صفحه اصلی انجمن ها خدمات شرکت طرح توجیهی ( امکان سنجی ) طرح توجيهي ( امكان سنجي ) آنتی اکسيدان (Antioxidant)

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • ناشناس
  میهمان
  تعداد نوشته 921

  [size=large][align=center]چكيده طرح توليد آنتی اکسيدان ظرفيت طرح (9 هزار تن)[/align][/size]

  مشخصات كلي طرح

  عنوان

  امکان سنجی مقدماتی توليد آنتی اکسيدان

  ظرفيت طرح ( هزار تن)

  9

  مواد اوليه

  فنل، ايزوبوتيلن، متيل اکريلات وپنتا اريتريتول

  محل تامين ماده اوليه

  آلمان، آلمان، آلمان وايران

  محل اجراي طرح

  موارد استفاده محصول

  استفاده در پليمرها به خصوص پلی الفينها

  بررسي بازار

  قيمت جهاني

  2/4 (کيلوگرم/دلار)

  ميزان مصرف داخلي

  1350تن

  ميزان واردات( هزار تن)

  35/1

  ميزان صادرات( هزار تن)

  0

  توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

  0

  مباحث اقتصادي طرح

  ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

  99

  تعداد روزهاي كاري

  330

  مساحت زمين

  2 هکتار

  قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

  0387/0

  فروش ساليانه ( ميليون ريال)

  348300

  سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

  512647

  سرمايه در گردش( ميليون ريال)

  94289

  سرمايه كل( ميليون ريال)

  606605

  تسهيلات بانكي

  ارزي( دلار)

  21464 هزار دلار

  ريالي( ميليون ريال)

  174262 ميليون ريال

  كل( ميليون ريال)

  62119 ميليون ريال

  نقطه سربسر(%)

  7/1.6 درصد

  دوره برگشت سرمايه ( سال)

  نرخ بازده داخلي IRR) )

  منفي

  فهرست مطالب
  عنوان

  صفحه
  فصل اول : معرفي محصولات 1
  1-1- معرفي محصولات 2
  1-1-1- مقدمه 2
  1-1-2- چگونگي عملكرد آنتي اكسيدان ها 3
  1-1-3- طبقه بندي آنتي اكسيدان ها 4
  1-1-3-1- آنتي اكسيدان هاي نوع اول (Primary Antioxidants) 4
  1-1-3-2- آنتي اكسيدان هاي نوع دوم (Secondary Antioxidants) 4
  1-1-4- انواع آنتي اكسيدان ها در پايدار سازي پليمرها 5
  1-1-4-1- آنتي اكسيدان هاي فرآيندي (Processing Antioxidants) 5
  1-1-4-2- آنتي اكسيدان هاي نوري 6
  1-1-4-3- آنتي اكسيدان هاي ضداكسايش حرارتي
  (Thermooxidative Antioxidants) 7
  1-2- تنوع و كاربرد محصولات 8
  1-2-1- انواع آنتي اكسيدان ها 8
  1-2-1-1- نمونه هايي از آنتي اكسيدان هاي نوع اول 8
  1-2-1-2-نمونه هايي از آنتي اكسيدان هاي نوع دوم 9
  1-2-2- آنتي اكسيدان هاي مصرفي در صنايع پتروشيمي 11
  1-2-3- مشخصات آنتي اكسيدان هاي مصرفي در صنايع پتروشيمي 14
  1-2-3-1- مشخصات IrganoxB215 14
  1-2-3-2- مشخصات Irganox1076 14
  1-2-3-3- مشخصات Irganox 1010 16
  1-2-3-4- مشخصات T.N.P.P 18
  1-2-3-5- مشخصات BHT 19
  1-2-4- كاربرد آنتي اكسيدان ها 21
  1-2-4-1- كاربردهاي Irganox B215 21
  1-2-4-2- كاربردهاي Irganox 1076 21
  1-2-4-3- كاربردهاي Irganox 1010 21
  1-2-4-4- كاربردهاي T.N.P.P 22
  1-2-4-5- كاربردهاي BHT 22

  فهرست مطالب
  عنوان

  صفحه
  1-3- مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات منتخب و مشخصات آنها 23
  1-3-1- مواد اوليه مورد نياز براي توليد Irganox 1076 و مشخصات آنها 23
  1-3-2- مواد اوليه مورد نياز براي توليد Irganox 1010 و مشخصات آنها 26
  1-3-3- مواد اوليه مورد نياز براي توليد BHT و مشخصات آنها 27
  1-3-4- مواد اوليه مورد نياز براي توليد T.N.P.P و مشخصات آنها 27
  1-4- كالاي جايگزين 29
  1-5- قيمت داخلي و جهاني محصول 30
  1-6- استانداردهاي موجود براي محصول و مواد اوليه 32
  1-6-1- استانداردهاي موجود براي Irganox 1076 32
  1-6-2- استانداردهاي موجود براي Irganox 1010 33
  1-6-3- استانداردهاي موجود براي T.N.P.P 34
  1-6-4- استانداردهاي موجود براي BHT 34
  1-6-5- استانداردهاي موجود براي فنل 35
  1-6-6- استانداردهاي موجود براي متيل اكريلات 36
  1-6-7- استانداردهاي موجود براي پنتااريتريتول 37
  1-6-8- استانداردهاي موجود براي ايزوبوتيلن 37
  پيوستها 38

  فهرست مطالب
  عنوان
  صفحه

  فصل دوم : بررسي بازار
  44
  2-1- بررسي عرضه و تقاضاي بازار جهاني، مناطق جهان و خاورميانه و
  پروژه هاي جديد خاورميانه و احتمال كسب اين بازارها
  45
  2-2- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور 48
  2-2-1- مصرف آنتي اكسيدان ها در گذشته 48
  2-2-2- پيش بيني مصرف در آينده 53
  2-3- بررسي طرحهاي در دست اجرا در داخل كشور 55
  2-4- بررسي روند واردات محصولات و محصولات جايگزين و منابع عمده
  تامين كننده آن
  56
  2-5- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف
  2-6- جمعبندي مطالعات بازار 59
  68

  پيوستها 69
  مراجع 75

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  3- انجام مطالعات فني
  77
  3-1- معرفي تكنولوژي توليد محصول منتخب و صاحبان دانش فني 78
  3-1-1- صاحبان دانش فني توليد آنتي اكسيدان Irganox 1010 78
  3-1-2- مروري برفرآيند توليد 79
  3-1-3- بررسي كارآيي خط توليد Irganox1010 براي توليد انواع ديگر Irganox ها 80
  3-1-3-1- واكنش هاي شيميايي مربوط به توليد Irganox 1076 80
  3-1-3-2- مروري برشرح فرآيند توليد Irganox 1076 83
  3-2- برآورد پايداري تكنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرآيند 85
  3-3- مطالعة فرآيند توليد Irganox 1010 86
  3-3-1- واكنشهاي شيميايي 86
  3-3-2- شرح فرآيند 90
  3-3-2-1- اكليلاسيون فني و خالص سازي آن 90
  3-3-2-2- واكنش با متيل اكريلات 93
  3-3-3- ماشين آلات و تجهيزات طرح 101
  3-4- بررسي محل تأمين مواد اوليه (ظرفيت واحد مصرف كننده و واردات) 107
  3-5- بررسي آثار زيست محيطي فرآيند توليد محصول Irganox 1010 108
  3-6- بررسي ظرفيتهاي مختلف توليد با توجه به بررسي بازار 109
  3-7- پيشنهاد برنامه اجراي زمانبندي طرح 110

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  4- بررسي مالي و اقتصادي 112
  4-1- سرمايه ثابت 113
  4-1-1- هزينه هاي زمين و ساختمان 113
  4-1-1-1- برآورد مساحت فضاي باز و بناهاي مورد نياز 113
  4-1-1-2- برآورد هزينه هاي محوطه سازي 114
  4-1-1-3- برآورد هزينه هاي زمين و ساختمان ها 114
  4-1-2- هزينه حق انشعابها 115
  4-1-3- هزينه تأسيسات زيربنائي 115
  4-1-4- برآورد هزينه تامين تجهيزات و ماشين آلات اصلي طرح و نصب آنها 116
  4-1-5- هزينه هاي وسايل اداري و وسايل حمل و نقل 117
  4-1-6- هزينه دستگاههاي كنترل كيفي ، ابزار دقيق و تجهيزات آزمايشگاهي و نصب آنها 119
  4-1-7-هزينه هاي لوله كشي ، كابل كشي و عايق كاري 119
  4-1-8- هزينه دانش فني و مهندسي 120
  4-1-9- هزينه هاي قابل از بهره برداري 121
  4-1-10- هزينه هاي پيش بيني نشده 121
  4-1-11- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 122
  4-2- سرمايه در گردش 123
  4-2-1- موجودي مواد در انبار 123
  4-2-2- حساب هاي دريافتني 123
  4-2-3- وجوه نقد 124
  4-2-4- برآورد ميزان سرمايه در گردش 124
  4-3- هزينه هاي سالانه توليد 125
  4-3-1- مواد اوليه و ملزومات 125
  4-3-1-1- قيمت مواد اوليه اصلي 125
  4-3-1-2- برآورد هزينه مواد اوليه و ملزومات 126
  4-3-2- برآورد هزينه سالانه حقوق پرسنل
  4-3-2-1- هزينه هاي حقوق و دستمزدكاركنان توليدي و پشتيباني توليد 127
  127
  4-3-2-2- هزينه هاي حقوق و دستمزد كاركنان اداري 127
  4-3-2-3- هزينه كل حقوق و دستمزد پرسنل 128

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  4-3-3- برآورد هزينه سالانه مصرف انرژي 129
  4-3-4- برآورد هزينه استهلاك سالانه 129
  4-3-5- برآورد هزينه سالانه تعميرات و نگهداري 130
  4-3-6- برآورد هزينه سالانه بيمه كارخانه 131
  4-3-7- برآورد ارزش اسقاطي در پايان دوره بهره برداري 131
  4-3-8- برآورد هزينه بسته بندي سالانه 132
  4-3-9- برآورد هزينه هاي اداري ، توزيع ، فروش و تحقيقات بازار 132
  4-3-10- هزينه هاي مالي طرح 132
  4-3-10-1- نحوه بازپرداخت وام سرمايه گذاري ثابت 132
  4-3-10-2- نحوه بازپرداخت وام سرمايه در گردش 135
  4-3-10-3- برآورد متوسط هزينه هاي مالي در سال 135
  4-3-11- برآورد هزينه هاي پيش بيني نشده 135
  4-3-12- برآورد هزينه هاي سالانه توليد 135
  4-4- برآورد هزينه كل سرمايه گذاري طرح 136
  4-5- محاسبه قيمت تمام شده 137
  4-6- برآورد هزينه هاي سالانه متغير و ثابت توليد 137
  4-7- تعيين قيمت فروش 138
  4-8- شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح 139
  4-9- نتيجه گيري كلي 142

  توضيح:
  1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
  2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
  3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

  سال انجام مطالعات1383
  تلفن:09126809553

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.