مدیریت انرژی

مديريت مصرف انرژي به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها معمولا به سه گروه تقسيم مي شوند :

گروه اول – روشهايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها

گروه دوم – روشهايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري وسايل ، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاههاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ، عايق كاري لوله ها و كانالها ، اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي

گروه سوم – روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه جويي انرژي ، دستگاههاي آنرا با دستگاههاي نو تعويض كرد يا دستگاههاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.

شركت حاميان صنعت كيميا با کادري مجرب و متخصص در زمينه علوم و فناوري هاي انرژي ، آمادگي خود را جهت انجام امور مشاوره و مميزي انرژي در بخش صنعت اعلام مي دارد. ليست خدمات مشاوره اي به شرح زير مي باشد:

1-      مشاوره بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي در بخش صنعت

2-       اندازه گيري و تعيين مشخصات عملکرد و شدت مصرف انرژي واحدهاي صنعتي

3-      تعيين پتانسيل صرفه جويي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي

4-      ارزيابي فني و اقتصادي به منظور سرمايه گذاري و کاهش مصرف انرژي واحدهاي صنعتي

5-      تهيه طرح امکان سنجي اقتصادي به منظور افزايش بهره وري انرژي در واحدهاي صنعتي

6-      ارائه راهکارهاي لازم جهت رفع مشکلات فرآيندي و افزايش راندمان سيستم و فرايند توليد

به اشتراک بگذارید!