مشخصات فنی موتورهای گازسوز دائم کار شرکت MTU برای استفاده در نیروگاه مقیاس کوچک CHP

MTU Gas Engine

توصیف هر یک از اجزاء

  1-    موتور گاز سوز

 • مدل پیشرفته و تائید شده سری 4000 موتور گاز سوز، بهینه سازی شده برای استفاده از گاز طبیعی.
 • محفظه احتراق با بالاترین سطح بهره وری در این گروه عملکردی.
 2-     ژنراتور
 • با طراحی بهینه برای موتور  و ساخته شده توسط تولید کنندگان مشهور، ژنراتور سطح بالایی از اعتماد را با بهترین درجه بهره وری فراهم می کند.
 3-    سیستم جرقه زنی
 •  سیستم جرقه زنی جداگانه هر سیلندر با بالاترین  سطح کارآمدی حتی با درصد CH4 متغیر در گاز ورودی
 4-    خنک کننده  مخلوط
 • خنک کننده  مخلوط دو مرحله ای با سطح بزرگ باعث بهبود عملکرد موتور و استفاده از گرما.
 5-     تشخیص ضربه
 •  سیستم خاص تشخیص ضربه در سیلندر و تنظیم دوباره ،موتور را از شرایط عملیاتی غیر طبیعی محافظت می کند و بهره برداری ایمن حتی با گاز طبیعی حاوی عدد متان پایین را تضمین می کند.
 6-      سیستم تهویه داخل موتور
 • سیستم تهویه داخل موتور با کیفیت بالا، مصرف در محفظه احتراق را به حداقل می رساند و سطح بالایی از عملکرد به طور مداوم را تضمین می کند.
 7-    پنل رابط موتور (MIP)
 • رابط با ماژول کنترل مستقل (ماژول کنترل ام تی یو MMC)
 **  ماژول کنترل ام تی یو (MMC)
 •  ماژول کنترل ام تی یو (MMC) دارای تمام اجزاء مهم و ضروری برای کنترل سیستم می باشد. تمام درایوهای کمکی مورد نیاز برای سیستم CHP می توانید از اینجا اداره می شود.
 • MMC به طور جداگانه در کابینت کنترل قرار دارد و بنابراین از دید پنهان است.

  Description of individual components

 1-    Gas engine
 • Advanced and proven Series 4000 gas engine, optimized for natural gas use.
 • Combustion chambers ensure the highest level of efficiency in this performance category.
2-    Generator
 • Optimally tailored to the engine and made by renowned manufacturers, the generator provides a high level of reliability with the best degree of efficiency.
3-    Ignition system
 • Ignition systems for individual cylinders allow for the most efficient level of operation for all cylinders, even with variable CH4 content.
4-     Mixture cooler
 • The two-stage mixture cooler with large surface area improves engine performance and heat utilization.
5-     Knock detection
 • Cylinder-specific knock detection and regulation protects the engine from abnormal operating conditions and guarantees safe operation even with natural gas containing low levels of methane.
6-     Crank-case ventilation
 •  High-quality crank-case ventilation minimizes deposits in intake tract and combustion chamber and guarantees a continuously high level of performance.
7-    Motor Interface Panel (MIP)
 • Interface with stand-alone Module Control (MTU Module Control MMC)
 ** MTU Module Control (MMC)
 •  The MTU Module Control (MMC) contains all the important functions necessary for controlling the system. All the auxiliary drives required for the CHP system can be operated from here.
 • The MMC is housed separately in the control cabinet and is therefore hidden from sight.

سیستم های کانتینری

MTU Containerized

مشخصات فنی موتورهای گازسوز دائم کار به صورت کانتینری شرکت MTU برای استفاده در نیروگاه مقیاس کوچک CHP

MTU Containerized CHP

توصیف هر یک از اجزاء
1.      ورودی هوا
2.      سیستم خنک سازی دوباره  برای سیکل خنک کننده مخلوط
3.      پانل قدرت ژنراتور
4.      دکمه توقف اضطراری
5.      درب بازبینی موتور
6.       صدا خفه کن اگزوز
7.      بای پس سیستم بازیافت حرارتی اگزوز
8.      سیستم خنک کن دوباره برای چرخه  خنک کننده آب موتور
9.      ورودی گاز  سوختی
Description of individual components
1.     Air inlet
2.     Recooling systems for mixture cooling circuit
3.     Generator power panel including customer’s connection
4.     Emergency stop button
5.     Access door engineroom
6.     Exhaust silencer
7.     Exhaust gas heat exchanger w/ bypass
8.     Recooling systems for jacket water cooling circuit
9.     Fuel gas inlet

به اشتراک بگذارید!