در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  بررسی توانمندی ها و فرصتهای اقتصادی استان سمنان

  صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در یک نگاه

  . استان سمنان با داشتن 4 شهرستان (دامغان ،سمنان، شاهرود، گرمسار) ، 12 بخش, 16 شهرو 28 دهستان, داراي مساحتی معادل 96815 کیلومترمربع می باشد .این استان از جانب شمال به استان هاي خراسان شمالی ، گلستان و مازندران ، از جنوب به استان هاي یزد و اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضوي و از مغرب به استا نهاي تهران و قم محدود است و مرکز آن شهر سمنان می باشد.

  جمعیت استان سمنان

  از نظر رتبه بندي تعدادخانوار وکل جمعیت استان طبق نتایج حاصله از اطلاعات اولیه سرشماري عمومی نفوس و مسکن

  در سال 85 به ترتیب رتبه 27 ام و 28 اام کشور را دارا می باشد.

  تعداد شهرکهاي صنعتی استان سمنان

  شهرکهاي صنعتی مصوب ( شهرکهاي صنعتی که واگذاري زمین به آنهابستگی به آماده سازي آنها دارد)

  شاهرود ،دامغان ،سمنان، گرمسار ،شهمیرزاد، مهدیشهر، سرخه ، ایوانکی، عبدل آباد ،افتر

  در مجموع کل شرکتهاي صنعتی در استان سمنان تعداد 1600 می باشد .که رتبه 6 را در سطح کشور دارا می باشد

  آمار کتابخانه هاي استان سمنان

  استان سمنان در سا ل 1384 داراي 39 کتابخانه عمومی و 11 کتابخانه وابسته به کانون فرهنگی پرورش فکري کودکان

  ونوجوانان بوده است که این کتابخانه ها به ترتیب داراي 483905 جلد کتاب در کتابخانه عمومی و 148106 جلد کتاب

  در کتابخانه کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان می باشند

  کشاورزي استان

  مساحت کل اراضی کشاورزي قابل گشت استان سمنان معادل 193881 هکتار می باشد که ازاین اراضی قابل گشت

  108995 هکتارآن محصولات زراعی و 41965 هکتار محصولات باغی گشت می شود ومابقی بصورت آیش ویا بدون

  استفاده وجود دارد.

  اراضی کشاورزي قابل گشت باغات که معادل 41965 هکتار میباشد گشت آبی ودیمی استان در طول سال برابر

  151916 هکتار بوده که بصورت تفکیک 62740 هکتارآن به روش دیمی و 119176 هکتار آن به روش آبی بهره

  برداري می شود

  84 معادل 107960 هکتار بوده که مقدار 86704 هکتار ازآن – سطح زیر گشت محصولات زراعی درسالهاي 85

  بصورت آبی وبه مقدار 21256 هکتار آن دیمی گشت وبهره برداري رسیده است.

  میزان تولید محصولات زراعی معادل 886304 بوده که ازاین میزان 863076 تن بصورت آبی و 23228 تن ازآن دیمی

  به بهره برداري رسیده است .

  سطح آیش استان 42921 هکتار می باشد به 13559 هکتار آن بصورت دیم و 19262 هکتار ازآن بصورت آبی مورد

  استفاده قرار میگیرد.

  عملکرد شش ماهه بنگاههاي زود بازده وکار آفرین

  تعدادطرحهاي معرفی شده به بانک هاي عامل 5263 ، طرح بوده که در این طرحها 43575 نفر اشتغال پیش بینی شده

  است. وازاین تعدادطرحها 2613 طرح موردتائید وتعداد 338 طرح ارائه شده موردتائید قرارنگرفت .ومابقی دردست بررسی

  میباشد.تعدادطرحهاي تائید شده فقط 2036 طرح با بانکهاي عامل قراردادمنعقد شده است .وبابت این قراردادها مبلغ

  1585475 میلیون ریال که دراختیار بانکها قرارگرفت که ازاین تعداد 366 طرح به بهره برداري رسیده وتعداد 1122 نفر

  نیرو مشغول بکار شدند.

  بیش از 21 هزار تن کالا از استان سمنان به خارج ازکشور صادر شد

  استان سمنان از استانهاي فعال کشور در تولید گوشت مرغ است

  پتانسیل معدنی استان

  رخساره هاي متنوع زمین شناسی ، استان سمنان را منبع انواع ذخایر معدنی فلزي و غیر فلزي نموده و امکان استخ راج و

  2 میلیارد تن ذخائر / تولید شمار زیادي از مواد معدنی متنوع و مرغوب را در آن فراهم کرده است . در این ارتباط 5

  معدنی شناخته شده و بالغ بر 300 میلیون تن ذخائر قطعی در استان قرار دارد و انبوهی از ذخائر فلزي آهن ، سرب ، روي

  ، طلا ، نقره و ذخائر غیر فلزي گچ ، نمک ، سلستین ، باریت ، بنتونیت ، زئولیت ، خاك صنعتی ، بوکسیت ، فلدسپات ،

  کائولن ، دولومیت ، سیلیس ، مارن ، کلسیت ، سنگ هاي تزئینی و نما در آن پراکنده اند .

  معادن سولفات سدیم ، سنگ نمک ، سنگ گچ و ذغالسنگ بطور نسبی از نظر تعداد بالاترین سهم را در مجموعه است ان

  دارند .همچنین سنگ گچ ، مارن ، سنگ نمک ، سنگ لاشه و بالاست از نظر مقدار استخراج نقش مهمی را در تولیدات

  معدن استان ایفاد میکند .

  42 درصد سنگ گچ / 16 درصد ذغالسنگ تولیدي کشور، 31 / در ادامه قابل ذکر است که استان سمنان از لحاظ تولید 1

  85 درصد زئولیت کشور و 100 درصد سلستین کشور راتولید / 54 درصد سو لفات سدیم کلشور، 89 / تولیدي کشور، 81

  می کند.

  خلاصه اي از عملکردهاي سال 85 استان در بخش معدن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • وجود گمرك براي انجام تشریفات صدور کالاهاي معدنی

  • وجود نیروي انسانی مناسب براي طرحهاي معدنی جدید

  • 2میلیارد تن ذخایر زمین شناسی وبالغ بر 300 میلیون تن ذخایرقطعی / وجود ذخایر معدنی غنی با بیش از 5 v

  • وجود 320 معدن داراي پروانه بهره برداري واشتغال بالغ بر 4000 نفر

  • رتبه اول در کشور درذخیره و تولید گچ ونمک وسلستین و زئولیت

  • رتبه دوم درزمینه تولید سولفات سدیم

  • رتبه سوم درکشور درزمینه تولید ذغالسنگ وکرومیت

  • شناسایی 41 نوع موادمعدنی دراستان از 70 نوع ماده معدنی شناخته شده کشور

  • وجود نیروي انسانی مناسب براي طرحهاي صنعتی ومعدنی جدید

  • بهره برداري از حدود 32 نوع ازموادمعدنی استان از حدود 60 نوع ماده معدنی در حال بهره برداري کشور

  • درسال 85 به میزان 35,205 میلیون دلار انواع کالاهاي صنعتی ومعدنی به خارج از کشور صادر گردید که نسبت به

  • 0 درصد کل صادرات کشور می / صادرات سال 1384 به میزان 40 درصد رشد نشان میدهد این حجم صادرات 05

  • باشد.

  • 63 میلیون دلار تخصیص داده / درسال 85 به تعداد 6 طرح صنعتی ومعدنی ازمحل حساب ذخیره ارزي به میزان 144

  • شده است

  • درسال 1385 تعداد 305 معدن فعال بوده اند که به مقدار 9698 هزارتن میزان استخراج واقعی این معادن بوده است

  • که 282953 هزارتن ذخیره قطعی این معادن بوده و 3744 نفر درآنها مشغول بکارند .

  • در سال 85 تعداد 37 فقره پروانه بهره برداري جدید صادر گردیده است که نسبت به سال گذشته 32 % رشد نموده

  • است.

  استان سمنان درزمینه برخی از موادمعدنی داراي رتبه ممتاز درسطح کشور میباشد که به برخی از موارد آن بشرح ذیل

  اشاره میشود :

  • ازلحاظ استخراج سنگ نمک به میزان حدود 1166,4 هزارتن معادل حدود 50 درصد سنگ نمک کشور رتبه اول

  • را دارا میباشد.

  • ازلحاظ استخراج سنگ گچ به میزان حدود 5613 هزارتن معادل حدود 42 درصد سنگ گچ کشور رتبه اول را دارا

  • میباشد.

  • ازلحاظ میزان ذخیره واستخراج زئولیت داراي رتبه اول میباشد ( استخراج حدود 34,2 هزارتن درسال معادل 85

  • درصد استخراج زئولیت درکشور )

  • ازلحاظ میزان ذخیره و استخراج سلستین داراي رتبه اول میباشد( 100 درصداستخراج سلستین کشوردرسال 83

  • ازمعادن استان سمنان صورت گرفته است )

  • ازلحاظ میزان استخراج کرومیت به میزان حدود 7160 تن معادل حدود 10 درصدکرومیت کشوررتبه سوم را

  • دارامیباشد

  • ازلحاظ میزان ذخیره واستخراج ذغالسنگ به میزان حدود 340 هزارتن درسال معادل حدود 16 درصدذغالسنگ

  • کشوررتبه سوم رادارامیباشد

  • ازلحاظ میزان استخراج سولفات سدیم به میزان حدود 55 هزارتن معادل حدود 54 درصدسولفات سدیم کشوررتبه

  • اول رادارامیباشد

  همچنین براساس اماروارقام موجوددرسال 84 استان سمنان:

  • ازلحاظ تعدادمعادن داراي رتبه سوم باحدود 7 درصدمعادن کشوربوده است

  • ازلحاظ میزان استخراج داراي رتبه پنجم باحدود 6درصداستخراج کشوربوده است

  • ازلحاظ تعدادپرسنل شاغل درمعادن داراي رتبه ششم باحدود 5 درصداشتغال معادن کشوربوده است .

  از 70 نوع ماده معدنی شناخته شده درکشور 41 نوع آن دراستان شناسایی شده که 32 نوع درحال بهره برداري است

  توانمندی های اقتصادی استان سمنان

  استان سمنان دارای 32 متقاضی وام از صندوق توسعه ملی میباشد.

  با توجه به اینکه این استان به لحاظ معدنی درجایگاه مناسبی قراردارد بیشترین نقطه قوت در بخش معادن استان میباشد.

  رتبه اول از نظر تولید معادن گچ و نمک سنگی و سلستین و زئولیت، سیلیس زینتی، سولفات سدیم سنگی

  رتبه دوم در تولید سولفات سدیم پلایایی و فیروزه

  رتبه سوم در تولید ذغال سنگ و کرومیت

  رتبه پنجم از لحاظ تعداد معادن

  ازلحاظ میزان استخراج داراي رتبه 6 ، باحدود 5 درصد استخراج کشور.

  بهره برداري از 33 نوع ماده معدنی استان وتولید سالیانه بالغ بر 71 میلیون تن مواد معدنی .

  تامین 55 % نمک 05 % گچ و 55 % زئولیت و حدود 755 % سلستین و 35 % سولفات سدیم و 05 % کرومیت

  کشور ازاستان سمنان میباشد.

  قابلیت درتوسعه صنایع معدنی وفرآورده هاي معدنی استان مانند تولید پتاس،فرآوري سلستین،فرآوري

  زئولیت،فرآوري فلورین،تولید مس کاتد از سنگهاي مس اکسیدي،فرآوري طلاکانسنگی و پلاسري،فرآوري

  کانسنگ روي و تولید شمش منیزیم و ایجاد صنایع کلر آلکالی و…..

  ا مشارکت بخش خصوصی

  استقرار دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان (بالاترین مرجع تصمیم گیري در زمینه تجارت خارجی

  استان ) در سازمان

  مشارکت با بخش خصوصی و تشکلهاي صادراتی در اجراي برنامه هاي ترویج تجاري

  تقویت ارتباطات و یکپارچگی فعالیتهاي حوزه تجارت با بخش صنعت و معدن استان

  همکاري با نهادهاي علمی چون پارکهاي علم و فناوري ، دانشگاهها و … جهت دستیابی به سهم بالاتري از

  صادرات دانش بنیان

  بکارگیري ابزار تجارت الکترونیک (سیستمهاي مکانیزه ثبتارش، کارت بازرگانی ، یارانش، امضاء دیجیتال و

  )…

  برخورداري از نیروهاي کاري توانمند و با تجربه

  برخورداري از سیستم مدیریتی قوي در این حوزه

  همکاري و هماهنگی با تشکلهاي صنفی تابعه در سطح استان

  اصلاح و تدوین قانون نظام صنفی در سال هاي اخیر

  وجود یک بانک اطلاعاتی قوي و روزآمد در حوزه اصناف

  ا لف)بخش صنعت:

  همجواري با چهار استان پرجمعيت كشور

  وجود تعداد 11 شهرك صنعتي مصوب و 11 ناحيه صنعتي

  وجود تشكلهاي صنعتي غيردولتي

  وجود امكانات زيربنايي درشهركها ونواحي صنعتي درمحدوده شعاع 121 كيلومتري بعنوان يك فرصت مناسب براي سرمايه گذاري

  امكان استفاده از قانون معافيت 11 ساله صنايع انتقالي از تهران بزرگ به استان

  واقع بودن استان در مسير جاده ابريشم )شرق به غرب كشور( عبور ترانزيتي جاده شوسه ، وجود راه آهن دوخطه وهمچنين احداث مسير كريدور شمال به جنوب كشور

  تصويب ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان سمنان، دامغان و گرمسار

  بهره مندي ازنيروي متخصص كارآمد وارزان قيمت باتوجه به وجود دانشگاهها ومراكز علمي وتخصصي

  وجود بسترهاي مناسب وزير ساختهاي مورد نياز براي استقرار وجذب صنايع انتقالي ازساير استانهاي همجوار

  وجود زمينهاي بلامعارض جهت استقرار صنايع بزرگ

  برخورد داري ازشبكه هاي انتقال انرژي وپوشش شبكه مخابراتي وقرارگرفتن دركريدور بين المللي فيبرنوري

  قرارگرفتن استان درمسير اصلي راه شوسه وراه آهن اصلي كشور ودسترسي به پنج استان بزرگ كشور

  موقعيت مكاني ويژه براي ايجاد صنايع صادراتي وامكان ايجاد مناطق ويژه ويا پاركهاي صنعتي توليد صنايع صادراتي

  عبور پروژه گازرساني خط 84 اينچ تهران به شمال شرق ايران ازمحدوده استان

  استقرار حدود 011 واحد توليدي قطعات )با توليد حدود 0111 قطعه با شماره فني(وصنايع وابسته به خودرو در سطح استان كه 62 واحد با شركت ساپكو طرف قرارداد مي باشند.

  استان سمنان داراي رتبه 2 از نظر تعداد سازندگان طرف قرار داد شركت ساپكو در سطح كشور مي باشد.

  در حال حاضر استان سمنان توليد كننده 041 نوع قطعه خودرويي براي شركت ايران خودرو مي باشدكه از اين تعداد در 051 قطعه آن بعنوان تنها توليد كننده سطح كشور مي باشد.

  همجوار بودن با بازار مصرف وبهره گيري ازتوان تخصصي پايتخت كشور.

  ب)بخش معدن

  يكي ازسه استان برتركشور درتوليد ذغال سنگ .

  رتبه اول ازنظر وجود توليد گچ ونمك وسلستين وزئوليت .

  رتبه دوم درتوليد سولفات سديم .

  رتبه سوم درتوليد ذغال سنگ وكروميت .

  وجود 86 نوع ماده معدني ازقبيل گچ ، سولفات سديم ، زئوليت ، نمك ، سلستين ، كروميت ، زغال سنگ ، سنگ آهك

  ، طلا ، بوكسيت وسنگهاي گرانيت وساختماني و … از 00 نوع ماده معدني شناخته شده كشور

  پراكندگي وتنوع موادمعدني درگستره 40840 كيلومتر مربع به گونه اي كه استان داراي بيش از 6.5 ميليارد تن ذخيره زمين شناسي و وجود بيش از 051 ميليون تن ذخيره قطعي معدني مي باشد .

   بهره برداري از 00 نوع ماده معدني استان وتوليد ساليانه بالغ بر 08 ميليون تن مواد معدني .

   تامين 51 % نمك 81 % گچ و 45 % زئوليت و حدود 011 % سلستين و 05 % سولفات سديم و 61 % كروميت كشور

  ازاستان سمنان ميباشد.

   ازلحاظ ميزان استخراج داراي رتبه 0 ، باحدود 5 درصد استخراج كشور.

  0 % اشتغال معادن كل كشور . / از لحاظ تعداد پرسنل شاغل در معادن داراي رتبه 2 ، با حدود 4

  قابليت درتوسعه صنايع سفال ، سراميك وساير فرآورده هاي معدني

  ج) بخش تجارت

  تنوع گروههاي كالاهاي صادراتي

  وجود گمرك ومنطقه ويژه اقتصادي براي انجام تشريفات صدور كالاهاي صنعتي ومعدني درمركز استان

  تغيير تركيب كالاهاي صادراتي از اوليه به صنعتي

  ايجاد خوشه هاي صادراتگرا )گچ و قطعات خودرو( در استان تمركز كانون ملي گچ و نمك،خوشه صادراتگراي گچ –

  و ميز تخصصي گچ در استان

  وجود كليه نهادها و سازمانهاي مرتبط با تجارت خارجي در استان )از جمله شعبه فعال بانك توسعه صادرات ايران(

  تعدد كشورهاي هدف صادراتي و تطابق آنها با عمده كشورهاي هدف صادراتي در سطح ملي

  ايجاد و فعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي در استان

  اخذ مجوز ايجاد و تكميل پايانه هاي صادراتي و نمايشگاههاي بين المللي

  قابلیتهای سرمایه گذاری در استان سمنان

   

  صنايع شيميايي

  صنايع برق و الكترونيك

  صنايع فلزي وماشين سازي

  صنايع كاني غير فلزي

  صنايع نساجي

  صنايع غذايي

  فناوري پيشرفته

  قطعات لاستيكي خودرو

  انواع الكتروموتور

  كوره ذوب

  استحصال فلزمنيزيوم از دولوميت

  نخ Poy

  توليد غذاهايي رژيمي

  R-FSH

  توليد داروي نو تركيبFSH كه در درمان ناباروري كاربرد دارد

  باك پلاستيكي سه لايه و قطعات پلاستيكي خودرو

  انواع ترانسفورموتور فشار قوي و ضعيف

  ماشين آلات و تجهيزات استخراج و فرآوري معدن

  فرآوري زئوليت

  رسيندگي نخ مصنوعي (نخ فلامينت پلي استر)

  پودر گوجه فرنگي

   

  انواع خازن صنعتي

  رينگ آلومينيومي چرخ خودرو

  استحصال پتاس

  توليد انواع پارچه هاي صنعتي

  توليد نان صنعتي

  SCP(پروتئين تك ساخته)

  بازيافت بطريهاي PET

   

  بازيافت خودرو فرسوده

  خانه هاي پيش ساخته

   

  بسته بندي داروهاي گياهي

  توليد ژلاتين

  رنگدانه سراميكي

  قطعات و ملحقات بدنه وسايل نقليه موتوري

  دانه بندي باريت و سيليس

  توليد چمن مصنوعي

  مكمل غذايي كودكان و گروههاي خاص(ورزشكاران)

  توليد سراميك مغناطيسي

  اسيد امينه متيونين

  توليد قطعات خودرو(سيلندر، پيستون، اجراء انتقال قدرت و…)

  الياف شيشه اي

  توليد الياف ويسكوز

   

  نايلوزين و آنتي بيوتيك دامي

  توليد رنگهاي پودري

  توليد قطعات صنايع مختلف از طريق فورجينگ

  توليد سنگ مصنوعي

   

   

  نايلون براي كشاورزي

  توليد انواع پرسهاي سنگين

  توليد مصنوعات تزئيني سنگي

   

  آلياژ فلزات غيرآهني

  فرآوري گچ

  توليد ماشين آلات برش، پانچ و خم

  فرآوري نمك

  سيستم انژكتور با تكنولوژي روز

   

  كولر خودرو

   

   

  شهرک های صنعتی ، ناحیه صنعتی، مناطق وِیژه اقتصادی و مناطق آزاد سمنان

  . ردیف شهرک صنعتی

  1 شهرك صنعتي آرادان

  2 شهرك صنعتي ايوانكي

  3 شهرك صنعتي دامغان

  4 شهرك صنعتي سرخه

  5 شهرك صنعتي سمنان

  6 شهرك صنعتي شاهرود

  7 شهرك صنعتي شهميرزاد

  8 شهرك صنعتي گرمسار

  9 شهرك صنعتي مهديشهر

  10 ناحيه صنعتي بيارجمند

  11 ناحيه صنعتي صيد آباد

  12 ناحيه صنعتي فولاد محله

  13 ناحيه صنعتي لاسجرد

  14 ناحيه صنعتي ياتري

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.