء سطح علمی وآموزش مدیران ارشد و كارشناسان شركتهاي مشاوره و کارخانجات صنعتی و سازمانهای خدماتی با توجه به وجود نيروهاي مجرب و متخصص در شركت و اصول مدیریتی روز دنیا

4- توسعه جغرافيايي فعاليت شركت در مراكز استانهاي كشور همزمان با گسترش فيزيكي و نيروي انساني در دفتر مركزي شركت

5- حضور فعال در كميته هاي تخصصي كانون مشاوران سرمايه گذاري بانكها

6- توسعه خدمات شركت در بخش مديريت پروژه ها

7- حضور فعال در نمايشگاههاي تخصصي داخل كشور بمنظور شناسايي مشتريان بالقوه و بازاريابي جهت افزايش تعداد متقاضيان استفاده از خدمات شركت

8- ارتباط با موسسات و نهادهاي بانكي و مالي داخلي و بين المللي

9- شناسايي سازندگان ماشين آلات براي طرح هاي ارائه شده از سوي شركت

به اشتراک بگذارید!