اولویت های سرمایه گذاری حوزه  پتروشیمی و پالایشگاه

فهرست اولویت های سرمایه گذاری حوزه  پتروشیمی و پالایشگاه که براساس برنامه های دولتی ایران تدوین گردیده است  .
همانطور که مستحضرید منظور از اولویت گذاری به رشته فعالیت های مندرج در فهرست اعلامی، پشتیبانی و حمایت های حوزه اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از سوی سایر دستگاه ها است.
بدیهی است این فرصتهای سرمایه گذاری بر اساس مطالعات کلی دولت و نیاز های کشور تعیین گردیده است. سرمایه گذاری موفق در هر کدام از این حوزه ها نیازمند تلاش در ابعاد مختلف پروژه از جمله موارد زیر می باشد:
 • مطالعات امکان سنجی کامل با در نظر گرفتن مطالعات دقیق بازار داخلی و خارجی (توجه به ضرورت صادرات بخشی از تولیدات)
 •  برنامه ریزی بلند مدت بدون توجه به حمایت های حال حاضر دولت از آن صنعت
 • سعی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی بصورت سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم (BOT ، EPCF و …)
 • بکار گیری دانش فنی روز و قابلیت توسعه محصول از طریق تحقیق و توسعه و طراحی در سرمایه گذاری ها
 • بکار گیری متخصصین هر صنعت و طراحی بهینه بر اساس حجم سرمایه گذاری و ظرفیت اقتصادی هر پروژه
 • بکارگیری تیم مدیریت پروژه و سرمایه گذاری قوی در جهت مدیریت جذب سرمایه ، هزینه کرد پروژه و پیشبرد زمانی پروژه
 • طراحی و مدیریت بازار و برند سازی
 • مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی تولید و مدیریت منابع سرمایه در گردش

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با گردآوری افراد مجرب در هرکدام از این حوزه ها، سرمایه گذاران را در نیل به اهدافشان یاری نماید.

در زیر به معرفی الویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه  پتروشیمی و پالایشگاه پرداخته و مطالعات انجام شده مرتبط در ذیل هر موضوع لینک شده است.

 1. تبديل گاز طبيعي به الفين ها، پروپيلن، پلي پروپيلن GTO,GTP,GTPP

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) پروپيلن گليكول

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید پلي‌پروپيلن

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد فوم پلي پروپيلن (PPF)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد آلفا الفين هاي خطي (LAOs)

 2. دو اتيل هگزانول
 3. اتيلن اكسايد

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن اكسايد (EO)

 4. كوپليمر اتيلن و استات وينيل

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مجتمع وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات VAM,EVA

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي وينيل الكل (PVA)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) تولید وينيل استات مونومر

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدپلي‌وينيل بوتيرال

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مجتمع توليد پلي وينيل کلرايد و سود سوزآور (S_PVC)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلی ايزوبوتيلن

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتيلن دي كلرايد

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف و پارچه پلي اتيلن (UHMWPE)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي اتيلن ترفتالات دو جهته (BOPET)

  طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید مخازن پلي اتيلني

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد اتيلن گليكول

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كارتن پلاست/ ورق كامپوزيتي آلومينيوم-پلي اتيلن

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن آمين ها

 5.  گاز اتيلن/ Light Oil/+3C

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روغن های پایه (Base Oil)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روغن ترانسفورماتور (Transformer Oil)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد روغن سفيد ( White Oil)

 6. رزين هاي نفتي C9, C5

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين پلي استر غير اشباع ايزوفتاليك (IUPR)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين هاي اكريليك پاية آبي (MBS)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين نفتي C5 آليفاتيك

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين نفتي C9 آروماتيك

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين‌هاي نفتي

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد طرح رزين نفتي دي سيكلوپنتادين DC PD

 7. اكريلونيتريل

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن اكريلونيتريل SAN

 8. مونومرهاي اكريليكي

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزين هاي اكريليك پاية آبي (MBS)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد الياف اكريليك (Acrylic Fiber)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اسيد آكريليك

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد رزينهاي اكريليك پايه حلالي (سوپر جاذبهاي اكريليك) SAP

 9. پلي وينيل الكل

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد وينيل استات مونومرواتيلن وينيل استات و پلي وينيل الكل

 10. استايرن بوتادي ان رابرSBR

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد لاستيك استايرن بوتادين (SBR)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن بوتادين استايرن(SBS)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن اكريلو نيتريل (SAN)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استايرن معمولي و مقاوم (GPPS & HIPS)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) استايرن منومر(SM)

 11. پليمرSBS

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد استايرن بوتادين استايرن(SBS)

 12. اتيلن پروپيلن دي ان مونومر EPDM

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

 13. كائوچوي بيوتيل
 14. وينيل استات
 15. پلي اتيلن
 16. پلي استايرين قابل انبساط ضدآتش XPS , EPS

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استايرن انبساطي(EPS)

  طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید فوم پلي استايرن ضد آتش

 17. پلي متيل متاكريلات PMMA

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد دي متيل كربنات (DMC)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد دي متيل فرماميد

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد امتيل اتيل كتون (MEK)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد متيل آمين ها

 18. پلي سيليكون رابر

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد سيليكونها

 19. پلي اترها

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) چکیده طرح دی متیل اتر(Di Methyl Ether)

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) گليكول اتر ها

 20. پلي استال ها

  طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي استال (POM)

  طرح توجیهی ( امکان سنجی ) پلی استال (Polyacetal)

شرکت حامیان صنعت کیمیا سعی دارد با گردآوری افراد مجرب در هرکدام از این حوزه ها، سرمایه گذاران را در نیل به اهدافشان یاری نماید.

سایر اولویتها و فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های سرمایه گذاری در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت ایران را در لینک زیر مطالعه نمایید:

پتروشیمی و پالایشگاه
اکتشاف معدن
طرح های پلیمری
صنعت استخراج
صنایع شیمیایی
صنایع فلزی و مصنوعات فلزی
صنایع کانی غیر فلزی
صنایع خودرو و نیرو محرکه
ماشین سازی و تجهیزات
صنعت برق و الکترونیک
صنعت لوازم خانگی
صنعت نساجی و پوشاک
صنایع غذایی
صنعت دارو
صنعت تجهیزات پزشکی
تجارت

برای مطالعه طرح های بیشتر به بانک اطلاعات شرکت مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید!