مشاوره احداث نيروگاه مقياس کوچک CHP :

با توجه به افزايش روز افزون قيمت انرژي در کشور و اقبال صنايع براي مديريت انرژي هاي اتلافي در فرآيند توليد، از يک سو و سياستهاي حمايتي از ايجاد نيروگاههاي پراکنده توسط دولت از سوي ديگر، شرکت حاميان صنعت کيميا را بر آن داشت  تا با گردآوري کادري مجرب در جهت ايجاد مجموعه اي توانمند براي طراحي اصولي کارخانجات توليدي و تغييرات آنها براي مديريت بهتر انرژي و تاسيس نيروگاههاي مقياس کوچک گام بر دارد.

در زير تعدادي از صنايعي که توليد همزمان برق و حرارت در آن با موفقيت به کار گرفته شده ذکر مي گردد: 

 • صنايع کاغذ سازي
 • فرايندهاي توليد مواد غذايي
 • صنايع نساجي
 • صنايع داروسازي
 • صنايع سراميک سازي
 • صنايع سيمان و آجر سازي
 • فرايندهاي چوبي و تيرهاي چوبي
 • صنايع گلخانه اي و باغي
 • صنايع پالايش نفت

از اين سيستم‌ها مي‌توان در تأمين برق مورد نياز و گرمايش  واحدهاي صنعتي و تجاري نظير: بيمارستانها، دانشگاهها ، هتلها و مجتمع هاي مسكوني از قبيل: آپارتمانها، برجها و نيز واحدهاي مسكوني تك خانوار نيز بهره جست.

مشخصات يك سيستم CHP ايده‌آل در نصب و اجرا شامل موارد زير است:

۱- نياز مبرم به استفاده از توان الكتريكي.

۲-  افزايش موارد كاربرد انرژي حرارتي نسبت به انرژي الكتريكي.

۳-  وجود الگوهاي بار پايدار و ثابت انرژي حرارتي و الكتريكي.

۴- طولاني‌بودن ساعات بهره‌برداري فرآيند.

۵- بالابودن قيمت برق شبكه يا عدم دسترسي به شبكه.

ما شما را در اين سرمايه گذاري جديد همراهي مي کنيم:

شرکت حامیان صنعت کیمیا آمادگي دارد، براي صنايع متقاضي، نيروگاه هاي مقياس كوچك احداث و راه اندازي نمايد.

در اين راستا خدمات ذيل توسط اين شركت ارائه مي گردد:

1)  انجام مطالعات امكان سنجي و اتصال به شبكه

2)  اخذ كليه مجوزهاي مورد نياز جهت احداث مولدهاي مقياس كوچك

3)  مشاوره در زمينه تأمين مالي پروژه و اخذ وام از بانكهاي دولتي و خصوصي و یا تامین مالی خارجی

4)  طراحي الکتریکال و مکانیکال نیروگاه

5) تأمين تجهيزات از برند هاي معتبر

6)  مديريت پروژه، نصب و راه اندازي نيروگاه هاي مقياس كوچك

شرح خدمات مطالعات امكان سنجي براي نيروگاه مقياس کوچک CHP :

مرحله (1) : بررسي نمونه سايت موجود و امكان سنجي

 • دسته بندي مصارف و واحدهاي مختلف موجود در هر سايت
 • مطالعه مدارك و نقشه هاي واحدهاي موجود در هرسايت و استخراج ميزان نياز انرژي
 • تعيين انواع انرژي مورد نياز هر سايت با توجه به ماهيت واحد هاي موجود در آن ( مسكوني، تجاري و …) با لحاظ كردن طرح توسعه احتمالي آينده
 • تعيين نحوه تغييرات مصرف انرژي هر سايت
 • جمع بندي مباحث نيازسنجي و تعيين اينكه در سايت مورد نظر، اجراي طرح توليد همزمان مورد نياز است يا خير. در صورت مثبت بودن نتيجه، مراحل ذيل نيز بعنوان امكان سنجي اجراي طرح در مورد سايت انجام خواهد پذيرفت.
 • بررسي مسايل اجرائي شامل لوله كشي آب گرم ( يا بخار)، اتصال به شبكه برق، دسترسي به شبكه گاز و …
 • بررسي وضعيت كنوني سايت از نظر داشتن امكاناتي نظير سوله، نيروي فني بومي، ابزارآلات، تاسيسات مربوط به نصب و راه اندازي و بهره برداري مولد و مانند آن.
 • جمع بندي مباحث امكان سنجي و تعيين اينكه در سايت مورد نظر، اجراي طرح توليد همزمان ممكن است يا خير. در صورت مثبت بودن نتيجه، امتياز سايت (اولويت) بر مطالعه فوق تعيين مي گردد.
 •  ارائه اطلاعات فوق در قالب معرفي فرصت سرمايه گذاري.
 •  بر اساس نتايج بند فوق، سايت توسط كارفرما براي ادامه مطالعات انتخاب خواهد شد.

مرحله(2): انجام بررسي هاي فني و تعيين مشخصات طرح احداث، مولد در سايت(هاي) فوقبخش اول:

تعيين ظرفيت بهينه مولد مورد نظر و معرفي دستگاه ها و طرح كلي بازيافت حرارت

 •  تعيين ظرفيت مولد(هاي) مورد نياز در هر سايت
 • تعيين نحوه استفاده واحدهاي مصرف کننده هر سايت از حرارت بازيافتي مولد و معرفي مناسبترين حالت بازيافت از دستگاههاي مولد برق جهت دستيابي به راندمان حداکثر
 • امکان سنجي بازيافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهاي موجود در هر سايت و بررسي توجيه پذيري آن از ديدگاه اقتصادي
 • تعيين توان بهينه مولد(هاي) توليد همزمان با وجود سناريو هاي مختلفي نظير حداکثر سازي راندمان مجموعه، کاهش هزينه تمام شده، توليد برق بيش از نياز سايت و امکان فروش آن و …
 • ارائه نقشه جانمايي کلي مولدها در هر سايت جهت حداقل کردن هزينه هاي انتقال برق و گرما و با توجه به محدوديتهاي فيزيکي
 • تعيين دقيق نوع مولد، نوع دستگاههاي توليد برق و ظرفيت بهينه هريک با توجه به مطالعات فوق و شرايط سايت(دما، رطوبت، ارتفاع) و نياز موجود در هر سايت و انتخاب دستگاهها از توليدات سازندگان مطرح
 • معرفي مشخصات فني کامل دستگاههاي مولد برق انتخاب شده و سازندگان آنها و …

بخش دوم: طراحي شبکه مورد نياز

 • مطالعه شبکه هاي گاز رساني، برق رساني، آب موجود در هر سايت و تعيين شبکه هايي که بايستي تقويت شده يا توسعه داده شوند.
 • تهيه طرح اوليه اتصال خروجي الکتريکي مولد به شبکه برق منطقه و معرفي کمبودها و روش رفع آنها
 •  تهيه طرح کلي لوله کشي مورد نياز بين مولد و مصرف کننده هاي حرارت موجود در سايت

مرحله (3): انجام بررسي هاي اقتصادي و تهيه اطلاعات لازم براي تشريح ابعاد سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران

 •  اخذ پيشنهاد فني – مالي از سازندگان دستگاه ها و پيمانکاران نصب و اجرا و مطالعه و بررسي و مذاکره براي تکميل آنها
 • برآوردهاي مالي سرمايه گذاري مورد نياز کل اجراي طرح شامل خريد تجهيزات اصلي و لوازم جانبي، نصب، راه اندازي، بهره برداري، آموزش و …
 • تهيه گزارش هاي مالي و نحوه استفاده از تسهيلات دولتي، منابع تامين آن  ، بانک عامل، ميزان سود تسهيلات مذکور و معرفي راهکارهاي قانوني جهت دستيابي به اين تسهيلات، ميزان آورده مورد نياز سرمايه گذاران و …
 • پيش بيني درآمدهاي طرح از زمان شروع بهره برداري تجاري از مولد توليد همزمان جهت اطلاع سرمايه گذاران.
 • استخراج مدل مالي طرح براي اطلاع سرمايه گذاران شامل نرخ بازده داخلي (IRR)، دوره بازگشت سرمايه، نرخ بازده آورده (ROE) ، نقطه سربه سر، خالص ارزش فعلي کل سرمايه گذاري و ….
 •  تهيه کليات برنامه زمان بندي دوره اجراي طرح براي هر سايت
 • شناسايي منابع براي تأمين مالي پروژه‌هاي طرف قرارداد
 • بررسي قوانين، شرايط و فرصت‌هاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري
 •  عقد قراردادها و يا تفاهم‌نامه‌هاي لازم با سازمانهاي مربوطه براي تأمين مالي پروژه‌ها
 • اقدامات اجرايي تأمين مالي پروژه‌ها و شركت‌ها از قبيل مذاكره، سفر، برگزاري نشست‌ها و مراجعه به ادارات و سازمان‌هاي مربوط، …

مرحله 4: جمع بندي مطالعات و تهيه بسته هاي فني – مالي سرمايه گذاري براي سايتهاي مختلف

 • جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش تشريحي از بررسي هاي انجام شده در مراحل فوق با هدف تهيه، تکميل و ارائه بسته هاي فني – مالي سرمايه گذاري در احداث مولد مقياس کوچک
 • تهيه بسته هاي سرمايه گذاري

مطالب و تصاير بيشتر را در خصوص نیروگاه های مقیاس کوچک را در انجمن شركت و اینجا ببینید.

به اشتراک بگذارید!